Pest Megyi Hírlap, 1976. augusztus (20. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-17 / 194. szám

8 xMtap 1976. AUGUSZTUS 17., KEDD • 1976. augusztus 17. • Kedd. Jácint napja. A nap kél 4.42 — nyugszik 18.53 órakor. A hold kél 22.07 — nyug­szik 12.22 órakor. Változóan felhős idő, szór­ványos helyi záporokkal, ziva- torokkal. Gyenge, csak zivata­rok idejére megélénkülő szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 23—28 fok között. Távolabbi kilátások péntek reggelig: időnként megnövek­vő felhőzet, szórványosan helyi záporok, zivatarok. Legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet 11 —16 fok között. Lemagasabb nappali hőmérséklet 24—28 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 60 százalé­kán várható. A Balaton vizének hőmér­séklete tegnap Siófoknál 22 fok volt. KITÜNTETÉS Ruzicskay György. Munká- csy-díjas festőművésznek — 80. születésnapja alkalmából, több évtizedes művészi mun­kássága elismeréséül — a Mi­nisztertanács a Magyar Nép- köztársaság Érdemes Művésze kitüntető címet adományozta. A kitüntetést Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottsága tagja, miniszterelnök-helyettes hétfőn adta át. Jelen volt dr. Molnár Ferenc kulturális mi­nisztériumi államtitkár, dr. Tóth Dezső, az MSZMP KB osztályvezető-helyettese és Vass Imre, a Művészeti Szak- szervezetek Szövetségének fő­titkára. — Jól fizetett a repce. Az idén 408 hektáron termesz­tettek repcét a Kiskunsági Állami Gazdaságban. A hek­táronkénti átlagtermés 16.0 mázsa volt. ELHUNYT BÖDOGH ISTVÁN Bódogh István, a Szocialista Hazáért Érdemrend tulajdono­sa, aW 1932-től tagja volt a pártnak, 78 éves korában el­hunyt. Temetése augusztus 19- én 14 órakor lesz a Rákos­keresztúri új köztemetőben. Az MSZMP váci járási bizottsága BÜCSŰ HOLLŐ LÄSZLÖTÖL Az elhunyt Holló László Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművésznek, a Magyar Népköztársaság Kiváló és Érdemes művészének, Debre­cen és Kiskunfélegyháza váro­sok díszpolgárának temetés előtti búcsúztatása szülőváro­sában, Kuskunf élegyházán, a városi tanács előcsarnokában lesz szerdán — augusztus 18-án egy órakor. Barátai és tisztelői fél egytől róhatják le kegyeletüket a ravatalnál. — A nagycsaládosokért. A Pest megyei Víz- és Csator­namű Vállalat szocialista bri­gádjai vállalták, hogy társa­dalmi munkában rendezik a budaörsi lakótelep nagycsa­ládosok részére épülő lakásai előtt a parkot, gyomtalaníta- nak, megszépítik a környé­ket. Az önkéntesek — mint­egy százan — munkaidő után dolgoznak, a tereprendezés augusztus 20-ára befejeződik. A RENDŐRSÉG KÉRÉSE Augusztus 1-én 16.30-kor Szent­endrén, az Ady Endre utca és a Szalonka utca kereszteződésénél halálos közúti baleset történt. Egy világos, Zsiguli típusú személygép­kocsi halálra gázolt egy idős fér­fit. A Pest megyei Rendör-fökapi- tányság közlekedésrendészeti osz­tálya kéri a közeli autóbuszmegál­lóban tartózkodó szemtanúkat, va­lamint annak a piros személygép­kocsinak a vezetőjét, aki a hely­színen megállt, hogy a körülmé­nyek tisztázása céljából jelentkez­zenek Bp. VI. kerület, Aradi utca 20. szám alatt, vagy telefonon s 124—278/344 mellékállomáson. PIERRE FERMAT HAROMSZAZHETVENÖT Evvel ezelőtt, 1601. augusztus 17-én született és 64 éves korában, 1665-ben halt meg Pierre Fermat, fran­cia matematikus és fizikus, aki számelméleti eredményeivel megelőzte korát. Eredetileg jogásznak készült, a toulousi bíróság tanácsosa volt. Ragyogó matematikai dol­gozatokat publikált s Pascallal együtt alapozta meg a matema­tika egyik új ágát, a valószínü- ségszámítdst; a témáról szóló levélváltásuk híres, ma is élve­zetes olvasmány. Fermat mód­szert talált a maximum és a minimum meghatározására, s valószínűleg még Descartes előtt az analitikus geometria alapgondolatait is kitűnően megközelítette. Egy 1621-es kiadású, latin nyelvű könyv margójára je­gyezte fel — több más észrevé­telével együtt — azt a „tételt”, amelyet „a nagy Fermat-tétel” néven tart számon azóta is a matematika. A lapszéli jegyze­ten az olvasható mellette: „ és én erre egy csodálatos bizonyítást találtam, de a lap széle túlságosan keskeny ah­hoz, hogy elférjen rajta”. Egy bizonyos: több mint három szá­zada a legnagyobb erőfeszítések árán sem sikerült Fermat bizo­nyítását reprodukálni. Pedig — a tudományos siker mellett nagy összegű alapítvány is ösz­tökélhette a kutatókat, mind­eddig hiába. Az alapítvány az­óta rég elértéktelenedett, de a tétel bizonyításáért tovább fo­lyik a szellemi küzdelem .. • — Több zöldség. 23-ról 35 hektárra növeli a zöldségter­mesztő területét az érdi Ben- ta-Völgye Tsz a tervidőszak végéig. Az öntözhető terüle­tüket 210-ről 550 hektárra növelik, melyen elsősorban takarmánynövényeket ter­mesztelek. — Korábban indul a busz. A Volán 20. Vállalat érte­síti az utazóközönséget, hogy a Sülysáp—Kóka közötti autóbuszjárat augusztus 16- tól 15 perccel korábban in­dul. Ennek megfelelően, 6.20 órakor indul a kókai autó­busz-fordulóból és 6.37-kor érkezik Sülysáp vasútállo­másra. A közbeeső megálló­kat is 15 perccel korábban érinti. LIBEGÉS — BALESET NÉLKÜL Ahgút a Güüérlliegy gyoinidban Közmüalagutat építenek e Gellérthegy gyomrában, amely összeköti a Gellert-, a Rudas- és a Rác-fürdőket. A munkála­tok során már sikerült két 43 C° hőmérsékletű hévizet adó forrást feltárni és bekapcsolni a gyógyvízhálózatba. További négy vlznyerőhely kialakítását megkezdték. A szökevény for­rások vizének „befogása” je­lentősen javítja a gyógyvízho­zamot. A csaknem egy kilomé­ter hosszú közműalagút utolsó 100 méterénél tartanak az épí­tők. 1070. augusztus 20-án indult a János-hegyi Libegő, amelynek hintázó székeiben eddig csaknem 3 millióan utaztak. Pataki László, a Libegő üzemvezetője elmondta, hogy nyáron, az idegenforgalmi főidényben a vendégek 70—80 százaléka külföldi, az őszi és tavaszi hónapokban többnyire vidékiek látogatják a helyet, ahonnan a fővárosi panoráma egyedülálló látószögből szemlélhető. A budapes­tiek főképp a napsugaras novemberi, decemberi hétvégeken kirándul­nak a János-hegyre, s vagy Libegővei jönnek, vagy azzal ereszkednek a völgybe. Az 5 kilométeres óránkénti sebességgel haladó székek 12 perc alatt teszik meg az utat a két végállomás között. Az elmúlt 6 esztendő alatt egyetlen baleset sem történt, ami az alapos és rendszeres karbantartás eredményeként könyvelhető el. (A köteleket ultrahangos vizsgálattal ellenőrzik, s a székek rögzítése olyan erős, hogy 750 kilogrammot is kibír.) Az elmúlt 6 esztendő alatt összeforrt gárda alakult ki, mindössze hárman váltak meg a Libegőtől. Cz. V. — Leégett a kazal. Szom­baton 18 órakor Doínony község külterületén villám csapott egy szalmakazalba, amely elégett. A kazal kü­lönlegesen nagy volt: 40x86 méteres, s így a kelekezett kár jelentős: 50—60 ezer fo­rint. A lángok tovaterjedését a két fecskendökocsival ki­vonuló gödöllői tűzoltók 2 órás megfeszített munkával akadályozták meg. — Kigyulladtak a vezeté­kek. Üröm területén, a bécsi bejárónál egy személygépko­csi gyulladt ki szombaton es­te. A CX 87—84 rendszámú NSU-gépkocsi vezetékei elektromos rövidzárlat miatt fogtak tüzet, s elégtek, akár­csak a motorháztető. A tü­zet szerencsére idejekorán felfedezték és eloltották — a járókelők. Az ügyben a vizs­gálat még folyik. KOSSUTH RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggelt! Zenés mű­sor. 8.00: Hírek, időjárás jelentés. 8.05: Műsorismertetés. 8.20: A mai nap kulturális programjából. 8.25: Zenekari muzsika. 8.50: Titkon in­nen — titkon túl. Dehumanizál- nak-e a gépek, műszerek. XIV. rész. 9.30: A zenekari muzsika folytatása. 10.00: Hí­rek. Időjárásjelentés. 10.05: Ze­nevár. 10.20: Új lemezeinkből. Per- golesi: Az úrhatnám szofgáló. Egy- feívonásos opera. 11.07: Erik a fény. József Attila vensei. 11.12: Brahms: Változatok és fúga egy Handel-té- mára. 11.39: A fáraó. Epizódok Bo- leslaw Prus regényéből. XXIII. rész. 12.00: Harangszó. Déli Króni­ka. 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.30: Rek­lám. 12.35: Melódiákoktól. 13.10: Törvénykönyv. A mikrofon előtt dr. Korom Mihály igazságügy-mi­niszter. 13.25: A Melódiakoktél foly­tatása. 13.53: Révész László kórus- feldolgozásaiból. 14.03: Ezeregy dél­után. Hosszú az út Agráig. II. rész. 14.50: Éneklő ifjúság. A miskolci Herman Ottó Gimnázium kórusa énekel. 15.00: Hírek. Itlőjárásjelen- tés. 15.10: A Kodály vonósnégyes játszik.' 13.32: Egy nógrádi nótafa: Kómár Sándorné. 15.44: Magyarán szólva . . . Grétsy László és Bélley Pál műsora. 15.59: Hallgatóink fi­gyelmébe! 16.00: A világgazdaság híre. 16.05: Harcán a kürtszó! A Gyermekrádió műsora. 16.35: Két versenymű. 17.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 17.05: Legendák nyomá­ban. I. rész. 17.30: Zala Tóth Erzsé­bet és Reményi Sándor nótákat énekel, Lakatos Lajos cimbalmo- zik. 17.57: Tij könyvek. 18.00: A Szabó család. 18.27: Hallgatóink fi­gyelmébe! • 18.30: Esti Magazin. 19.15: Nagy siker volt! Perényi Miklós (gordonka) és Schiff And­rás (zongora) zenekari hangverse­nyei a Csepeli Munkásotthonban. 20.06: Fiatalok Stúdiója. Szerkesz­tő: Simon László. 20.33: Hírek. 20.28: Az emberi hang és a vonó­sok. Jeninek Gj'örgy műsora. 21.30: „Víz előttem — tűz utánam.” Tu­dósítás 1526. aug. 29-ről. Rapcsányi László műsora. 22.00: Hírek. Időjá­rásjelentés. 22.15: Sporthírek. 22.20: A moszkvai rádió felvételeiből. Zara Doluhanova énekel. 22.48: Meditáció — az értelmiség önvizs­gálatáról. Ét. rész. 22.58: Készletek bírouse zenés játékaiból. 24.00: Hí­reit. Időjárásjeientés. 0.10: Régi an­gol korusmuzsika. 0.25: Himnusz. U.30: Víz jelzószolgálat. PETŐFI RADIO 4.—7.39: A Petőfi rádió reggeli zenes műsora. 8.00: Hírek, iwja- ras jeicni.es. 8.05: NépdaikóíusoK. 8.2o: a íz perc kúipolitiKa. 8.30: Hí­rek. 8.33: La Mancha lovagja. Részletek Leigh zenés játékadói. 9.23: Délelőtti torna. 9.3u: Hírek. 9.33: Derűre is derű. öngól. Elerry yuenn eibeszéiése. 10.0u—11.55: Ze­nes műsor üdülőknek. 10.00: Esther Phillips és George MeCrae énekel. 11.53: Látószög. Ifjúsági jegyzet. 12.00: Ifj. Ivlagyari Imre népi zene­kara játszik, Bodor Bianka nótá­kat énekel. 12.30: Hírek. 12.33: Arc­képek a lengyel irodalomból. Cyp- ryan Norwiü. I. rész. 12.50: Foío- amatőrök ötperce. 12.55: Bácsi ké­rem, hói lehet itt focizni? Közve­títés a Képes Sport és a magyar rádió III. labdarügó-tehetségkutató akciójáról. 13.30: Hírek. 13.33: Indo­néz népzene. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. Kettőtől hatig . . • A Petőfi rádió zenés délutánja. 14.00: Operaslágerek. 14.20: Hírek. Körzeti időjárásjelentés. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — könyvért. Irodalmi rejtvénymű- sor tíz percben a Szövetkezeti Könyvterjesztő Vállalat orosházi könyvesboltjából. 15.30: Hírek. 15.36: Örökzöld dallamok. 16.30: Hírek. 16.33: Csúcsforgalom. 18.00: Nyolc rádió nyele dala. A bolgár, a csehszlovák, a finn, a lengyel, az NDK, a román, a szovjet és a ma­gyar rádió közös tánczeneműsora. 18.30: Hírek. 18.33: Barangolás .régi hanglemezek között. 18.52: A nép­dalelőadás mesterei. 19.12: Reklám. 19.15: Véleményem szerint... Ne­mes György írása. 19.25: Jó estét, gyerekek! A róka meg a farkas a lakodalomban. Magyar népmese. 19.30: Csak fiataloknak! Komjáthy György műsora. 20.30: Hírek. 20.33: Mindenki könyvtára. Karinthy Fe­renc: Budapesti tavasz. 21.03: Nép­dalok. 21.39: A magyar népkölté­szet hete. Betyárballadák. 21.48: Slágermúzeum. Boros Anikó mű­sora. 22.30: Hírek. 22.33: Magyar szerzők fúvósmuzsikája. 23.00: Ba­rokk muzsika. 24.00: Hírek. Időjá­Elhunyt Mócsy János akadémikus A magyar és a nemzetközi tudományos életet súlyos vesz­teség érte: Mócsy János, a Magyar Tudományos Akadé­mia rendes tagja, az Állat­orvostudományi Egyetem Kos­suth- és Állami díjas nyugal­mazott tanszékvezető tanára, több más magas kitüntetés tu­lajdonosa, az Állatorvostudo- mányi és a Humboldt Egye­tem tiszteletbeli doktora hét­főn 81 éves korában váratla­nul elhunyt. Temetése augusztus 25-én 13 órakor lesz a Farkasréti teme­tőben. ★ Mócsy akadémikus, aki az állatorvosi belgyógyászat vi­lágszerte elismert művelője és a mai állatorvosi nemzedék egyik legnagyobb tanítómeste­re volt, szaktudományának számos ágában maradandót alkotott: a pathológia, a gyógyszertan, a diagnosztika, az állathigiénia területén vég­zett kutatásai a magyar és a nemzetközi orvostudomány számára egyaránt felbecsül­hetetlen értéket jelentenek. Szakkönyvéit számos külföldi nyelvre fordították le, ame­lyekből a világ állatorvosai­nak jelentős része sajátította el a szakmája gyakorlásához szükséges ismereteket. A magyar állatorvos-tudo­mány utolsó klasszikus képvi­selője egyetemi oktató-nevelő munkája mellett tevékenyen vette ki részét az állatorvos­tudományi oktatás-kutatás szervezéséből és irányításából is: több mint fél évtizedig irányította az agrártudomá­nyok osztályát. Mócsy akadé­mikus élete utolsó pillanatáig szakadatlanul dolgozott: az ál­latorvos-tudományi bizottság munkájában elnökként fejtett ki tevékenységet, s az Akadé­mia külföldi nyelven megjele­nő állatorvosi szakfolyóiratá­nak főszerkesztői tisztét is el­látta. Önkéntes ápolónői tanfolyam Cegléden A ceglédi kórházban tegnap 31 lány és asszony részvételé­vel négyhónapos ápolónőképző tanfolyam kezdődött. A hallga­tókat dr. Krizsanyik Pál.né, a Magyar Vöröskereszt megyei titkárának helyettese köszön­tötte, majd dr. Szépe Mar'git, a megyei rendelőintézet felül­vizsgáló főorvosa beszélt az ápolónőképzés feladatairól, majd a tanfolyam tematikáját ismertették a hallgatókkal. A városbeli és a környező települések ipari és mezőgaz­dasági üzemeiben dolgozó nők együttesen vállalták az egész­A kedvezményes áruk jé része elfogyott Sikeresen zárult a nyári vásár Pest megyében Befejeződött a nyári, vásár, \ eleső ndesedtek az üzletek, amelyekben a nyári áruk he­lyét elfoglalták az őszi ruhák, cipók, iskolai felszerelések, A kedvezményes akció több mil­lió forint megtakarítást jelen­tett a megyebelieknek, ugyan­is az illetékes 'kiskereskedelmi vállalat és a szövetkezetek nagymennyiségű divatos cik­ket adtak olcsóbban. A megye 7 városában és 27 községében 60 üzletben össze­sen 22 millió forint értékű árut vont be az akcióba a Pest me­gyei Ruházati Kiskereskedel­mi Vállalat, mintegy 2 millió forinttal többet, mint a tavalyi szezonvégi vásár idején. A forgalom is kedvezőb­ben alakult a tavalyinál, a készletek körülbelül 70 száza­léka elfogyott, mégpedig azért, mert nem elfekvő, divatjamúlt árucikkeket, hanem a mai vá­sárló igényeinek megfelelő termékeket kínáltak. Legin­kább a cipők fogytak, emellett nagy volt az érdeklődés a strandcikkek és a méteráru-la­kástextil iránt is. Mint dr. Ga­lambos Jánosáé, áruforgalmi osztályvezető megjegyezte, ér­dekes módon ezúttal a rúnákat és öltönyöket kevesen keres­ték. Végleges adatok még nincse­nek, de előrejelzések szerint Vácott kiemelkedően magas forgalmat értek el, s jól dol­goztak a szigethalmi és a ceg­lédi üzletek eladói is. A megye kiskereskedelmi vállalatéhoz hasonlóan a nagy­hutai ÁFÉSZ-áruházakban is j 70 százaléka fogyott el a kiáru­sításra szánt készletnek, amelynek értéke 2,5 millió fo­rintot tett ki. A szövetkezet kockázati alapjából 900 ezer forintot áldozott a kedvezmé­ségügyi és gyógyászati alapis­meretek elsajátítását. Napi négy órában elméleti, négy órá­ban gyakorlati oktatáson vesz­nek részt, majd a sikeres vizs­ga után önkéntes ápolónői ok­levelet kapnak. Ezzel segéd­ápolónői munkakört tölthetnek be. Közreműködésükre számí­tanak az üzemegészségügy te­rületén és elemi csapások ese­tén, hiszen a Vöröskereszt leg­képzettebb aktivistái lesznek. A hallgatók már első napon megkezdték tanulmányaikat. T. T. rásjelentés. 0.10: Műsorzárás. Ide­gen nyelvű vízjelzőszolgálat. 3. MŰSOR 14.00: Hírek. 14.03: Műsorismerte­tés. 14.05: Magyar szerzők muzsi­kájából. 14.41: Mozart-művek. 16.00: Hírek. 16.03: Operakórusok. 16.28: Külpolitikai klub az aktualitások jegyében. 16.5-3: Magyar előadómű­vészek Liszt-felvételeiből. 18.00: Hírek. 18.03: tJj lemezeinkből. 19.04: Csajkovszkij: Moszkva — kantáta. 19.30: Hírek. 19.33: A varázsfuvola. Részletek Mozart operájából. 20.38: A rock mesterei. Ungvári Tamás műsora. 21.08: Debussy-ciklus — VII. rész. 21.54: Remekírók — re­mekművek. fáklya. Móricz Zsig- mond regényét rádióra alkalmazta Szabó József. 23.0-9: Hírek. Időjá- ráejelentés. 23.15: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 16.28: nírek. 16.40: Kiszorító. Já­Ma, 20.00-kor a tv-ben: tékos sportvetélkedő gyerekeknek. V. résKözépdöntő. 17.40: ho­rozni jő. Közvetítés Csopakrél. 18.4 ; Játék a betűkkel. 19.05: Realam- inüsor. (A fővárosi mozik műsorá­ból.) 19.10: Esti mese. 19.20: Idő­sebbek is elkezdhetik. Tévétorna. 19.30: Tv-híradő. 20.00: Kék fény .. . Riportműsor. 21.00: Zenekari est a tv IV-es stúdiójában. Kávéi: Daph- nis és Chloe — II. szvit. 21.20: 25 éves az Állami Déryné Színház. 22.30: Tv-hiradó, 3. 2. MŰSOR: 20.00: Johny Halüday műsora. Francia zenés film. 20.55: A tanítónő. Portrék a Német De­mokratikus Köztársaságból. Ri­portfilm. 21.05: Tv-hiradó, 2. 21.25: Századunk. Dokumentumműsor­sorozat. XX/I4. rész: Mi történt Bankgasseban? A „tárgyalás” har­madik napja. 22.10: Az utolsó perc­ben. Magyarul beszélő olasz tévé­filmsorozat. A zsebtolvaj. nyek fedezésére, amit a nagy- kátaiak, farmosiak, tápióbics- keiek, szentmártonkátaiak, a közelebbi, s távolabbi környék lakói takarítanak meg maguk­nak. Ulviczky József, az ÁFÉSZ elnöke szerint vá­sárlóik örömmel válogattak a sok szép női ruha és öltöny közül, elfogytak a rövidujjű ingek is, viszont férfi szandál, víkend cipő csak mutatóba maradt a vásár idejére, ezeket nagyon keresték, s álta­lában cipőből már az első na­pokban elfogyott a készlet. Tusák Éva, a Dabas és Vi­déke ÁFÉSZ ruházati szak­előadója arról tájékoztatott, hogy az akcióba bevont 10 boltjukban a vevők többsége ruhaanyagot vásárolt. Legha­marabb a batiszt és a köny- nyű selyem kelmék fogytak el, s — bár bőséges választék állt rendelkezésre — cipőből a vártnál kevesebbet adtak el. Ez a jelenség arra mutat, hogy megyén belül is milyen mások a vásárlói szokások, igények, Dabason és a környező községekben egyébként 1 millió forint értékű árut adtak olcsóbban, az engedmény összesen 329 ezer forint volt. A készlet nagyjából el is fogyott. Cz. V. — Répaszelet a birkáknak. A dömsödi Dunatáj Tsz 140 vagon kétszer préselt répa­szelet vásárlására kötött szer­ződést az Ercsi Cukorgyár- ral. Ezt a takarmáriykiegé- szítő mellékterméket elsősor­ban a 4 ezer juh takarmány- ellátásához kívánják felhasz­nálni. A répaszelet iránti ke­resletet növeli, hogy a gyár mintegy felére csökkentette e melléktermék árát. — Ideiglenesen megszünte­ti a Budapesti Tejipari Vál­lalat a közkedvelt meggyes joghurt gyártását, mert nem kap hozzá meggydzsemet. E termék pótlására más ízekkel kísérleteznek. Súlyos balesetek Dunakeszi határában a 2-es számú főúton egy ismeretlen személygépkócsi elütötte az út­testen haladó ismeretlen, 35 év körüli gyalogost, aki a hely­színen meghalt. Veresegyházon, Csabai Jó­zsef 24 éves lakatos, váci lakos motorkerékpárral összeütkö­zött egy segédmotor-kerékpár­ral, amelyet Vank István, 55 éves helybeli portás vezetett. A baleset következtében Csa­bai súlyosan megsérült. Törökbálinton, Garai Pál, 35 éves lakatos, budapesti lakos motorkerékpáros összeütközött egy másik motorkerékpárral, amelyet Gyulai László, 22 éves burkoló helybeli lakos veze­tett. Mindketten súlyosan megsérültek. Dunaharasztiban, Tocsics Já­nos, 40 éves lakatos budapesti lakos, személygépkocsijával nekiütközött egy álló jármű­nek, majd elütötte Vilkocs Gergely, 56 éves helybeli' la­kosú nyugdíjast. A gyalogos súlyosan megsérült. PEST MEGYEI HÍRLAP a Magvar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest menyei Tanács lapja. Főszerkesztő: DR. LÖKÖS ZOLTÁN Főszerkesztő-helyettes: SÁGI AGNES Szerkesztősén: Postacím: 1951 Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. II. ero. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Kiadóhivatal: Vm„ Biaha Lujza tér 3. Postacím: 1951 Budapest. A szerkesztősé? és a kiadóhivatal központi telefo..ia: 343—100 142—220. Titkárság: 140—447. Előállítja: Szikra Lapnyomda, v Budapest. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi Hirl-dp Irodánál (KHI). Budapest V., József nádor tér l. Távbeszélő: 180—850. Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda. 190P Budapest. Előfizetési díj havonta 20 forint. INDEX: 25 064 Kék fény... Riportműsor. A mai adásról a szerkesztő, Koós Tamás mondja lapunk olvasói számára: — A műsor témája az alkohol, illetőleg a szesz és a bű­nözés kapcsolata. Visszatérünk a lapok által annak idején je­lentett esetre, amelynek főszereplői a szó szoros értelmében a halálba itták magukat. — A dunakeszi esetre gondol? — Igen. Az iker testvérpár mintegy 40 liter szeszt lopott és addig ittak, amíg szervezetük fel nem mondta a szolgála­tot. Egyébként Pest megyével kapcsolatos az a riasztó adat is, amit az adásban is szóbahózunk, hogy a megyében bekö­vetkező összes baleset és öngyilkosság 96%-a van kapcsolat­ban az alkohollal! — Az életellenes bűncselekmények esetében is gyakori az alkoholos befolyásoltság szerepe. — Zárópéldánk is ezt bizonyítja, egy rendkívül szélsősé­ges eset ismertetésével: Kőbányán egy ember sört ivott az ut­cán: valaki odament hozzá és kért belőle, majd amikor nem kapott, bicskát rántott és leszúrta a sörivót... — Több, ebben élenjáró megye mellett, Pest megyében is gyakori a maszek pálinkafőzés. — Mi a Kecskemét melletti Kecelen jártunk, ahol egy kis boltban a havi 280 ezer forintos forgalomból 230 ezer fo­rint a cukor részaránya, s 7,5 tonna az élesztőeladás! Vannak akik hektoliterszámra főzik a maszekpálinkát, néha juhakol alatt... A rádió és televízió műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalom