Pest Megyei Hírlap, 1968. augusztus (12. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-18 / 194. szám

19G8. AUGUSZTUS 18., VASARNAP K/********* Megyei ÖHVdöutö - Indul az őszi nagyüzem Ünnepi sportesemények Sok érdekes eseményt tartogat a háromnapos sportprog­ram. A labdajátékokban az NB ll-es és NB Ill-as csapatok is megkezdik szereplésüket. A kézilabdázóknál a nyitány megyei NB ll-es rangadót hoz, a Ceglédi Építők—Dunakeszi Vasutas összecsapást. A megyei labdarúgó-bajnokság foghíjas lesz, ugyanis technikai okok miatt elmarad a monori mérkőzés, a Szigetújfalu—Biksza SE találkozót pedig Szigetszentmárton- ban rendezik. Az összetett honvédelmi verseny megyei döntő­jét 19-én Törökbálinton tartják. A műsort többek között re- pülömodellező, valamint rakétabemutató színesíti. A bajnoki eseményeken kívül Alkotmányunk ünnepe tiszteiére válto­zatos sportműsort rendeznek a városokban, községekben. vasárnap KÉZILABDA. NB I férfi. Csö­mör—Bp. Vasas (1G.30). Megyei női bajnokság. Abony—Túra (17, Lusztlg). LABDARÚGÁS. NB II. Keleti csoport: Gyula—Ceglédi Vasutas (16, Ungi). NB 111. Eszakközép csoport: Ka­rancsiapújtö—Gödöllői Vasas (16.36, Vágvöigyi), Aszódi Vasas—Balas­sagyarmati Dózsa (16.30, Budavári, Vrezgó, Korányi). Duna menti cso­port: Pilisi Bányász—UFC (16.30, Szabó I., Pintér, Böröcz). Területi bajnokság. Déli csoport: Albertirsa—Fürst SE (16.30, Kiss dr., Tihanyi). VÍZILABDA. OB II. Vasas Izzó —Ceglédi Vasutas (Újpest, 14). HÉTFŐ GYEPLABDA. MNK. BVSC—Gü- üüllői Vasas (Erzsébet királyné út­ja, 9.30). KÉZILABDA. NB II férfi. Ceg­lédi Építők—Dunakeszi Vasutas (10, Kárpáti), Budakalász—Szegedi Epi- tölc (11, Tímár), Váci Fonó—Hu­nyadi SE (10, Leányvári). Megyei férfi bajnokság. Gödöllői Vasas—Bem SE (10.30, Seregi), Pi­lisi Bányász—Túra (11, Bubák),' Nagymaros—Vecsés (11, Öcsai), Váci Hiradás—Fürst SE (10, Szir­mai), Abony—Váci Spartacus (10.30, Palotás), Csepel Autó- Esze T. SE (11, Szőllósi). Megyei női bajnokság. Ceglédi Építők— Váci Forte (9, Barna), Gödöllői Spartacus—Ceglédi ITSK (11.45, Lusztig), Szob—Dunakeszi Sparta­cus (Dunakeszi, 10, Békési), Buda­örs—Dabas (10, Zsák). LABDARÚGÁS. NB II. Közép- csoport: Kazincbarcika—Kossuth KSFE (16, Alberti). NB III. Északküzép esoport: Martfű—Vecsés (10.30, Bacsa), Rá­koskeresztúr—Bag (16.30, Honvéd). Duna menti csoport: Tokod—Váci SE (16.30, Lakatos). Megyei bajnokság. A mérkőzé­sek az előlállók otthonában 16.20- kor kezdődnek. Ujhartyán—Tököl (Szécsényi. Bernáth, Endes P.), Érd—Csepel Autó (Glózik, H. Tóth, Csányi). Váci Vasutas—Pécel (Lel­lek Pusztaszeri, Tód), Budakalász —Bem SE (Kiss dr., Gál, Tóbiás), Törökbálint—Dunakeszi Vasutas (Gombás, Fercsik, Balogh), Mag­lód—UUő (Schuck, Kovács L., Fa­ragó), Szigetújíalu—Biksza SE (Szigetszentmártonban, Daruja, Angyal, Gróf). A Monor—Nagykő­rös mérkőzés technikai okok miatt elmarad. Területi bajnokság. Budai cso­port. Sóskút—Szigetszentmárton (Kovács V., Vezényl G.), Délegy­háza—Halásztelek (SinkÓ, Antal dr.), Budaörs—Biatorbágy (Káro­lyi, Mészáros), Pilisszántó—Zsám- bék (Csicsó, Galáth), Szentendrei SE—Pomáz (Császár, Józsa), Szi­gethalom — Ráckeve (Petró, Töre­ki) , Diósd—Dunavarsány (Hídvégi Cs„ Katona). Északi csoport. Mogyoród—Szód (Mlnúler, Verseczki), Esze T. SE— Nagymaros (Vác, 10, Balogh, Zsig- ri), Dunakeszi Kinizsi—Kartal (Pablényi,, Vidra), Felsögöd—Do- mony (Horváth, dr. Csabai), Szob —Alsógöd (Lebek, Ilürömpő), Kis- némedl—solymár (16, Kerekes, Oszáczki), Fóti SE—Verőce (Szabó II, Verner). Középcmport. Farmos—Kistarcsa (16, Horváth J., Szeiepcsényi), Gal- gahévíz—Nagykáta (Lukács, Kri- chenbaum), Tápióság—Túra (ifj. Hatlaczki, Stábéi), Isaszeg—Ecser (Andrási, Boltos), Dunaharaszti— Ecser (Bállá, Fiegler), Hévízgyörk —Szentmártonkáta (F-filszner, Szarka), A Lőrinc SE—Táplósüly mérkőzés a vendégcsapat vissza­lépése miatt elmarad. Déli csoport. Abony—Örkény (Lackó, Varga A.), Ocsa—Nyáregy­háza (16, V. Tóth. Varjú), Nagy­kőrösi Építők—Péteri (Király, Trencsényi), Dabas III. kér.—Tá- piószele (16, Budai B., Póth), Pi­lisi KSK—Kakucs (Szendrö, Tóth J. B.), Táborfalva—Ceglédbercel (16, Sómén, Ali). ÖSSZETETT HONVÍHELMI VER­SENY. Megyei döntő (Törökbálint, 10). TEKE. NB H férfi. Keleti cso­port. Bp. Postás—Ceglédi Építők (Egressy út, 9). KEDD KÉZILABDA. MNK férfimérkő­zés. Ácsa—Váci Híradás (16.30, Dé­vényi) . LABDARÚGÁS. Barátságos mér­kőzés. Páty—Bp. Vasas II (16). SAKK. Dunakanyar villám egyé­ni verseny (Vác tömegszervezeti székház, 10, nevezéseket még a helyszínen is elfogadnak). Mátrai ismét a válogatott keretben Szeptember 8-án lesz Buda­pesten a Magyarország— Ausztria válogatott találkozó, s a magyar csapat kijelölésé­nél Sós Károly szövetségi ka­pitány nem vehette figye­lembe az olimpiára készülődő labdarúgókat. Az egyetlen ki­vétel Novak, mivel a jobbhát­véd posztjára Káposzta sérü­lése miatt nem talált megfe­lelő helyettest. A 15 tagú keret érdekessé­ge, hogy ismét helyet kapott Mátrai Sándor. A keret tag­jai: Szentmihályi, Géczi, No- vák, Solymosi, Ihász, Mathesz, Göröcs, Rákosi, Bene, Albert, Farltas, Korsós, Mátrai, Vági, Puslcás. Mészölyt azért nem vették figyelembe, mert a Va­sasban elégedetlenek játéká­val. Jól fedez a jobbfedezet Ezt ékesen bi­zonyítja, hogy a vecsési Varga Miklós már há­romszor játszott a magyar ORT-csa- patban, s két­szer az együt­tes egyik legjobb­ja volt. A most 16 éves fiatal 1963- ban, a helyi úttö­rőknél kezdte el pályafutását. 29tld- ban került a Ve­csési V1ZEP első csapatába. Tavaly Cegléden a Bem SE elleni találko­zón porcleválást szenvedett, emiatt négy hétig pihen­nie kellett. Varga, aki har­madéves ipari ta­nuló az Egyesült Izzóban, rendsze­resen a jobbfede­zet posztján 'ját­szik. Miklós pél­dája nyomán öcs- cse is kedvet kapott a lo.oda kergetéséhez a ve­csési ificsapat tag­jaként. Augusztus J9-én az őszi rajt alkal­mával nehéz el­lenfélhez, a Mart­fűi MSE csapafá­hoz utazik a Pest megyei NB II!-as gárda. Lehet, hogy válogatott játéko­sunk itt is helyet kap, természete­sen attól függően, mennyire fárasz- totta el az olim­piai reménységek vasárnap befeje­ződő tornája. így előfordulhat, hogy Varga csak csere­ként szerepel majd az őszi nyi- tányon a vezsési csapatban. R. L. A Budapesti Kőolajipari Gépgyár azonnal felvesz KÖZPONTI TELEPHELYÉRE esztergályos, marós, lakatos, hegesztő, motorszerelő, asztalos, kőműves szakmunkásokat, mérő- és szabályozó körök üzembe helyezéséhez technikusokat, férfi segédmunkásokat. A KÖZPONTI MUNKAHELYEN 44 ORAS MUNKAHÉT VAN ÉS MINDEN MÁSODIK SZOMBAT SZABAD Felveszünk továbbá műszer és technológiai szerelési munkahelyekre (Orosháza. Szeged környékére, Százhalombatta, Szőny). külszoigálatos munkakörbe csőszerelő, központifűtés-szerelő, hegesztő, villanyszerelő szakmunkásokat és férfi segédmunkásokat. A VIDÉKI MUNKAHELYEN 44 ÓRÁS MUNKAHÉT VAN ÉS MINDEN SZOMBAT SZABAD Munkásszállás, üzemi konyha van. Bér megegyezés szerint. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán: BUDAPEST XVIII., GYOMRöl ÜT 79/83. LABDA ÉS ZÁSZLÓ A Pályi KSK vezetősége levelet írt a Vasas SC elnöksé­gének, amelyben arra kérték a piros-kékeket, hogy labdarúgó­csapatuk látogasson ki hozzá­juk. Hozzátették még; szeret­nének emlékbe egy zászlót, va­lamint egy labdát a fővárosi egyesülettől. A Vasas: eleget téve a Pest megyeiek kérésének, tartalék­csapatával augusztus 20-án ki­látogat a községbe. Az ese­ményt összekapcsolják a társa­dalmi munkával épült öltöző avatásával. Természetesen a zászlóról és a labdáról sem feledkeznék meg. A négy óra­kor kezdődő mérkőzésen a Va­sas tartalékcsapatában több olyan játékos is helyet kap, aki már az egyben is játszott. FELVESZÜNK személyi- és teherportást 12 óra szolgálat. 24 óra szabad idő. Fizetés: kollektív szerződés szerint. HÍRADÁSTECHNIKAI ANYAGOK GYÁRA, Vác, Zrínyi u. 17. Ez történt szombaton ü 1-cs focimtónyek Vasas—Bp. Honvéd 2:2 (1:1). Diósgyőr—MTK 3:1 (1:0). Győr—Pécs 3:1 (2:0). Ferencváros—Újpesti Dózsa 1:1 (0:0). Felhívás tudósítóinkhoz Felkérjük tudósítóinkat, hogy az NB III-as és me­gyebajnoki labdarúgó-mérkő­zésekről jelentésüket szer­dán adják le. Kivétel a ma délután Aszódon és Pilis- vörösvárott sorrakerülő két NB Ill-as mérkőzés, amely­ről a telcfontudósítást köz­vetlenül a találkozó után várjuk. Iklad már 5 ponttal vezet Mint ismeretes, a gödöllői járási labdarúgó-bajnokságban maratoni mezőny vetélkedik, s így az őszi idény első részét sűrítve bonyolítják le. Szer­dán és vasárnap rendezik a mérkőzéseket. Az éllovas Ik- lad biztos 3:1 arányú győzel­met aratott Dány ellen, s a já­rási rangadón ugyanilyen arányban fektette kétvállra a valkói csapatot. Az ikladiak előnye ezzel öt pontra nőtt és kitűnő 70:19-es gólaránnyal rendelkeznek. A sikerekben nagy része van a csapat kulcs­embereinek. Elsősorban Ju­hász, Balogh, Bakonyi, Klenk, Galbári J., Galbári P. érdemel dicséretet. A kis Fenyvesi és a gólrekorder Bazsánt Bemutatjuk a szentendrei „újoncokat46 Tavasszal már Szentendrén vívta hazai mérkőzéseit — ak­kor még Zalka FSE néven — a Kossuth Katonai Főiskola SE Labdarúgócsapata. A kö­zelmúltban véglegessé vált az egyesület, illetve a szakosz­tály illetősége és most bemu­tatjuk az „újonc” Pest megyei NB ll-es együttest. Budai 11 László edző, a Bp. Honvéd egykori aranycsapatá­nak tagja, negyvenszeres vá­logatott elmondta, hogy a ta­vaszi szereplés neu volt vala­mi fényes. 15 ponttal, 21:25-ös gólaránnyal a 11. helyen vé­geztek a Középcsoportban. Ebben nemcsak a csapat hova­tartozása miatti bizonytalan­ság, hanem az is közrejátszott, hogy nem tudtak megfelelően erősíteni. Fenyvesi és Bánkúti esek az idény közepén érke­zett, A csapat legjobbjai A legkellemesebb emlék az Almásfüzitő elleni 3:l-es győ­zelem, amikor a gárda tudá­sához méltóan szerepelt. Kel­lemetlen kisiklás volt az újonc Papp J. SE otthonában elszen­vedett 4:2-es vereség. A védelemben Sári Károly, valamint Fenyvesi Mihály, a íradista Fenyvesi Máté öccse jeleskedett — egyébként négy Fenyvesi-testvér focizik —, a csatársorban pedig a Budafok­ról jött Bánkúti László és a gólrekorder Bazsánt József. A Kossuth KFSE az Oszt megerősödve kezdi, s legalább az első nyolc között akar vé­gezni. Ez nem elérhetetlen álom, hiszen tavaly is gyenge tavasz után parádés ősz követ­kezett, s akkor negyedik lett a Honvéd ÉTI. Baráti kör A pálya gyeptéglázása miatt idén a tavaszi első négy mécs­esét a Szentendrei SE ottho­nában játszották, amely bár új létesítmény, meglehetősen elhanyagolt. A mérkőzéseken — 6—700 néző volt a maxi­mum — s ezt igyekeznek nö­velni. A Kossuth KFSE és a szak­osztály vezetői szeretnének szorosabb kapcsolatot kiépíte­ni a várossal. Megalakítják a baráti kört, s arról is szó van. hogy azoknak a leszerelt lab­darúgóknak, akik továbbra is Szentendrén akarnak játszan:', itt biztosítanak munkalehető­séget. Az edző az őszi rajt alkal­mával egy ponttal is megelé­gedne az igen veszélyes Ka­zincbarcika otthonában. — reitter — Az EIVRT Vákuumtechnikai Gépgyár (Bp. IV., Szilágyi u. 26.) FELVESZ esztergályos, marós, géplakatos, mechanikai műszerész, villany- szerelő, mintaasztalos, fényező, galvanizáló, öntvénytisztító és kőműves szak­munkásokat, illetve betanított munkásokat, női betanított munkásokat, gyors- és gépírókat. JELENTKEZÉS NAPONTA 8—14 ÓRÁIG. K ö z I e k e d é s : 43, 47, 84, 96-os autóbusszal és 12, 12/a villamossal. A ZOM A l Al KA IMA ZUNK KUBIKOSOKAT, KUBIKOS BRIGÁDOKAT, FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT. VALAMINT SZERZŐDÉSSEL TERMELŐSZÖVETKEZETI TAGOKAT. Teljesítménybér, szállás, napi háromszori étkezés. Termelőszövetkezeti tagok csoportos jelentke­zése esetén szállításukról külön autóbusz be­állításával gondoskodunk. Jelentkezés levélben és személyesen: 26. s/. Építőipari Vállalat Dunaújváros, Kenyérgyár u. 1, APRÓHIRDETÉSEK AKAR TANULNI ? Rövid időn belül gépkezelői vizsgál tehet a Cement- és Mészművek Váci Gyárának új mészüzeménél. KERESETI LEHETŐSÉG: 6.50—13.00 forintos órabér. 1969-tol csökkentett munkaidő. Kedvezményes utazás, étkezés és szállás. JELENTKEZNI LEHET a gyár munkaügyi osztályán. (Telefon: 256) omma kávé küSfönsItetfsasHBög Közgazdasági techni­kumot végzett kezdő női dolgozót forgalmi könyvelőnek felve­szünk. Vasipari ICfcsz, Cegléd, Szabadság tér 5._____________________ A ceglédi Lenin Tsz minden nemű Gat­ter fűrészelést vállal azonnali határidőre Cegléd, Külső Szolno- ki út. Telefon: 515. Ipari üzemek, ktsz- : ek! November 1-től március 3t-lg 50—60 fő női és férfi dolgozó részére kis anyag­igényű bedolgozó, vagy egyéb munkát vállalunk. Ajánlato­kat Nagybörzsöny. Hunyadi MTSz. cím­re kérjük. £fe> ommo caz on icéiiréjcs kérje vníndeniitt A Híradótechnikai Vállalat Bp. XI., Daróczi u. 3. AZONNALI BELÉPÉS­RE FELVESZ i Karcag, Békéscsaba gyáregységeihez elektró­és gépészmérnököt műszaki munkakörbe legalább 5 éves gya­korlattal. Felvételre kerülök részére LAKAST BIZTOSÍ­TUNK Pályázatokat „Részle­tes önéletrajzzal 2839” jeligére kérjük a Budapest Felszaba­dulás tér 1. Hirdetőbe. Balatonfüred fürdőte­lepen parkban levő, társasház építésére is alkalmas telek, építési engedéllyel eladó. Bé­kési, Budapest XIV., Mexikói u. 58/b. Felveszünk 14 évet be­töltött leányokat két­éves, 15 évet betöltült lányokat egyéves kép­zési időre fonó vagy szövő szakmunkás­tanulónak. A képzés 1968. szeptember else­jén kezdődik. Feltéte­lek: nyolc általános Iskolai végzettség, bu­dapesti vagy Pest környéki lakás. Ér­deklődni és jelentkez­ni lehet a Kelenföldi Textilgyár szakoktatá­sán, Bp. XI., Budafoki út 111. szám alatt. Te­lefon: 258—900. A Budapesti Lakásépí­tő Vállalat azonnal fel­vesz — jó kereseti le­hetőséggel, kizárólag nagy-budapesti mun­kahelyekre — kőmű­ves, áes, állványozó, vasbetonszerelő, ép.- asztalos, ép.-lakatos, parkettás, épület- villanyszerelő szak­munkásokat. vala­mint kubikosokat és férfi segédmunkáso­kat. továbbá festő­mázoló és Üveges szakmunkásokat. — Munkásszállást, napi kétszer) étkezést — té­rítés ellenében — biz­tosítunk. 15 százalék ldénypótlékot és kü­lönélés! díjat fizetünk Kéthetenként szabad szombat. Jelentkezés: Bp. X. kér.. Pongrác út 21. Kőbánya-Alsó nn mellett Kelkáposzta palánta téli Vertusz eladó, kis és nagyobb mennyi­ségben iß. Nagykőrös IV. j„ Bokros dűlő 25. Dér Ferenc. Gödöllői Fémtömeg­cikkipari vállalat fel­vesz szerszámkészítő, kőműves, esztergályos, szak- és betanított munkásokat. Jelentke­zés: Gödöllő. Szabad­ság tér 3. Eladó Gödöllőn. 880 öl telek, ebből 600 öl szőlő, házhelynek ts alkalmas. Hajdú Lajos, Szilhát u. 47. Dinamó önindító javí­tását típustól függetle­nül rövid határidővel, csépel inditó motor és dinamó, valamint U 28 indító javítását azon­nali cserével hat havi garanciával vállaljuk. MIR—KÖZ. Ksz. Autó­villamossági részleg. Budapest X.; Kelemen u. 11. ______________ S ürgősen eladó Alsó- gödön 2 szoba, kony­ha, éléskamra ház 208 m-öles telekikel Felszabadulás u. 132. sr.. A CEGLÉDI ÉPÍTŐ­IPARI VÁLLALAT Nagykátal épltésveze. tősége ácsokat és a vállalat központi asztalos üzeme asztalos szakmunkásokat VESZ FEL. Jelentkezés: Nagy ko­to, Kossuth Lajos u. 14. sz. Eladó (Nagykőrös) V„ Tormás u. 2, sz. alatti nagy családi ház kb. 290 n.-öl szőlővel bete­lepített kerttel. Erdek- lödni lehet ugyanott. A Május 1 Ruhagyár Ceglédi Telepe felvesz gyakorlott villanysze­relőt és kőműves mel­lé segédmunkást, ál- landó munkára. Eladó 300 n.-öles ker­tes ház. Érdeklődni: Monori Erdő, Csalo­gány u. 12. sz. alatt. Eladó 2 lapos villany- resó sütővel, íróasz* tál, új német süllyesz­tés varrógép. Nagykő« rös. VI., k. Encsi utol 21. sz. Gödöllő Nap u. 19 családi ház eladd 205 n.-öl telek. Azon? nal beköltözhető!

Next

/
Oldalképek
Tartalom