Pest Megyei Hírlap, 1969. december (13. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-09 / 285. szám

1969. DECEMBER 9., KEDD 7 APRÓHIRDETÉSEK 16 évet betöltött fá nyolcat szövő- átképzősnek felvesz a Pamut­textilművek Jacquard Szövőgyára. A betanulási idő: 12 hét, ezen idő alatt havi 1000 Ft bruttó fizetést és napi 1,— Ft-ért ebédet és két szabad szombatot adunk. Lakás minimális térítés mellett leányotthonszerű elhelyezésben. Kiképzés után igen jó — 1600— 2C00 Ft közötti — kereseti lehetőséget nyújtunk. Jelentkezés: írásban a PTM Jacquard Szövőgyár üzemgazdasági osztályán. Budapest XIII. Szekszárdi u. 19-25. Háziipari bedolgozókat női fehérnemű varrás­ra jó kereseti lehető­séggel felveszünk. Je­lentkezés napközben: Termán Istvánnál, a Pannónia Htsz. váci megbízottjánál, Vác, Alsó utca 57. (Deák­vár). Megközelíthető a deákvári autóbusszal, leszállás a deákvári tem plomnál. Elsőéves lakatos­ipari tanulók gyakorlati szakmai képzését biztosítani tudjuk. Jelentkezés: Csavaripari Vállalat 3. sz. Facsavar Gyára. Budapest m.,\ Szentendrei út 205. Felveszünk heti 44 órás munkahétre: fémnyomét (betanulót is), vízvezetékszerelőt (nyugdíjast is), kazánfűtőt magas nyomással, présgépre betanított munkást, fémcsiszolót, segéd­munkásokat, ezüstműves szakmunkásokat, aranyműves szak­munkásokat, markazit ékszerkészítéshez fiatal női munkaerőt, takarítónőt (nyugdíjas is lehet 4—6 órás), fiatalkorú lányokat, fiúkat, 4—6 órára * kőművest (lehet nyugdíjas is). Jelentkezés: Budapest IX., Balázs Béla u. 17. Munkaügyi osztály. A Vecsési Fehérnemű­készítő Ktsz személy- és tehergépkocsira gépkocsivezetőt, gép­kocsikísérőt, raktári segédmunkást, vala­mint szakképzett es betanított varrónőket keres. — Jelentkezés: Vecsés. Árpád u. 29. Váci íparvaiialat fel­vételre keres közgaz­dasági technikumi érettségivel rendelke­ző, vállalati pénzgaz­dálkodásban gyakor­lott dolgozót, pénzügyi csop. tfez. munkakör betöltésére. Jelentke­zéseket: „Iparvállalat 10 969” jeligére, Vác, Pf.: 18. kérjük. Beköltözhető házrész eladó. Nagykőrös. Rá­kóczi utca lf4. ________ E ladó házhely Nagy­kőrös in., Tormás u. 61. Érdeklődni egész nap. Felveszünk szövetke­zeti tagnak azonnali belépésre az épület- bádogos, víz-gázszere­lő, központifűtés-sze­relő, tetőszigetelő és hőszigetelő szakmák­ban szakmunkásokat, betanított munkásokat és segítőket, valamint fiatalkorúakat segéd­munkásnak. Fenti szakmákban a szak­mai gyakorlat meg­szerzését, majd a szak­munkásvizsga letéte­lét elősegítjük. Szö­vetkezetünk csak Bu­dapest területén, egy műszakban, teljesít­ménybérezéssel dolgo­zik, keresetkorlátozás nincs. Szabad szom­bat. Vidékieknek az útiköltséget térítjük. Jelentkezés: Bádogos és Szerelőipari Ktsz. Bp. V., Arany János u. 18. Ügyintéző Be- niczky. ______• K eresünk több éves gyakorlattal rendelkező, vagy kezdő gyors- és gépírókat. A jelentkezéseket az Ipari Műszergyár (Aszód, Pf. 2.) személyzeti osztályára kérjük küldeni. Budapesttől 45 km-re levő élelmiszeripari üzemünkbe keresünk gyakorlott adminisztráció­vezetőt Steril áruk, valamint ' szárítmányok készítésére kezdő vagy gyakorlott konzervipari technikusokat, továbbá raktárost. A jelentkezéseket „Tartósító üzem H’* jeligére kérjük a kiadóba. Az Egyesült Izzólámpa Vákuum- technikai Gépgyára 44 órás heti munka­időre (minden második héten szabad szom­bat), magas kere­seti lehetőséggel felvesz esztergályos, marós, géplakatos, mechanikai műszerész szak­munkásokat, 18 éven felüli női betanított munkásokat, 1700 Ft kereseti lehetőséggel. Felvesz továbbá 6 órás munkaidőre leányokat. Jelentkezés: naponta 8—14 óráig a munKástelveteh irodán, Budapest IV. Szilágyi u. 26. Rákospalota-Újpest vasútállomás. Közlekedés: 1 43-, 47-, 84-, 96-os autóbusszal vagy 55-, 12-es villamos sál. oicso áron, sürgősen eladó 200 q réti szé­na; 400 q takarmány- répa; két, jó állapot­ban levő lovaskocsi gumiabronccsal és egy jó állapotban levő, csillagkerekű rend­sodrógép. — Eladási ár megegyezés szerint. — Érdeklődni le­het: „Egyetértés” Tsz., Csévharaszt. Tel.: 8. A Magyar Viscosagyár felvételre keres segéd-, betanított munkára férfi és női munkaerőt, 40, 42 órás munkahétre, valamint géplakatos, gépszerelő, villanyszerelő, esztergályos, csőszerelő, kőműves szakmunkásokat, 40, 42, 44 órás munkahétre, Bérezés a kollektív * szerződés és megegyezés szerint. Dolgozóinknak munkás­szállást, utazáshoz költség­térítést, napi egyszeri étkezéshez hozzájárulást adunk. ­Felvétel esetén utazási költséget térítünk. Jelentkezni lehet: Nyerges­újfalun, (Komárom megye, dorogi járás) a gyár munkaügyi főosztályán, hétfőtől péntekig, 9-től 12 óráig. Betoiy es Vasbeton- Ipari Művek Szent­endrei Gyára (Szent­endre, Dózsa György út 34.) azonnali belé­pésre felvesz nehéz- gépkezelőt. géplaka­tosokat több éves gya­korlattal. magasnyo­mású kazánhoz fűtő­ket. valamint segéd­fűtőket. Kéthetenként szabad szombat. Mun­kásszálló és üzemi ét­kezés van. Ütiköltség- hozzájárulást adunk. Felvétel személyes Je­lentkezés esetén. Azonnali belépésre keresünk: hidegburkolót, tmk-lakatost, és villanyszerelőt, raktári és szállítási dolgozókat. 44 órás munkahét. Minden héten szabad szombat. Kereseten felül napi társasház pótlékot fizetünk. Kiemelt fizetés! Üzemi étkezést, munkaruhát, vidékieknek hazautazási költségtérítést és szállást adunk. Lakásépítő Ktsz. Budapest V. kerület Aulich utca 8. szám. A Bábolnai Állami Gazdaság fiatal mező- gazdasági technikuso­kat és mg. mérnökö­ket keres felvételre, juh- és szarvasmarha- tenyésztési brigádve­zető, valamint állatte­nyésztői, továbbá ser­téstenyésztői munka­körbe. Jelentkezés írásban, december 15­ig­______________________ B eköltözhető ház 300 n.-öl portával eladó. Abony, Rákóczi Fe­renc utca 29. szám. ■■I....... N ein volt műhiba! A labdarúgó NB III Duna menti csoportjából kiesett To­kod! Bányász mint érdekelt fél megóvta a 2:2-re végződött Autótaxi—Pilisi Bányász mér­kőzést arra hivatkozva, hogy a Pilisi Bányász egyenlítését je­lentő 11-est játékvezetői mű­hiba előzte meg. A Budapesti Labdarúgó Szö­vetség NB III-as bizottsága hétfő este foglalkozott az ügy- gyei, s a játékvezetői jelentés, a játékvezetői ellenőri jelen­tés, valamint a szövetségi el­lenőri jelentés alapján eluta­sította az óvást. Az ítélethoza­talnál figyelembe vették az ér­dekelt csapatok képviselőinek pénteken rögzített véleményét is. A hétfő esti határozat azt jelenti, hogy a pályán elért 2:2-es eredmény maradt ér­vényben, tehát bennmaradt a Pilisi Bányász. A tokodiak a határozat kézhez vétele utáni nyolc napon belül az MLSZ- nél fellebbezhetnek a döntés ellen. Bukaresté a Duna Kupa Hétfőn, délelőtt a Kisstadi­onban került sor a jégkorong Duna Kupa utolsó mérkőzésé­re. Bukarest együttese fölénye­sen 6:2-re győzött Budapest ellen és ezzel a torna győztese lett. A torna végeredménye: 1. Bukarest 2 pont (8;5), 2. Szófia 2 pont (7:7), 3. Budapest 2 pont (7:10). Tatai perzsa Perzsaszőnyeggel borították be hétfőn a tatai edzőtábor ké­zilabdapályáját. A város egyik legnagyobb termét a Tatai Sző- nyeggyáf kérte kölcsön. Itt il­lesztették össze azt az óriási szőnyeget, amit az Inter conti- nentál Szálló halijának a dí­szítésire készítettek a Tatai Szőnyeggyárban. A több mint 1,5 tonnás, 440 négyzetméteres szőnyeget 44,. darabból állítot­ták Ősszé. Érdekes modern mintáját a Lakástextil Válla­latnál tervezték. Bulgária a tizenötödik Luxemburgban 5000 néző előtt játszották le az utolsó európai se­lejtező mérkőzést a mexikói lab­darúgó világbajnokság 16-os dön­tőjébe jutásért. Bulgária 3:l-re le­győzte Luxemburgot és így a mexikói döntő tizenötödik részt­vevője lett. A VIII. csoport végeredménye: 1. Bulgária 9 pont, • 2. Lengyelor­szág 8 pont, 3. Hollandia 7 pont, 4. Luxemburg pont nélkül. \ KETTEN ISMÉTELTEK Portrék a tábla mellől Ki korán kel •— aranyat lel — tartja a közmondás. Nos, az egyik j ászkaraj enői kislány vasárnap már hajnalban kelt, hogy időben ott legyen a fő­városban a kisdobos és úttörő- olimpia megyei sakkdöntőjén. Mamája kísérte el Budapestre, a Budai Járási Tanács nagy­itermében megtartott verseny­re, de korai kelése ellenére, nem termett számára arany, így is szép teljesítmény volt, hogy a ceglédi járás győztese­ként bejutott a vasárnapi me­gyei fináléra, amelyen a járási és várbsi győztesek ültek a tábla mellett, összesen 47 fia­tal. Svájci rendszerben zajlott a küzdelem, s érdekesség, hogy az elmúlt évi két győztes kö­zül Hanusz Judit és Rudolf Ágnes megismételte tavalyi bravúrját. A kisdobosoknál Hanusz Judit, a nagykőrösi Arany Já­nos általános iskola negyedik osztályos tanulója veretlenül hódította el az aranyérmet. El­ső osztályos korában papája avatta be a sportág rejtelmei­Az úttörő mezőny egyik résztvevője a százhalombattai Csörgő Klára nemcsak a sakk­ban jártas. Mint testnevelője elmondta, kitűnő kézilabdázó, s tagja a Dunai Kőolaj megye­bajnokságban szereplő csapa­tának. Egy kis tapasztalatcsere a kisdobosoknál. Baloldalt a nagy­kőrösi Hanusz Judit, aki megismételte tavalyi elsőségét, mel­lette a bagi Ujváry Zsuzsa. \ be. Tavaly az országos döntőn az 5. helyen végzett. A másik kisdobos győztes, Varga Tibor ugyancsak nagy­kőrösi. Ö is az Arany János iskola negyedik osztályos ta­nulója. Tavaly testvére képvi­selte a család színeit, az ötö­dik helyen végzett. Tibor pre­mierje, mint az eredmény is mutatja, jól sikerült. Az úttörő leányok győztese a nyolcadik osztályos Rudolf Ágnes, Dunabogdányból jött. Három évvel ezelőtt bátyja ta­nította meg sakkozni. 1966-ban indult először versenyen, s elmúlt két évi szereplését egy­aránt siker, elsőség koronázta. Szabó János, a dunakeszi 3. sz. iskola nyolcadik osztályos tanulója, még nem rendelkezik ilyen gazdag sakk-múlttal. En­nek ellenére, ■ az idei háziver­senyt, majd a járási, most pe­dig a megyei döntőt veretlenül nyerte meg. Barátja avatta be kiskorában a sakkozás mű­helytitkaiba, most pedig Sóly­most László tanár foglalkozik vele. Máskülönben ebből az iskolából sakkozó még nem verekedte ki az országos dön­tőbe jutást. Az országos döntőt decem­ber 27-től Dunaújvárosban rendezik. A viadalon az úttö- v rőket a megyei verseny első és második helyezettjei képvise­lik, ezenkívül a két kisdobos­győztes jut tovább. Gondban a tavalyi kisdobos­győztes, ceglédberceli Tupi Zoltán, aki most elmaradt múlt évi teljesítményétől. A kitűnő rendű tanulónak az is­kolában a matematika a ked­vence. (Foto: Reitter.) A Román Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy azok a játéko­sok, akik betöltötték 30. életévü­ket és legalább ötször válogatot­tak voltak, külföldre szerződhet­nek. , Havas finálé-kevés nézővel Az Egyetértés' is búcsúzott Ma: a PTS elnökségi ülése A Magyar Testnevelési és Sportszövetség Pest megyei Ta­nácsa ma reggel 9 órakor elnökségi ülést tart. Az első napiren­di pontban a ráckevei és gödöllői járási szakszövetségek mun­kájáról szóló jelentést vitatják meg, majd a decemberi megyei tanácsülés anyagával foglalkoznak. Ezután az elnökség jövő esztendei első félévi munka- és üléstervét ismertetik. Egyéb kérdések egészítik ki a napirendet. LAKODALMAS RIPORT Folyik a lagzi. Szabó Gábor vő­fély egyelőre be­fejezte kötelezett­ségeié, a hagyo­mányos rigmusok elmondását s az egyéb tennivaló­kat. S bár lakoda­lomban vagyunk, a szentmártonká- tai labdarúgócsa­patról festett képe nem éppen lako­dalmas. — Tavaly kies­tünk a területi labdarúgó-baj­nokságból. s idén egy osztállyal lej­jebb, a nagykátai járásban kerget­tük a labdát. Több játékos bevonult, meggyengült csa­pattal rajtoltunk. Tavasszal gyöngén ment. Ré&zben a magárahagya- tottság miatt. A sportköri elnök az év közepén le­mondott, az edző eltávozott, egy ré­gi játékos, Szűcs Károly, aki maga is az együttes tag­ja, irányította a felkészülést. A labdarúgók közül csak kettő dolgozik itthon, így csupán szom­bat délutánonként tudtunk rövid ed­zést tartani. Elha­nyagolt a pálya. A csapat tagjai há­rom hónapja ma­guk mossák a sze­relést. Gyenge tavasz után jobban sike­rült az ősz, s vég­eredményben a kilencedik helyen végzett a járásban a gárda. A tsz biztosította az autót a csapat utazásához, s a ta­nács ötezer forint­jából , frissítettük fel a szerelésé. Szabó Gábor, aki öt éve kergeti már a labdát a szentmártonká- tai színekben és az együttes leg- gólképesebb játé­kosa, azt is el­mondta: a hely­beli Klíma Ktsz külön csapatot akar indítani, már beszerezték a kel­lékeket. S bár ezzel be­fejeződött a lako­dalmas riport, sze­rintünk az volna helyes, ha össze­fognák az erőket, s a ktsz patroná- lásával, életképes, vezetőséggel, a he­lyi szervek támo­gatásával működ­nének tovább a kátai zöld-fehérek. (reitter) A labdarúgó NB I idei utolsó fordulója gyér érdeklődés mellett, havas pályákon zajlott. A nyolc mérkőzést összesen 12 400 néző te­kintette «tneg. Hogy ennek mi le­het a magyarázata? A télies idő­járás, a labdarúgó-válogatott Mar­seille-! kudarca, s nem utolsó sor­ban az, hogy az utolsó forduló már nem tartogatott különösebb izgalmat. Az első négy hely sor­sa már korábban eldőlt, csupán az volt kérdéses, hogy az Eger mellett melyik csapat búcsúzik. Mint várható volt, a legkedvezőt­lenebb helyzetben levő Egyetértés jutott a kiesés sorsára. A forduló meglepetése, hogy a csepeliek döntetlent harcoltak ki a bajnok Üjpesti Dózsa otthonában. A lila­fehérek egyenlítése hosszabbítás­ban a 94. percben született. A má­sodik és harmadik helyezett ta­lálkozóján a Bp. Honvéd—Ferenc­város rangadón a hajrában hen­gerelt a Honvéd. A finálét öt dön­tetlen tarkította. Csepel—Üjpesti Dózsa 1:1 (0:0). Megyeri út, 1000 néző. Bp. Honvéd —Ferencváros 5:2 (2:1). Népsta­dion, 1000 néző. Rába ETO—Egyet­értés 1:1 (1:1). Győr, 800 néző. MTK—Dunaújváros 0:0. Hungária körút, 1000 néző. Tatabánya— Szombathely 2:0 (1:0). Tatabánya, 3000 néző. Diósgyőr—Pécs 3;3 (3:1). Diósgyőr, 3000 néző. Vasas—Salgó­tarján 1:0 (0:0). Salgótarján, 2000 Eger—Komló 1:1 (0:0). Komló, 600 néző. Az NB I végeredménye 1. Ü. Dózsa 2. Bp. Honvéd 3. Ferencváros 4. Vasas 5. Rába ETO 6. Pécs 7. Csepel 8. Tatabánya 9. MTK 10. Salgótarján 11. Szombathely 12. Komló 13. Diósgyőr 14. Dunaújváros 15. Egyetértés 16. Eger 30 20 8 2 83:27 48 30 18 8 4 66:28 44 30 15 9 6 56:33 39 30 18 3 9 72:43 39 30 12 10 8 53:36 34 30 13 6 11 41:38 32 301110 937:3632 30 10 8 12 33:41 28 30 9 8 13 43:53 2 fi 30 10 5 15 29:39 25 30 7 11 12 26:44 25 30 5 14 H 21:37 24 30 7 9 14 31:51 23 30 9 5 16 26:48 23 30 6 9 15 30:52 21 30 5 7 18 23:§4 17 A gólkirályi címet Bene, az Üj­pesti Dózsa csatára vívta ki 27 góllal. Mögötte Puskás (Vasas) következik, aki huszonötször vét­te be az ellenfél hálóját. Huszon­egy gólt szerzett Farkas (Vasas és Kozma (Bp. Honvéd). KÖZGYŰLÉSI NAPTÁR Kedd Gödöllői Vasas (16.30). Hengereit a BVSC Holtversennyel végződött az idei férfi asztalitenisz csapat- bajnokság: a BVSC és a Bp. Spartacus együttese azonos pontszámot ért el. A szabályok értelmében a két csapatnak újból kellett találkozni, hogy eldöntsék az elsőség kérdésé . A Sportcsarnokban a BVSC 13:5 arányú fölényes győzelmet aratott a szövetkezetiek ellen, s ezzel kilencedszer lett ma­gyar bajnok. A bajnoki cin megszerzése annyit is jelent hogy jövőre isimét a BVSC in­dulhat az Európa Kupában. Telitalálat nélkül A vasárnapi totófordulóban 13-f-l-es és 13-as szelvény nem akadt. A maximumot a 12 találat jelentette, amelyet 22 pályázó ért el, egyenként 32 134 forint nyere­ménnyel. ll-es 394, 10-es 3093 da­rab volt. Nyeremények egyenként 718, illetve 132 forint. Az 50. játék­hétre átvitt jutalom összege 406 90:> forint, amelyet a 13-f-l találatos szelvények tulajdonosai nyernek. Totóeredmények: 2, x, x, x, 1, x, 2, x, 1, 1, 2, x, x, 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom