Pest Megyi Hírlap, 1973. december (17. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-28 / 302. szám

4 Űrlap 1973. DECEMBER 28., PÉNTEK : HlRPir-^HT *11 n L-a -f-, rurtr, A-f-n 1 HIREK+HlREK^aiREK+iHÍREK + HÍREÍ K+fiÍREK^HÍREg'-f HÍREE4-HÍREK4-H Mii. 1973. december 28., 1 'rt. Kamilla napja. A nap kél: 7.32, nyugszik: 15.59 órakor. A hold kél: 9.23, nyug­szik: 20.02 órakor. ' Változóan felhős idő, való­színűleg csapadék nélkül. Mérsékelt, változó irányú szél. Hajnalban és reggel erő­sen párás levegő, egy-két he­lyen köd. Várható hőmérsék­let: mínusz 1, plusz 6 fok kö­zött. — Egy termelőszövetkezet — egy iskola. A nagykátai Kossuth Mezőgazdasági Ter­melőszövetkezet megállapo­dást kötött a helybeli szak­középiskolával hat, a péceli baromfitenyésztő szakiskolá­val három és a péceli kerté­szeti szakiskolával egy ta­nuló képzésére. Ugyanakkor a tsz két televíziót is vásá­rolt az erdőszőlői iskolának, és háromezer forinttal támo. MIHAIL KALATOZOV HETVEN ÉVVEL EZELŐTT, 1903. december 28-án született Mihail Kalatozov, grúz származá­sú Állami-díj as szovjet filmren­dező. Tbilisziben született; eredeti neve Mihail Kalatozisvili volt. Sok mindennel próbálkozott, dolgozott mint gépkocsivezető, mozigépész, laboráns, vágó, ope­ratőr és forgatókönyvíró. 1929- ben tért át a rendezésre; 1931- től a leningrádi egyetem esztéti­kai szakán aspiráns, majd a Grú­zia Filmstúdió igazgatója. Ezt követően évekig a Lenfilm stú­dióban dolgozott, majd 1043-tól 1943-ig az Egyesült Államokban tevékenykedett, mint filmügyi megbízott. Általában hősi témák foglal­koztatták, legnagyobb sikereit mégis más jellegű művekkel ér­te el. Különösen a Szállnak a darvak bensőséges lírája, hu­manizmusa szerzett nevének nemzetközi elismerést; e filmjé­vel elnyerte a cannes-i filmfesz­tivál „Arany Pálma”-díját. Stí­lusát képszerű látásmód, a mon­tázstechnika művészi alkalmazá­sa és bátor formakeresés jellem­zi. Több filmjét Geraszimowal közösen rendezte. Többek között filmet készített Valerij Cskalov- ról, a hős repülőiről. A felhőik ti­tánja címmel (1941) és Dzser- zsinszkijről (1353). Nevezetesebb rendezői munkái még a Legyőz- hetetlenek (1942). A Luxustutajon (1354), Az el nem küldött levél (1353) s az 13&4-ben bemutatott kétrészes Én vagyok Kuba c. film. SPORT Kalandos táblázatát pp Őszi váci végeredmény Kalandos utat tett meg a váci járási labdarúgó-bajnok­ság Kossuth csoportjának őszi táblázata. Először váci különkiadásunkban jelent meg a végeredmény —hibásan. A váchartyániak szerkesztősé­günkbe küldött levelükben reklamáltak, arra hivatkoztak, hogy ők a másodátooik, a táb­lázat tévesen jelölte meg ne­gyedikként őket. Telefonon érdeklődtünk a járási szövetségtől és ott elis­merték: jogos a váchartyá­niak panasza. Csak a telefon­beszélgetés után derült ki, hogy a csapatok gólkülönb­sége így sem egyezik, s el­küldtük váci szerkesztősé­günknek a táblázatot, meg­kérve őket: érdeklődjék meg a szövetségben, hol a hiba. Ott csupán azt a választ kapták, hogy valóban Váchartyán a második. Lapunk december 12-i szá­mában foglalkoztunk a témá­val, s most megérkezett a Váci Járási Labdarúgó Szö­vetség pontos táblázata. A váciak elnézést kértek a té­vedésért, megemlítve azt, hogy betegség miatt „váltás” volt a táblázatkészítőknél, nem is szólva arról, hogy a szövetség társadalmi aktí­vákból álló apparátusa mi­lyen nagy munkát végez. Kö­zel kétezer igazolt játékos, s mintegy hatvan csapat ügyes­bajos dolgait intézik. Bizony olykor hiba is becsúszik... De most már itt a hibátlan sorrend — gólarányegyezéssel. December 12-én jól sejtettük, hogy az Esze Tamás SE csa­patánál nem vette figyelem­be a hibás táblázat a Váchar- tyántól kapott öt gólt. A Kossuth-cső port őeszi végered­ménye 1. Dunák. SE 2. Váchartyán 3. Vácduka 4. Sződliget 5. örbottyán 6. Szokolya 7. Vácrátót 8. Letkés 9. Fóti Vasút. 10. Sződ 11. KóspaUag 12. Esze T. SE 11 7 3 1 30-10 17 11 7 1 3 26-13 15 11 5 4 2 25-12 14 11 6 2 3 22-16 14 11 4 4 3 25-18 12 11 4 4 3 25-21 12 11 4 3 4 27-21 11 11 4 2 5 24-25 8 11 3 2 6 18-24 8 11 2 3 6 16-30 7 11 2 3 6 23-40 7 11 2 1 8 12-43 5 Letkés csapatától két büntető­pont levonva. Az utolsó VB-előzetes: január 5-én A hesseni rádió frankfurti gáttá a nagykátai 2. számú általános iskola repülőmodel­lező-szakkörét. — Saját gazdaság. A sződ- ligeti szociális otthonban száztíz egyedülálló idős em­bernek nyújt kényelmes ott­hont és teljes ellátást a váci városi tanács. Az évi két és fél millió forintból gazdál­kodó szociális otthon részben önellátó: a gyümölcsöskert és a sertéstelep olcsó, önköltsé­gi áron juttatja friss gyü­mölcshöz és húshoz az ott lakó öregeket. — Negyedszázados tsz Pomázon. Huszonöt eszten­dővel ezelőtt, 1948-ban ala­kult meg Pomázon Dolina- pusztán, a volt Almássy-bir- tokon, háromezer kataszteri ! hold területen, tizenhárom taggal a földbérlő szövetke­zet, a mai Petőfi Tsz jog- utód azóta csak­— Kislakásépítő szövetke­zet. A budakalászi községi tanács együttműködési meg­állapodást kötött a Lenfonó és Szövőipari Vállalattal egy kislakásépítési szövetkezet megalapítására vonatkozóan. A jó hagyományokkal ren­delkező egyezségben a kivi­telezést 1975—76-ra tervezik. — Ikarus-exportterv. Tel­jesítette idei szovjet export­tervét az Ikarus. Átadott 2980 Ikarus 180-as, 250-es és 260-as típusú autóbuszt. A padlóvázakat ezekhez a típu­sokhoz már a szigetszent- miklósi Csepel Autógyár ké­szítette. koncerttermében tartják meg január 5-én a labdarúgó-vi­lágbajnokság döntőjének nagy érdeklődéssel várt sorsolását. A ceremónia természetesen a FIFA és a VB szervező bi­zottsága vezérkarának jelenlé­tében zajlik majd le. A főszereplő azonban egy 11 esztendős nyugat-berlini diák lesz. Detlev Dange „dön­ti el a csapatok sorsát”, ő húzza ki azokat a fagolyókat, amelyekbe 17 válogatott ne­vét rejtették el. A sorsoláson azért kerül 17 együttes neve az urnába, mert Jugoszlávia és Spanyolország között még nem tisztázódott a helyzet. A két, még ver­senyben levő válogatott nevét egy fagolyóba helyezik el. Hivatalos nyilatkozatot még nem adtak, de a VB szervező bizottságának tagjai már több­ször kijelentették, igyekeznek megfelelő erősségű csoporto­kat létesíteni. Végleges, hogy június 13-án Frankfurtban a világbajnok Brazília játssza a nyitó mérkőzést. A házigazda NSZK csoportmérkőzéseit Hamburgba és Nyugat-Berlin- be tervezik. Elterjedtek olyan hírek is, hogy Olaszország a déli csoportba kerül. Ezzel kapcsolatban Helmut Kaeser, a FIFA főtitkára kijelentette: — Minden csoportbeosztás­sal kapcsolatos értesülés té­ves, január 5-én tisztázódik minden. } A sorsolás előtt a Nemzet­közi Labdarúgó Szövetség több fontos kérdéssel foglalkozik. Mindenekelőtt a Szovjetuniót ért méltánytalansággal. Legújabb összesítés szerint a szovjet sportmozgalomban 253 ezer szakember tevékenykedik, akik­nek a legtöbbje sportszakiskolát végzett. A Szovjetunióban 220 kü­lönböző fokozatú intézményben foglalkoznak szakemberek oktatá­sával, ebből 20 a főiskola. Évente 22 ezer testnevelő tanár kap diplo­mát a kezébe, közülük több mint 15 ezren iskolákban, egyesületek­ben helyezkednek ©L nem megötszörözte föld terű- letét, tiszta vagyona megha­ladja az ötvenmilliót. — Olvasótáborok. Az idén az országban megtartott - ti­zenkét olvasótábor közül hatnak Pest megye adott ott­hont. A hegemóniát biztosí­tandó: 1974-ben várhatóan már nyolc olvasótábor éiet- rehívására kerül sor me- gyénkbfen. • • Ünnepi fekete krónika December 23-án 16 órakor Dunaharasztiban, a Dózsa György úti vasúti aluljáró­ból kiérve, Boda Balázs, 63 éves nyugdíjas kerékpárjá­val felborult és a helyszínen meghalt. A halál okát vizsgál­ják. Szintén vasárnap, éjfél után 1 órakor, a Cegléd és Abony közötti vasúti sínek mellett holtan találták Dolnaczki László 32 éves kubikost. Az elhunyt feltehetően egy rossz Fegyveres támadás két taxisofőr ellen irányba induló vonatra szállt fel, menet közben leug­rott róla és a kerekek alá került. Kedden reggel 9 órakor Nagykőrös határában, a 441- es számú úton IX 46—38 rendszámú személygépkocsi­jával Kecskemét felé haladt Serfőzö János 19 éves gép­lakatos, monori-erdei lakos. Az autó a síkos úttesten meg­csúszott és a bal oldali árak­ban levő fának ütközött. A baleset következtében a gép­kocsi utasa, Kerepeszki Mi­hály 36 éves kisiparos, pilisi lakos súlyos sérüléseibe a mentőkocsiban belehalt. Ser­főző János súlyos, életveszé­lyes sérülést szenvedett APRÓHIRDETÉSEK Üj pesti külkereskedelmi vállalat sürgősen felvesz fiatal, pár éves gyakorlattal rendelkező bonyolítót, üzletkötőt, fizikai munkásként 8 általánost végzett, egy m4szakban dolgozó textilkezelőt. Jelentkezés: T.: 292—930. H—931—932/219. mellék. BIVIMPEX, Táncsics u. 1—3. I. em. 8. Felveszünk: Szakmai képesítéssel és több éves gyakorlattal rendelkező pénzügyi osztályvezetőt, szakképzett vas-műszaki, jármű- és jármű­alkatrész eladókat, gyors- és gépírókat, gazdabolthoz szakképzett vezetőt és eladót tablóellenőrt. Jelentkezéseket pályázat és önéletrajz mellékelésével az alábbi címre kérjük küldeni: Vác és vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. 2601 Vác, Beloiannisz u. 3. Személyzeti vezető. Csemege Kereskedel­mi Vállalat Intertou- rist Igazgatósága Ä ke­reskedelmi tevékeny­ségben dolgozó, kis- ker. vállalat admi­nisztratív .. munkakör­be : tüoltelszámbió; pénztáreíszámöló és gyors-gépíró munka­erőket azonnali ha­tállyal felvesz. Je­lentkezni lehet: In­tertourist, könyvelés. Bp. XIV., Ormánsági u. 4/a—b., személyesen 10—14 óráig. Telefon: 639—418. Csemege Kereskedelmi Vállalat Intertourist Igazgatósága gyakorlattal rendelkező lakatosokat keres felvételre. Jelentkezni lehet: Bp. XIV., Tihanyi u. 42—44. a délelőtti órákban személyesen, vagy 840—383, 840—389. telefonokon. Nyomdaüzem felvesz: ofset gépmestert, ro- tagépkezelőt, berakó­nőt, ofset fotóst, xe­roxost, raktárkezelőt, nyagmozgatót. Jelent­kezés :i a 428—153-as telefonon. Német vagy angol nyelven beszélő fiatal lányokat Intertourist boltjainkba válltozatos és kulturált munkahelyekre, kezdő eladónak felveszünk. Állami nyelvvizsga esetén nyelvpótlékot fizetünk. Kereset a vállalati kollektív szerződés szerint. Egyenruhát adunk. A munkahelyek télen csak Budapesten, nyáron az ország legszebb szállodáiban és idegenforgalmi központjaiban vannak. Felvételre kerülőknek a szakmunkás­bizonyítvány megszerzése lehetséges. Jelentkezni lehet: Bp. V., Szép u. 6. I. emelet. Intertourist igazgatójánál, naponta 10 órakor. A Vác és vidéke ÁFÉSZ felvesz tabló­ellenőröket. Jelent­kezni lehet szóban vagy írásban: Vác, Beloiannisz u. 3. sz. alatt a személyzeti vezetőnél. Vizsgázott kazánfű­tőt és gyakorlattal rendelkező gyors­gépírót felveszünk: Gyömrői Ruhaipari Szövetkezet, Gyömrő, Steinmetz kap. u. 69— 71. szám. ADÁS­VÉTEL Kitűnő fekvésű üdü­lőtelkek még korláto­zott számban kapha­tók az OTP tiszakécs- kei fiókjánál. Építsen hétvégi házat a tisza- kécskei tiszaparti üdülőterületen. Folyó- vízű szabadfürdő, ter­mál ülőfürdő, halász- csárda, úttörővasút, sétahajó, tekepályák, csónakkölcsönzés és még sok egyéb szol­gáltatás a tiszakécs- kei tiszaparti üdülő- területen. Nézze meg a megye egyik leg­szebb üdülőterületét, válasszon családjának üdülőtelket Tiszakécs­kén. ___________________ El adó 3 szobás családi ház, Abony, Alkotás út 14. Érdeklődni: szombat, vasárnap. EÍadó gyermek irha- bunda 10 évesnek. Nagykőrös, Kasza u. 1. szám.______________ Wa rtburg eladó. Vesselényi u. 20. Tekerős kolbásztöltő gép, fatüzelésű disz­nóperzselő gép, róka- csapda megvásárolha­tó Budapesten. Rákó­czi út 6., Kulcsár kis­iparosnál._____________ Di sznótorost (hurkát, kolbászt), egyebet családi fogyasztásra vennénk. Kulcsárék, Budapest, Rákóczi út 6. szám.______________ Jó állapotban levő modern, mély gyer­mekkocsi eladó. Vác, Honvéd u. 12.________ Eladó Szentendrén 100 négyszögöl közművesí­tett telek. Érdeklődni: Cegléd, Gubodi u. 14.i Eladó 204-es, üzemké­pes Warszava, olcsón. Cegléd, Gém u. 13. Móric._________________ 19 76-ig műszaki vizs­gázott Zaporozsec 16 000 km-rel, kitűnő állapotban eladó. Ér­deklődni : Törtei, Ár­pád u. 1._______________ Badacsony központjá­ban, víz mellett 250 négyszögöl telek eladó. Érdeklődni: Cegléd, Gubodi u. 14.________ Na gy, összkomfortos, kertes, családi ház, Sződligeten eladó. Ér­deklődni a „Beugró” vendéglőben. __________ T—5-ös Pannónia, ol- oldalkocsival, kitűnő állapotban eladó. Tá- piószőlős 710. Menyasszonyi­ruha­és alkalmiruha- kölcsönzés Keleti pu.-tól öt percre. Általános Ruházati Szövetkezet Bp. vn.. Thököly u. 2L Tel.: 425—513. Ismételten felhívja a nagykőrösi Reformá­tus Egyház temető­gondnoksága az érde­kelteket, hogy a te­mető közepén levő „G” táblát újra te­metkezésre megnyit­juk, az ott levő sír­helyek használati joga 1973. december 31-ig a ref. temető gondnok­ságánál meghosszab­bítható. A meg nem váltott sírok és sír­emlékek a vonatkozó rendelet alapján a te­metőfenntartó tulaj- donába mennek át. Dinnyekertészetet vál­lalok 15 kát. holdig. 3015 Csány, Munka u. 3. Magyar László. A rádió és televízió műsora Kedden hajnalban egy is­meretlen személy revolverrel arra kényszerítette Klivényi András 30 éves taxisofőrt, hogy a kocsival Budapestről Üllőre vigye. A község kül­területén az utas több lövés­sel megölte a gépkocsivezetőt, majd a taxit felgyújtotta és elmenekült. A rendőnség a nyomozást nagy erővel meg­kezdte. Még aznap, a késő esti PEST MEGYEI HÍRLAP Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: DK. LÖKÖS ZOLTÁN Főszerkesztő-helyettes: SÁGI ÁGNES Szerkesztőség: vm., Somogyi Béla u. 6. II. em. Postacím: 1951 Budapest Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY FEKENC Kiadóhivatal: vm.. Blaha Lujza tér 3. Postacím: 1959 Budapest A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343—100, 142—220. Titkárság: 140—447. Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben es a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI), Budapest, V., József nádor tér 1. Távbeszélő: 180—850. Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda. 1900 Budapest. Előfizetési díj havonta 20 forint. INDEX: 25 064 ] órákban a Bem rakparton be­ült egy fiatalember Schubert | Imre 28 éves gépkocsivezető taxijába. Pisztolyt szegezett a sofőrre, s megparancsolta, hogy Dunaharasztiba vigye. Közölte: ne próbáljon ellen­kezni, mert ma már Üllő közelében egy taxisofőrt agyonlőtt. Dunaharaszti határá­ban a gépkocsivezető kiugrott a robogó taxibóí, s a sofőr nélkül maradt autó több mé­ter magasból az út mellett húzódó HÉV-sínekre zuhant. A benne ülő fegyveres támadó a helyszínen meghalt. Schu­bert Imre, aki kiugrott az au­tóból, sértetlen maradt. A rendőrségi vizsgálat meg­állapította: mindkét esetben a 19 éves Micsonai Sándor pomázi lakos követte el a fegyveres támadást — lopott pisztollyal. A rendőrségi vizsgálat tart. A József Attila Színház 1974. ja­nuár havi bérleti műsora: Bérle­tes előadások: MA ÉJJEL MEG­NŐSÜLÖK. ALATTUNK A VAROS. 2-án: É-bérlet, 3. ea. 3-án: Y-bér- let, 3. ea. 4-én: K-bérlet. 3. ea. 5- én du 3 h: Postás-bérlet, 3. ea. 6- án du. 1/2 3 h: O-bérlet, 3. ea. 7- én: U-bérlet, 3. ea. ll-én: J-bér- let. 3. ea. 14-én: X-bérlet, 3. ea. 15-én: Z-bérlet. 3. ea. 18-án: E- bérlet, 3. ea. (Vörös Okt.). 19-én: Móricz-bérlet, 3. ea. 20-án: Bródy- bérlet, 3. ea. 25-én: Karinthy-bér- let, 3. ea. Felhívjuk kedves bérlő­ink figyelmét, hogy az előadások csak az esedékes bérletrészlet be­fizetésével látogathatók. Késedel­mes befizetés esetén a bérleti he­lyet nem tudjuk biztosítani, Tv, 17.15: Tízen Túliak Társasága A ITT ez évi utolsó adására kerül sor. Az évzáró kellemes meglepetést kíván szerezni a nézőknek: a műsorban részt vesznek a régi ttt-sek is, azok, akik négy-öt évvel ezelőtt az adás riporterei, műsorvezetői voltak. Így Gálvölgyi János, aki azóta színész lett, vagy Molnár Tamás és Benkő Péter. Egyszóval „régi gyerekek” és „újak” készítettek közös mű­sort, amelyben felidézik az évekkel ezelőtt sugárzott TTT- műsorok egy-egy érdekes epi­zódját, riportját is. Az új ri­portok közül pedig a 100 éves születésnapját ünneplő Buda­pesttel kapcsolatost említe­nénk . .. KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárásjelen­tés. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Budapest és a vidék kulturális programjából. 8.20: Lisa Della Ca­sa és Kim Borg énekel. 9.00: Népi zene. 9.30: Rimszkij—Korszakov: Az aranykakas — szvit. 10.00: Hí­rek. Időjárásjelentés. 10.05: Az Ifjúsági Rádió műsora. 10.40: Édes anyanyelvűnk. 10.45: A Budapesti Koncertfúvószenekar játszik. 10.59: Lottóeredmények. 11.00: Itáliai le­velek. 11.10: Kamarazene. 12.00: Déli Krónika. Lottó. 12.20: Játék és muzsika tÍ2 percben. 12.30: Rek­lám. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Mezők, falvak éneke. 13.42: Mun­kásstúdió. 13.57: Születésnapi aján­dék. 14.22: Az Iskolarádió műsora. 15.00: Hírek. Idő járás jelentés. 15.10: A Budapesti Fúvósötös játszik. 15.28: Fehér karácsony. Részletek Berlin filmzenéjéből. 15.37: Kó­ruspódium. 15.44: Magyarán szól­va... 15.59: Hallgatóink, figyelmé­be! 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Gergei Albert széphistóriája. 17.00: Hírek. Időjárásjelentés. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: A kö­zönség kérdez, a muzsikus vála­szol. 17.50: Az Ifjúsági rádió mű­sora. 18.10: Népi zene. 18.58: Hall­gatóink figyelmébe! 19.00: Esti Krónika. 19.25: Kritikusok fóruma. 19.35: Sanzonlexikon — I. 20.28: Huszár Tibor és Rapcsányi László műsora. 20.58: Hírek. 21.01: Ne­gyedszázad emlékezetes budapesti hangversenyei VH. rész. közben: 22.00: Hírek. Időjárásjelentés. 22.15: Sporthírek. 22.20: Dr. Pirityi Ottó írása. 22.30: A hangverseny-közve­títés folytatása. 23.26: Angot asz- szony lánya, operett, közben: 24.00: Hírek. Idő járás jelentés. 0.10: Az operettrészletek folytatása. 0.25: Műsorzárás. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek. Időjá­rásjelentés. 8.05: Slágermúzeum. 9.00: Hírek. 9.03: A Gyermekrádió műsora. 10.00—12.00: A zene hul­lámhosszán. közben: 10.30—10.35: Néhány szó zene közben. 10.59— 11.00: Lottóeredmények. 11.00— 11.05: Hírek. Időjárás jelentés. 12.00: Az élő népdal. 12.10: Werther. Részletek Massenet operájából. 13.00: Hírek. Időjárásjelentés. 13.03: Zenekari muzsika. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. Kettőtől hatig... 14.00: Jó utat! 14.40: Hírek. Körzeti időjárásjelentés. 14.45: A beat ked­velőinek. 15.30: Hírek. 15.33: Ri­valdafényben. közben: 16.30—16.33: Hírek. 16.33—16.36: Műsorismerte­tés. 17.00: Ötórai tea. Közben: 17.30 —18.00: Hírek. Időjárás jelentés. 18.05: Külpolitikai figyelő. 18.20: Mozart vonósversenyművei — ül. rész. 19.17: Gellért Endre írása. 19.32: Schumann- és Schubert-kó- rusok. 19.54: Jó estét, gyerekek! 20.00: Esti Krónika H. kiadás. 20.25: Üj könyvek. 20.28: Nóták. 21.00: Rádiószínház. 22.25: Szimfo­nikus könnyűzene. 23.00: Hírek. Időjárásjelentés. 23.15: Farkas Fe­renc : Tisza-partján — kantáta ve­gyeskarra zenekari kísérettel. 23.26: Ravel műveiből. 24.00: Hírek. Időjárásjelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 18.00: Hírek. Idő járás jelentés. 18.05: Iskolarádió. 18.21: Évfordu­lók nyomában. 19.13: A Klaus Renft combo játszik. 19.35: A Bar- tók-vonósnégyes hangversenye. Közben: 20.30: Hírek. 20.33: Ver­sek. 20.50: A hangverseny-közvetí­tés folytatása. 21.25: Dzsesszfelvé­teleinkből: 22.00: Operaegyüttesek. 23.00: Hírek. Időjárásjelentés. 23.15: Műsorzárás. Ma 20.10-kor a tv-ben: TELEVÍZIÓ 9.00: Szünidei matiné. L Tüske­vár. Ifjúsági tv-filmsorozat. 2. Michal úr kalandjai. 3. A szöke­vény óriás. Lengyel tv-filmsorozat IV. rész: A négy szív. 10.00: Lottó- sorsolás. Az 52. heti játékhét szám­sorsolásának közvetítése a XVIII. kerületi Lőrinci Fonó művelődési házból. 10.20: Többet ésszel, mint erővel! Felkészülés az úttörő szak­tárgyi vetélkedőit csapatversenyei­re. 17.03: Hírek. 17.15: Tízen Tú­liak Társasága. 18.05: öt perc me­teorológia. 18.10: Látta-e már Bu­dapestet nappal? n. rész. 18.35: „Megrakják a tüzet..Török Er­zsébet énekel. 19.05: Reklámműsor. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: TÜKRÖS. Népművészeti filmsorozat 13. rész: Bőrművesség. 20.10: Mesélő városok. Párizs. 21.55: A Tv Galériája. Bemutatjuk Ra- dóczy Gyarmathy Gábor grafikus- művészt. 22.35: Tv-híradó — 2. ki­adás. 2. MŰSOR 20.05: Edna. Angol tv-film. 21.35: Tv-híradó —- 1. kiadás. 22.05: „Min­den út, minden ösvény ...” A 25. Színház vendégjátéka Baranya me­gyében. városok Beszélő Párizs a sorozatindító adás. A drajnaturgot, Szántó Erikát kérdeztük. — Az első adás Párizs varázsfényeiből, álomszerű képei­ből nyújt látomást fotókból, filmekből, plakátokiból megszer­kesztve. — Mit láthatunk a müsorbßn? — Az volt a szándékunk, hogy Párizst, ezt a kétezer éves történelmi múltra visszatekintő települést a legmodernebb irodalmi megfogalmazásban adjuk vissza a nézőnek. A dra­matizált írásokban Páger Antalt, Subert Évát, Némethy Feren­cet, Ruttkai Évát, Mensáros Lászlót, valamint Gyenge Árpádot láthatjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom