Pest Megyei Hírlap, 1967. július (11. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-02 / 154. szám

12 MST MEGYEI X967. JÜLIUS 2., VASÄRNAP Nyolc sportág a műsoron Vasas-forgatókonyv f//S//S//SSS////SSSSSSSS/SSSSS//^ Irány: Montreal Tavaly közel 900 versenyző vetélkedett Cegléden a me­gyei Vasas sportnapon. Most is sok indulóra számítanak, épp ezért gondos előkészítő munka vezette be a mai eseményt. A forgatókönyv részletesen foglalkozik a nyolc sportág, a különböző számok lebonyolításával. Elsősorban a labdajátékok ígérkeznek népesnek. így pél­dául a kispályás labdarúgás­ra ,27 együttes nevezett. A csapatokat három 5-ös és három 4-es csoportba osz­tották. A középdöntőbe ki­lenc csapat jut, a döntőbe pedig a legjobb három, ke­rül. A találkozókat hat pá­lyán rendezik 2x7 perces játékidővel. A férfi sakk-, asztalitenisz-, valamint a te­ke- és sportlövőviadal is népes mezőnyt mozgósít, 18, 15, illetve 14—14 csapatot. Az atléták 100 és 400 mé­teres síkfutásban, 4 x 100 mé­teres váltóban, valamint ma­gas- és távolugrásban mérik össze tudásukat. A Csepel SC sporttelepén ma 9 órakor kezdődő nagy­szabású tömegsport-demonst­ráción a legtöbb pontot el­érő üzem lesz a kupa vé­dője. Váci spartakiád A váci járási spartakiád döntő atlétikai eredményei. Férfiak 190 m: 1. Bebinka (Püspökhatvan) 11.9, 2. Győri (Püspökhatvan) 12.8. m m: 1. Erdélyi (Szód) €4.8, 2. Szepesi (Rád) 69.2. 800 m: 1. Er­délyi 2:28, 2. Dallos (Püspökhat- van) 2:29.6. 1500 m: 1. Fahók (Alsó­göd) 4:15.6, 2. Kiss (Alsógöd) 5:18.8. Spartakiád váltó: 1. Alsógöd 3:55.4, 2. Püspökhatvan 4:00.4. Távol: 1. Győri 500, 2. Herczeg (Rád) 483. Gránáthajítás: 1. Sze­pesi 57.50, 2. Solymosi (Dunakeszi) 56.30. Magas: 1. Lestyák (Püspök­hatvan) 150, 2. Győri 145. Súly: 1. Kökk (Alsógöd) 9.36, 2. Hamvai (Sződ) 9.14. Nők 100 m: 1. Száraz (Alsógöd) 13.2, 2. Andrássi (Alsógöd) 13.4. Magas: 1. Tányéros (Rád) 115, 2. Szunter (Rád) 115. Súly: 1. Gömöri E. (Al­sógöd) 7.79, 2. Gömöri M. (Alsó­göd) 7 méter. Távol: 1. Szunter 413, 2. Kucsa (Rád) 370. Gránát­hajítás: l. Füle (Penc) 37.40, 2. Tá­nyéros 34.40. S. L. Járási labdarúgó-bajnokságok Gödöllő Tavaszi végeredmény 1. Veresegyház 13 10 2 1 27: 6 22 2. Iklad 13 7 4 2 19: 8 18 3. Kistarcsa 13 8 2 3 34:18 18 4. Erdőkertes 13 7 4 2 21:14 18 5. Galgamáasa 13 7 1 5 26:22 15 |B. GEAC n 13 7 6 40:28 14 7. Vácszentl. 13 4 6 3 32 *.32 14 8. Dány 13 5 3 5 27:20 13 9. Isaszeg n 13 5 3 5 19:21 13 10. Bag n 13 4 3 6 25:28 11 11. Túra n 13 4 3 6 22:28 11 12. Valkó 13 3 2 8 24:37 8 13. Zsámbok 13 2 1 10 19:38 5 11. Kerepes 13 — 2 11 5:42 2 Az ifiknél is Veresegyház végzett ez élen 15 ponttal, a 14 pontos Dány és Iklad előtt. Ráckeve A tavaszi utolsó fordulóban a duiia varsányi helyi rangadót az első kerület csapata nyerte. Dunavarsány n. kér.—Dunavar- sány I. kér. 1:3, Aporka—Taksony 1:5, Szigetbecse—Pereg 1:2, Makád —Szigetcsép 1:1, Szigethalom H— Lórév 0:2, Tököl n—Apaj 3:1, Kis- feunlacháza—Majosháza 0:0. A bajnokság tavaszi végeredmé­nyét két óvási ügy befejezése után közöljük. MA „KINCSEM-DÍJ" A világszerte „csodakanca” réven ismert, eddigi legsikere­sebb magyar telivérről, a Kin- csem-ről elnevezett díjért ma rajtolnak a hároméves és en­nél idősebb telivérek a buda­pesti galopp-pályán. A ver­seny egyik érdekessége lesz, hogy gyógyultan starthoz áll az idei bécsi derby győztese, a Némo kapitány is. A Kincsem' világhírét külö­nös rekord: 54 versenye során végig megtartott veretlensége alapozta meg. Argentínában ménest neveztek el Kincsem­ről, s a berlini Hoppe-garten pályán is évente futják a „Kin- csem-díjat”. Szabadnap Szombaton szabadnapos volt a Csepel Autó OB I-es vizilabdacsa- pata. Ugyanis már korábban leját­szotta az OSC elleni találkozóját és 6:4, 3:1, 0:2, 1:0, 2:1) arányú ve­reséget szenvedett. A találkozó változatos küzdelmet hozott, s a tíz gólból csupán 4 született bün­tetődobásból, a további féltucat pedig akcióból. A Pest megyeiek gólszerzői: Gera (2, mindkettőt 4 méteresből), Kiss A., Rusorán n. Ma a Budapest válogatott a belg­rádi, a Bp. Honvéd pedig a Monte Cario-1 nemzetközi tonára utazik. ÖHV TAKSONYBAN Taksonyban rendezték a rácke­vei járás gyalogos, illetve moto­ros összetett honvédelmi verse­nyét. A nagy meleg ellenére 69-en álltak rajthoz. v"'<ruT' Az I. korcsoport (1590 m) győz­tese a ráckevei Cseh Kálmán lett, míg a másik két korcsoportban a kiskunlacházi Tóth Mihály és Ko­vács Ignác végzett az élen, a nők­nél pedig a taksonyi Deffen Erika. A motoros akadályverseny kate­gória győztesei: Schnek József (Ráckeve), Horváth Vilmos, G. Szabó Gábor (mindkettő Kiskun- lacháza). MOZAIK Hosszú külföldi vendégszereplé­séről visszaérkezett Budapestre a magyar férfi röplabda-válogatott. Az év végi törökországi Európa- bajnokságra készülő együttes négy hét alatt körülbelül ezer kilomé­tert utazott. Két mérkőzést ját­szott a Szovjetunióban, négyet pe­dig a Koreai NDK-ban, s mérlege: 2 győzelem. A Magyar Evezős Szövetség a július 30-i ŐRT-versenyre és az ezzel egyidőben lezajlő Magyaror­szág—NDK női válogatott evezős viadalra autóbuszokkal társasuta­zást szervez Tatára. A részvételi díj ebéddel 100 forint. Jelentkezni a Magyar Evezős Szövetségben és a margitszigeti Sportuszodában az ŐRT szervező bizottságnál lehet július 5-ig. UNIVERZÁLIS MŰANYAG ALAPOZÓ FESTÉK KIVÁLÓ SZINTETIKUS ALAPOZÓ Fára, fémre egyaránt aikalmazhaió Könnyen csiszolható bevonatot ad, melyre a fedőzománcok iái topadnak Ara: 1/2 kg 9.50 Ft 1 kg 18,40 Ft I \ | |E>s ^ * UJJ . I I ll>\ ! .........I.,........................m S AKK 214. sz. feladvány Schor László Magyar Sakkélet, 1959 Betűjelzésben: Világos: Kg5, Va7, Bé2 és fi, Fa2 és f6, Hc5 és d2, gy: b4, g4 (10). Sötét: Kd6, Vei, Bal és a5, Fd8 és é8, Hge, gy: a6, c2, c6, d7 (U). 215. sz. feladvány W. Speckmann Schwalbe, 1956 Világos: Kf2, Hd4, gy: dí (3). Sötét: Khl, Fg4, gy: h2 (3). Matt e lépésben. 21«. sz. feladvány. 3. B. Cook Világos: Kh8, Vd8, gy: b4, ép, h7 (5). Sötét: Kf8, Fé8, gy: b5, él, g3, S5 (6). Matt 3 lépésben Július havi feladványaink meg­fejtéseit kérjük rovatvezetőnk cí­mére: Hoschek László, Szentendre, Dumtsa Jenő u. 8. megküldeni 1967. augusztus 12-ig. Hosszú előkészületek után befejeződött a magyar ví­vók felkészülése a montreali világbajnokságra. A küldött­ség ma repülőgépen utazik el Budapestről. Amszterdam és Párizs egy-egy közbeeső állomás és hétfőn érkezik a csapat a nagy verseny szín­helyére. • A világbajnoki esélyekről, a magyar csapat várható sze­repléséről Czvikovszky Fe­renc, a vívószövetség főtit­kára a következőket mond­ta: — Akárcsak az elmúlt évek­ben, ismét elsősorban a szov­jet, lengyel és magyar csa­pat látszik a legerősebbnek, s egy-két fegyvernemben a francia, olasz és román ví­vók lehetnek még versenyben. Kétségtelen azonban, hogy a francia tőrözök ezúttal hát­ránnyal indulnak, mert a vi­lágbajnok Magnan nem lesz tagja a küldöttségüknek. Egyetlen számban sincs biz­tos favorit, a pillanatnyi for­ma dönthet. PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: SUHA ANDOR Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: Budapest, VIII., Somogyi Béla u. 6. II. em. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Egész nap hívható központi telefon: 343—100, 142—220 Gépíró szoba 10 órától 18 óráig 140—449 18 órától 21 óráig 140—447 Titkárság: 131—248. Egyéb számok: 141—462, 141—258 Előállítja: Szikra Lapnyomda Budapest. Index: 25 064 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzle­teiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp. V., József nádor tér 1, sz,). Előfizetési díj 1 hónapra 12 forint. ÉRDEN A BALATONI MÜÚT MELLETT (benzinkúttal szemben) SZEMÉLYAUTÓK SERVICE ÁLLOMÁSA A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN Telefon: 83 Kis- és nagyjavítások szakszerű elvégzése, karambolos személygépkocsik rendbehozása GARANCIÁLIS JAVITAS, SERVICE Pannónia, Danuvia, Simson, Jáwa, Komár motorkerékpárokra Különféle alkatrészek NIKKELEZÉSE, KRÓMOZASA, dísztárgyak színes és natúr ELOXALÁSA és fényes HORGANYKRÓMATOZÁSA Érd, Sándor utca 2. Telefon: 4 ÉRDI VAS- ÉS FÉMIPARI KTSZ. ÉRD DABAS JÚLIUS 2-9 SZÖVETKEZETI NAPOK KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR! — A magyar válogatott kiegyensúlyozottabbnak lát­szik, mint a múlt évben, vagy a tokiói olimpián, amikor 4 aranyérmet nyert. Az erős mezőnyt tekintve azonban nem lehetünk annyira el- bizakodottak, hogy sok arany­éremről beszéljünk. Számí­tunk azonban arra, hogy el­sősorban a kardszámok va­lamelyikében győzelmet érünk el, s általában értékes he­lyezésekhez jutunk. A finálé kérdőjele A megyei labdarúgó-bajnokság tavaszi fináléján a legérdekesebb­nek a Csepel Autó—Nagykőrös ösz- szecsapás ígérkezik. Az autógyá­riak idén otthon veretlenek, csu­pán Törökbálint és a Váci Vasutas rabolt egy pontot tőlük. A máso­dik helyen álló Nagykőrösnek nagy szüksége van a győzelemre, hogy ne szakadjon le az éllovas Vecsés mögül. A hetedik helyezett szigetszentmiklósiak viszont meg akarnak kapaszkodni az élcsoport­ban, ezért jelentős számukra a mai kilencven perc. Tavaly IrO-ás hazai sikerek jellemezték a két fél egymás elleni találkozóját. A tipp: X, 1, 2. Beköltözhető ingatla­nok a gyáli kiren­deltség területén. Gyál: 1 szoba, konyha, speiz, 300 n.-öl gyü­mölcsössel. Ara: 75 000,— Ft. 1 szoba. konyha, 150 n.-öl telekkel. Ara: 65 000,— Ft. 1 szoba, konyha, speiz, nyárikonyha, 200 n.-öl gyümölcsös telekkel. Ara: 110 000,— Ft. 2 szoba, konyha, nyá­rikonyha, istálló, 400 n.-öl telekkel. Ara: 75 000.— Ft. 300 n.-öl telek. Ara: 27 000,— Ft. 255 n.-öl bekerített te­lek. Ara: 40 000,- Ft. Érdeklődni lehet: PIK. Gyál, Iglói u. 24. sz. Felvételre keresünk csökkentett munka­idővel dolgozó 3 műszakos üzemeink­be szövő-, orsózó női dolgozókat és tanuló­kat. Felveszünk ki- varró bedolgozókat, férfi segédmunká­sokat és gépmunká­sokat. Korlátozott számban felveszünk 4—6 órás fiúkat és leányokat kisegítő munkára. Jelentkez­ni lehet: Gyapjúmo­só és Szövőgyár (Bp., XIII., Kárpát u. 9—11.) munkaerő­gazdálkodási osztá­lyán naponta 9—11 óráig. Vfz-í géz-' * fűtésszerelőket, festő-, lakatos-, asztalos-, tetőfedő- és bádogos szakmunkásokat és segédmunkásokat azonnal felvesz a Favorit Építőipari Ktsz. (Bp., XI., Soproni út 149.) Jelentkezés a szöv. munkaügyi osztályán. Megközelíthető a Fehérvári úton az Albertfalva kitérőig. Vidékieknek munkásszállást biztosítunk. Monor, Petőfi út 26. alatt & rész ház 2 szoba, kamra, alatta pince, rész kert sürgősen eladó. Ér­deklődni lehet: Mo­nor, Bánffy Dezső u. 44. AZ Egyesült Izzó Gépgyára FELVÉTELRE KERES: három műszakos munkakörbe női munkásokat. Jelentkezés 8—14 óráig. a Munkafelvételi Irodán. Cím: Budapest, IV., Szilágyi u. 26. Rákospalota— Üjpest, vasútállomástól 3 perc. Megközelíthető: 12-es villamos, 43, 47, 84, 96-os autóbusszal. Női és férfi bedolgo­zókat kötetlen mun­kaidővel, közös mű­helyben, szigetelő kötéltömési munkára, felvesz a Szentendrei Háziipari Szövetke­zet. Jelentkezés: Szentendre, Petőfi u. 1. sz. __________________ A Nagykőrösi Kon­zervgyár gyakorlat­tal és szakvizsgával rendelkező építőipa­ri normást keres azonnali felvételre. Jelentkezni lehet a Nagykőrösi Konzerv­gyár személyzeti osztályán, írásban vagy személyesen. Előzetes tájékozódás végett kéri a Szent­endrei Háziipari Szö­vetkezet, hogy mind­azok az otthon dolgo­zók (Szentendre és szentendrei járásban) akik szegőtalpas varrógéppel rendel­keznek, zsebkendő szegési munkában gyakorlottak, jelent­kezzenek a szentend­rei HTSZ-nél, Petőfi u. 1. sz. alatt. Az Egyesült Izzó Gépgyára felvételre keres: esztergályos, marós szakmunkásokat, betanult esztergályos és marós munkásokat. Jelentkezés 8—14 óráig a a Munkásfelvételi Irodán. Cím: Budapest, IV., Szilágyi u. 26. Rákospalota— Üjpest, vasútállomástól 3 perc. Megközelíthető: 12-es villamossal, 43, 47, 84, 96-OS autóbusszal. Nagyablakos Volks­wagen kitűnő álla­potban eladó. Megte­kinthető hétfőn, ked­den csütörtökön, Tápióbicske, fogásza­ti rendelő. Kőműveseket, ácsokat, kubikosokat, kőművesek mellé férfi segédmunkásokat azonnal felvesz Favorit Építőipari Szövetkezet, (Bp., XI., Soproni út 149.). Munkahelyi. pótlékot, \ meleg étkezést, munkássállást biztosítunk. Megközelíthető a Fehérvári úton az Albertfalva kitérőig. Jelentkezés a szöv. ínunkaügyi osztályán. Parkettamunkát anyaggal is, bér­munkát is vállal KUTI. Bpest., VI., Felsőerdő­sor 12—14. Telefon: 429—854. Építtetők figyelem: Anyagbiztosítással is vállalok bádogos, víz-, etázsfűtés szere­lési munkálatokat. Koltai Imre. Buda­pest, XIV., Nagybecs- kerek tér 9. Telefon: 631—901. ______________ E tázsfűtéshez meleg­víztermelő bojlert készítek, kívánt nagy­ságban. Koller laka­tos, Bpest., XIII., Ró­bert Károly krt. 32. Telefon: 203—219. Hydrofor tartályok minden nagyságban esetleg egyfázisú mo­torszivattyúval, cső­vezetékkel. Víztar­tályok méret szerint. Koller lakatosnál. Bpest., XIII., Róbert Károly krt. 32. Tele­fon: 203—219. Felvételre keres Da­nuvia III. gyár fa­zonmaróst, kőművest, dukkozó festőt, acél­ismerettel rendelke­ző villamos targon­cavezetőt, férfi se­gédmunkást. Jelent­kezni lehet: Bp.. XIV., Fűrész u. 106. Üzem­gazdasági o. __________ B arokk hálószobabú­tor igényesnek el­adó. Nagykőrös, Konzervgyár szolgá­lati lakás. Mühl Je­nő. d. u. 4-től._______ B udapesttől 42 km Pilis Homoki dűlőben beköltözhető szilárd pincézett jó épület 462 n.-öl jó szőlővel eladó 35 000 Ft. Érdek­lődni : Pilis Mária­telep, Gárdonyi Gé­za út 3. Hegyiné — Kottász. C. G. rendszám^ Wartburg eladó. Ceg­léd, Felház utca 63. szám. __________________* 6 000 kilométert futott, 601-es TRABANT el-} adó. Megtekinthető, július 2-án. Cegléd*, Szőlő utca 23. szárú alatt. ________ J ó karban levő fér kete PANNÓNIA elr adó. Cegléd, Virág utca 2/a. szám. _______* T rabant 600-as kir fogástalan állapotba^ eladó. Cegléd, Már tyás király u. 43. Trabant 600-as CH-s, igen jó állapotban elr adó. Füle, Cegléd^ Puskin u. 12. Felveszünk köszörür lési munkára segédr munkásokat, kovácsr műhelybe segédmunr kásokat, gépbeállít^ lakatost. Szentendrei, Kéziszerszámgyár, Szentendre, Lenin út, 144. szám.____________ S zentendre Városj Tanács VB. község­fejlesztési csoportja felvételre keres, kő­műveseket és segéd? munkásokat. Jelent: kezés: a Városi Tar nács építési osztár lyán. Vidékieknek elr helyezés biztosítva. A Nagykőrösi Kon­zervgyár gyakorlatr tál és szakmunkás vizsgával rendelkező­ket, kőműves és ác^ szakmunkásokat ke­res azonnali felvé­telre. jelentkezni: a vállalat munkaügyi osztályán. _______ L ehel hűtőszekrény eladó. Nagykőrös, IV.* Berzsenyi u. 18. A Nógrád megyei Tanács Építőipari Vállalat Szerelőipari építésvezetősége külr ső villamos légvezer ték (primer, szekun­der) építési kapaci­tással rendelkezik és rövid határidőre munkát vállal. Cím: Salgótarján, Vásár tér 5. Telefon: 15—53. Ügyintéző: Forgács István, Adámos| György. Érd Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága adókivetésben és ke­zelésben jártas elő­adót keres. Díjazás: a 116/1960 Mü. M. sz. r. szerinti illetmény. A Végrehajtó Bizott­sághoz benyújtandó kérelemhez rövid önéletrajz csatolan­dó. A Végrehajtó Bizottság lakást biz- tosítani nem tud. Büchler hosszú zon-? gora olcsón eladó. Előzetes értesítést Üj- városi IX., Vaskapu utca 4/b. Nagykörösön, Appo- nyi u. 6. alatt 4 szobás, 280 négyszög­öl kertes családi ház eladó. Azonnal beköltözhető. Két­részben is. ___________ F ogsorjavítás meg-? várható. VIII., József krt. 77. Üllői útnál. 331—628.______________ S zelidi tó partján 729 n.-öl szőlőskert ví- kendházzal és Duna- patajon főúton Vörös Hadsereg út 23. szám, 132 n.-öl telek két­szobás öreg házzal eladó. Érdeklődni és levélcím: Vörös Had­sereg út 25. Dékány­nénál lehet._________ K iemelt budapesti állandó munkára, jó kereseti lehetőséggel kőműveseket, ácso­kat, kubikosokat, fér­fi segédmunkásokat felveszünk. Szállást, étkezést, különélést biztosítunk. Ugyan­ezen szakmákban ipa­ri tanuló felvétel is. Jelentkezés: Április 4. Ktsz. Munkaügyi Osztály, Budapest, VIII.. Auróra u. 23. Központon 20 m. lakó­épület lebontásra sürgősen eladó. Érte­sítést: Nagykőrös, VT.. Bajza 6. _________ C egléd VIII. kér. Kö­rösi út 47. sz. ház eladó. Azonnal be­költözhető. Érdeklőd­ni lehet: hétköznap este 18 óra után. Va­sárnap egész nap.

Next

/
Oldalképek
Tartalom