Pest Megyei Hirlap, 1966. november (10. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-25 / 278. szám

ilyen még nem volt... — Nyert már a szentmárton- kátai labdarúgócsapat járási bajnokságot? — Ilyen még nem volt — mondja Kenyó Sándor, a KSK elnöke. — Már 25 évvel ezelőtt is kergették a labdát a falu­ban, de nem sok siker kísérte a csapatot. Gyakran előfor­dult, hogy beneveztek a baj­nokságba, de menetközbep visszalépett a gárda. Az elmúlt esztendőben szervezetileg meg­erősítettük a sportkört, a szak­osztályt és akkor negyedik lett az együttes. A munka gyü­mölcse tulajdonképpen most ■ért be. Csupán egy kisiklás ■történt, az újszilvási l:0-ás vereség. Erre bizony nem szá­mítottunk. Végeredményben 37 ponttal, három vereséggel •és egy döntetle\nnel zártuk az iévet a nagykátai járási baj- inokság élén. — Kik a siker kovácsai? — A fegyelmezett, jó csa- tpatszellem, az összefogás hoz­ta meg gyümölcsét. Szűcs Károly edző, a csapat játéko­sa a mindenes szerepét töl­tötte be. Bene Sándor, Balogh János, Kele László, valamint az ifista Koncz János és Illés István s a többiek derekasan küzdöttek a jó eredmény ér­dekében. A tsz és a tanács tá­mogatása is hozzájárult a si­kerhez. A termelőszövetkezet biztosította az utazáshoz a gépkocsit, a tanács 20 ezer fo­rmtot adott az öltöző építésé­re. Eddig Ács Ferenc laká­sában öltöztek a sportolók — akinek fia is játszik. Készsé­PEST MEGYEI HÍRLAP • Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága éa a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: SUHA ANDOR Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: Budapest, Vm., Somogyi Béla u. 6. IL em. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Egész nap hívható Központ! telefon: 343—100, 142—220 Gépírószoba (hívható 20 óráig): UO—447. Titkárság: 131—248. Egyéb számok: 140—449, 141—462, 141—258. Előállítja- Szikra Lapnyomda Budapest. Index: 25 064 Terjeszti: Magyar Posta. Előfizethető A helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 12 forint. gesen bocsátotta házát a hazai és a vendégcsapat rendelke­zésére. Az új öltöző építését még idén be akartuk fejezni, de valószínűleg csak tavasszal lesz kész a létesítmény. — A további tervek? — A bajnokság megnyerésé­vel felsőbb osztályba léptünk, tudjuk, hogy a területiben ma­gasabbak a követelmények és ; így a bentmaradás az elsödle- j ges cél. Szeretnénk átvészel- j ni a tanulóévet. Tervezzük a j tartalékcsapat megalakítását I is és akkor három gárda \ képviseli a szentmártonkátai i zöld-fehér színeket. A tsz és j o helyi tanács további támo- j gatásáról biztosította az egye- I sületet. A tanács jövő évre öt­ezer forintot irányzott elő, eb­ből szeretnénk rendbehozni a kapufákait. A téli holtidényt sem töltjük tétlenül. Asztali­tenisz-csapatunk tavaly járási első lett, az egyénit és párost is megnyerték. Most is elin­dulunk a spartakiádon. A sak­kozókat is szeretnénk szerepel­tetni. Igaz, ez a sportág még nem vonzott népes tábort a községben. (reitter) Az OB II kapujában Az OB II-be jutásért folyó sakkosztályozó negyedik for­dulójában az Aszódi Vasas 6:6-os döntetlent ért el Kis­kunfélegyházán. A másik ta­lálkozó eredménye: Orosháza —Szentes 2.5:9.5. A csoport állása: 1. Szentes 5 pont, 27, 2. Aszódi Vasas 4 pont, 19.5, 3. Szolnok 3 pont, 19, 4. Kiskunfélegyháza 3 pont, 18, 5. Orosháza 1 pont, 12.5. Az éllovas Szentes már minden mérkőzését lejátszotta. Az aszódiaknak minden re­ményük megvan a feljebbju- tásra. A december 4-i utolsó fordulóban ugyanis otthonuk­ban elég nekik a legminimáli­sabb győzelem is. A sorrend megállapításánál elsősorban a csapatgyőzelem és döntetlen számít, csak másodsorban az egyénileg szerzett pontok. Aszódnak győzelem esetén hat pontja lesz, míg a többi rész­vevőnek legfeljebb csak öt le­het. Veres Győző és Tóth Géza egymás ellen Az újrendszerű súlyemelő csapatbajnokságot, az idén el­ső ízben kiírt súlyemelő NB I-et félévi szünet után szom­battól folytatják. Az NB I kilenc együttese a tavaszi idényben már két fordulóban találkozott, s november 26-án és 27-én rendezik meg a har­madik fordulót, a bajnokság befejezésére pedig december 17-én kerül sor. A mezőnyből egyedül a Ta­tabánya nem vesztett még pon­tot, s a két világbajnokot, Föl­di Imrét és Veres Győzőt fel­vonultató Bányász, miután tavasszal legnagyobb riváli­sait, a Testvériséget és a Cse­pelt is legyőzte, nagy esélyese az első helynek. Az őszi CSB szombaton a MAFC-teremben kezdődik, a MAFC, Testvériség és az MTK Mexikói körverseny A mexikói kerékpáros kör­versenyen szerdán a 2. sza­kaszt bonyolították le. A ma­gyar kerékpárosok mindvégig Döntetlen után — döntetlen? A Váci SE NB III-as lab­darúgócsapata a legutóbbi for­dulóban l:l-es döntetlent ért el a Gergely utcában a Kőbá­nyai Tűzálló ellen. Téves infor­máció alapján közöltük 1:0- ás vereségüket. A 3. percben Mójzes fejesével a váciak ju­tottak előnyhöz, majd a 25. percben a helyiek érintés nél­küli szögletből egyenlítettek Szünet után hiába támadott többet a Pest megyei csapat, csak három kapufát ért eL A vasárnapi utolsó fordu­lóban a váciaknak döntetlen is elég az ötödik hely megszerzé­séhez. Ha esetleg győznek ott­hon Rákoscsaba ellen, akkor sem léphetnek előre, ugyanis az előtte állók annyira elhúz­tak Kosarashíradó Befejeződött a kosárlabda NB n. A Csepel Autó férfigárdája két pont hátránnyal szorult az éllovas Kecskemét mögé. Az autógyáriak, mint már megírtuk erre az évre még nem terveztek feljutást, ki­várják, míg a fiatal gárda ütőké­pes csapattá kovácsolódik. Viszonylag szépen szerepelt a nagykőrösi női gárda is. Ugyanak­kor sajnálatos, hogy a Nagykőrösi Kinizsi férfi gárdájának el kellett búcsúznia ettől az osztálytól, ha­sonlóképp a sereghajtó gödöllői lányoknak. Az utolsó három esett ki. Megrendezték az NB n-be jutá­sért kiírt osztályozókat, amelyen csak a Váci SE képviselte me­gyénket. A női megyebajnok Váci Közgazdasági Technikum, mivel középiskolás sportkör, nem indul­hatott. Sérülések bolygatták meg a vád férficsapat kezdő ötösét, s így ele­ve esélytelenül utaztak a székes- fehérvári csoport mérkőzéseire, amelynek végeredménye a követ­kező: 1. Szombathelyi SE 6 pont, 2. Székesfehérvári MÁV 5, 3. ORION 4, 4. Váci SE. Egyébként a kilenc férfi és női csoport győz­tese jutott az NB n-be. Az NB n végeredménye Férfi Középcsoport 1. Kecskemét 2. Cs. Autó 3. Pécsi Postás 4. Kaposvár 5. K3STEXT 6. PEAC 7. Szegedi P. 8. Agrárgépész 9. Pécsi TK 10. ÁSE 11. Szekszárd 12. E. Gyógyszer 22 19 22 17 22 17 22 14 22 13 22 11 22 11 22 9 3 1512:1181 41 5 1723:1407 39 5 1441:1297 39 8 1454:1306 36 9 1447:1443 35 11 1496:1419 33 11 1457:1457 33 13 1286:1399 31 14 1199:1355 30 15 114711344 29 19 1080:1356 25 19 1049:1327 25 Férfi Keleti csoport 1. BVSC 22 19 2. Diósgyőr 22 18 3. Eger 22 14 4. Hódmezőv. 22 14 5. Köb. Sör. 22 13 6. VM KÖZÉRT 22 12 10 1583:1433 34 7. Miskolc 22 12 10 1476:1487 34 8. DBAC 22 9 13 1417:1494 31 9. Salgótarján 22 10. DASE 22 11. Nagykőrös 22 12. Bp. HSC 22 3 1714:1428 41 4 1622:1469 40 8 1585:1381 36 8 1723:1499 36 9 1671.T577 35 8 14 1546:1689 30 7 15 1423:1590 29 4 18 1129:1478 2« 1 21 1233:1597 23 Női Keleti csoport 1. TFSE 22 22 — 1341: 719 44 2. DASE 22 18 4 1100 : 883 40 3. Szolnok 22 17 5 1157 : 890 39 4. Duna Cipő 22 17 5 831: 673 39 5. Békés 22 10 12 971:1013 32 6. Nagykőrös 22 8 14 716 : 858 30 7. BVSC 22 8 14 721: 804 30 8. Bp. HSC* 22 9 13 733 : 903 30 9. Salgótarján 22 8 14 882:1044 30 10. Miskolc 22 8 14 793 : 993 30 11. M. Pamut 22 5 17 853:1080 27 12. GEAC** 22 2 20 510: 748 20 * = 1 büntetőpont levonva. = 4 büntetőpont levonva. CAOLA *CAOLA*CAOLA«CAOLA . Krémtartalmánál fogva a bőrre jobban fapad. Különleges összetétele a bőrt hamvassá és bársonyossá teszi. SZAKTANACSADAS AZ ILLATSZERBOLTOKBAN kezdeményezésről tettek bi­zonyságot, nagy részük van a jó időeredmények elérésében. Különösen Juhász volt aktív, szinte állandóan az élen kere­kezett. 91 km-nél még mindig az élen volt a magyar kerék­páros. A cél előtt hatalmas küzdelem alakult ki az elég szorossá vált mezőnyben és meglepetésre a jól erősítő len­gyel Kudra jutott át elsőként a célon. A magyarok közül Polaneczky a 7., Megyerdi a 10. lett. Juhász az utolsó kilo­métereket már nem bírta. A második napi csapatverseny­ben a magyar együttes har­madikként végzett. Az TTjpraH Dózsa férfi tornászai december elején Varsában a Sw-ardiá ellen vívnak barátság« mérkőzést, majd két hét múlva Budapesten kerül sor a visszavá­góra. •k Londonban a Tottenham Hotspur 2:1 arány been legyőzi« a lengyel labdarúgó-válogatottat. ÉM. Budapesti Betonárugyár Bpest XXL, kér., Rákóczi F. u. 289. (Csepel) AZONNALI BELÉPÉSSEL FELVESZ lakatos, villanyszerelő, víz­vezetékszerelő szakmunká­sokat, valamint láng- és ív­hegesztő vizsgával rendel­kező hegesztőket, mozaik­lap és betonelemgyártó munkára női és férfi segéd­munkásokat, azonkívül por­tásokat és éjjeliőröket. Munkásszállást és napi egyszeri meleg étkezést térítés ellenében biztosítunk. Felvételhez munkakönyv. Mii-lap és tanácsi igazolás szükséges. Felvételre jelentkezés a fenti cím munkaügyi csoportjánál. A Bndakörnyéki Vendéglátóipari Vállalat november 26-án este 8 órai kezdettel Pilisszentivánon, a FEKETE GYÉMÁNT étteremben nagyszabású SVÁB BÁLT rendez • Polka- és keringő­táncverseny • Hagyományos sváb ételek • Tájjellegű borok • Tombola A zenét a helybeli 14 TAGÚ BÁNYÁSZ FÚVÓSZENEKAR szolgáltatja Kedves vendégeinknek kellemes báli hangulatot és jó étvágyat kívánunk RENDEZŐ BIZOTTSÁG hármas viadalával. Vasárnap Tatabányán a vezető Tatabá­nya, az Oroszlány és a Szom­bathely, a Sport utcában pedig a Bp. Előre, a Csepel és a Bp. Honvéd méri össze erejét. Elsősorban a tatabányai ese­ményt előzi meg nagy érdeklő­dés, ahol az októberi berlini világbajnokságon szerepelt 7 tagú magyar válogatottból előreláthatólag 5 versenyző színre lép, közöttük a világ­bajnok Földi, Veres és Tóth. Nagy összecsapásra van kilá­tás Veres Győző és Tóth Géza között, könnyen elképzelhető, hogy a két kiváló súlyemelő egy súlycsoportban indul. KARTAL HELYETT DUNAKESZI A PTS rendkívüli elnökségi ülé­sen tárgyalta a Monor—Kartal me­gyebajnoki labdarúgó-mérkőzés ügyét, s a szabályok értelmében a találkozó két pontját Őrt) gólarány- nyal a kartaliak javára írta. Meg­állapították, hogy a találkozó fél- beszakadásáért a monori közönség a felelős. A döntés következtében Kartalnak 23 pontja lett. A Duna­keszi Vasutas az utolsó előtti hely­re esett vissza és Albertirsával együtt kiesett. A GEAC gólaránnyal második A megyei Budapest-bajno- kok részvételével került sor­ra az osztályozó a kézilabda NB II-be jutásért. Mint is­meretes, a Dunakeszi Vas­utas férficsapata csoportelső­ként kiharcolta a feljebbju- tást. A nőknél, a GEAC-lá- nyok csak rosszabb gólarány- nyal szorultak az ugyancsak 10 pontos Martfűi MSE mö­gé. A gödöllőiek számára még van remény. Ugyanis a cso­portok második helyezettjei, s az NB II 13—14. helyezett­jei részvételével december 3- án, 4-én és 10-én, 11-én újabb osztályozót játszanak Tatán. Itt megyénk nemcsak a GEAC révén érdekelt, ha­nem az NB II-ben szere­pelt Gödöllői Vasas férfi- és a Váci Forte női csapata is rajthoz áll. A hét végén megkezdődik itthon is a műkorcsolyázók versenyidé­nye. Első viadalukat a Bp. Petőfl bonyolítja le — Ifjúsági és felnőtt számokban egyaránt. A Kisstadi­onban pénteken 6 órától a köte­lező gyakorlatokat mutatják majd be a részvevők, majd egy napos szünet után — ugyancsak 16 órá­tól — a szabadonválasztott gya­korlat anyagból „vizsgázik” a me-, zőny. 407-es MOSZKVICS el­adó Nagyirata. Park Étterem. _______________ K étszemélyes, modern epedás heverő jótál­lással 1700 forint. Há­romhavi részletre. — Garnitúrák, fotel­ágyak fizetési könnyí­téssel kaphatók. JeU- nek kárpitosnál, Lenin körút 73. Népköztársa­ság útjánál._________ f igyelem! Pannónia, Danuvia, Csepel mo­torkerékpár-hengerek precíziós köszörülése, dugattyúk készítése, főtengelyeik javítása, rövid határidőre. Szűcs műszerész. — Abony, Szelei u. 4.___________ A Nagykőrösi Állami Gazdaság sárgarépa szedést részesmunkára kiad. Érdeklődni és je­lentkezni lehet a fehe- tel kerület Irodájában. Hegesztő szakmunká­sokat, valamint férfi betanított gépmunká­sokat keresünk felvé­telre. Porkohászati gyár, megközelíthető Budaörsről a 40-es autőbusz-végállomás- tól. Telefon: 258—390. Hízó eladó, 180 kilós. Nagykőrös, n., Aulich u. 17/a.________________ A zonnal beköltözhető lakómentes, kétszobás, több mellékhelyiség­gel elátott ház és hasz­nált bútorok, hordók eladók. Értekezni: — Nagykőrös, Kölcsey u. 17. Hulladék fa eladó. — Nagykőrös, VTL, Alpá­ri u. 3. Rádió- televízió-mes­ter keres Ipar üzlet cél­jára megfelelő helyisé- get. Lehet udvari is. — „10 449” jeligére a nagykőrösi hirdetőbe. Dolgozó, csendes, fiatal leány különbejáratú albérleti szobát keres, Budapest területén, választ. „Rendes” jel­igére kérem a ceglédi hirdetőbe. Postafiók: Vizsgázott fűtőt és kompresszorkezelőt keresünk. Váci Tej­üzem. FELVÉTELRE KERESÜNK szerkezetlakatos, csúcsesztergályos, hegesztő szakmunkásokat, gépin un teásokat, valamint vidéki munkára gép- és szerkezet­lakatosokat, hegesztőket, csőszerelőket, szegecseiket és segédmunkásokat. Jelentkezés: ORSZÁGOS BANYAGÉPGYARTÓ VÁLLALAT rv., Baross O. »1—95 Eladó tanya sürgősen, jó lakóépülettel. Azon­nal beköltözhető. — Nagykőrös, Szurdok dűlő 32. Eladó: 14 kalapácsos daráló, 5 és 10 lóerős villanymotor, 12-es szecska vágógép, igás- lovak és kocsik, vala­mint egyéb gazdasági felszerelések. Vác, Dó­zsa György út 27. Szij- jártó. Heraád községben, Dadasi járás), eladó 800 n.-öl házhely, ter­mő szőlővel és gyü­mölcsfákkal, vasút­állomástól 5 percre (víz, villany van). Le­vélcím: Vörös Imre, Kecskemét, Baross utca 9. _______________ E ladó beköltözhető fél ház. — Nagykőrös, III., Tormás u. 11. Eladó házhely a Tor­másban 327 n.-öl, 5 köbméter fenyőgeren­da, 8 köbméter sóder, 10 000 db tégla. Érdek­lődni: Nagykőrös ,IV., Csokonai u. 8. Mátrai József. Közgazdasági techni­kumot végzett gyors­gépíró elhelyezkedne, bármilyen munkakör­be Budapest területén. Választ „Szorgalom” jeligére kérem a ceg­lédi hirdetőbe, Posta- fiók: 86. Szövőipari tanulókat február 1-re szerződtetünk. Felvételre jelentkezhetnek a 15. évet betöltött, Vili. ált. iskolát végzettek közül azok, akik az állandó budapesti lakást biztosítani tudják. JELENTKEZÉS: Hazai Pamutszövőgyár Budapest, IV., Baross u. 99. Gyomról Szabó Ktsz azonnali belépésre fel­vesz SZTK ügyintézés­ben jártas gyakorlott bérelszámolót. Köz- gazdasági technikumot végzett könyvelőt, va­lamint szabó szak­munkásokat. Jelentke­zés személyesen vagy levélben GyömrŐ Steinmetz kapitány út 71. Az ÉRDÉRT V. 5. sz. telepe, (Budapest XX., Haraszti u. 277. sz.) férfi munkásfelvételt hirdet, vagonkirakás és anyagmozgatás cél­jára. Vidéki dolgozók részé'*«“ tanácsi igazo­lás szükséges. Mun­kásszállást és napi egyszeri meleg ételt biztosít, térítés mellett. Középkorú megbízható asszony házimunkát vállal. „10 451” jeligére a nagykőrösi hirdető­be^_____________________ Veszek 506-as üzemké­pes, vagy üzemképte­len Fiat Topolinó sze­mélygépkocsit. Ar-, ál- lapotmeg jelöléssel ajánlatokat. — „Fiat 128 524” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. Kertbarátok és parko­sítok szerezzék be évelő-, Paeonia-, ró­zsa-, díszcserje- és díszfaszükségletüket nagy választékban a Ceglédi Kísérleti Tele­pen, Szolnoki út 52. CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK Keresünk 4 tehergép­kocsi számára kerítés­sel ellátott parkírozó helyet. Értesítést ké­rünk, Cegléd, 124-es telefonon. Vagy Szőlő u. 40. sz. alá. Ceglédi Tejüzem. 200 mázsa birkatrágya eladó, a Pesti úti gu­lyán, a 66-os kilométer­kő iránt, a juhászok­nál. 231-es NEOPERPÉTUM kályha, fekete és vö­rösréz fürdőszoba- kályha eladó. Kemény: Beloiannisz utca 40. Megtekinthető; szom­bat délután, vasárnap egész nap. Kalapjaikat hozassák rendbe CSAJAGINÉ kalapossal. — Dózsa György utca 28. s«z. Különbejáratú bútoro­zott szoba, két sze­rény fiatalember ré­szére kiadó. IX., Zrínyi utca 21. szám. A SZESZIPARI VÁL­LALAT termelői bér­főzést indít Jelentkez­ni lehet: A MIZSEI úti Szeszfőzdében. Beköltözhetően eladó Sugár utca 32. számú ház. Érdeklődni, szom­bat délután 2—4-ig. Vasvári utca 20. számú fél ház beköltözhetően eladó. Ára: 25 000 fo­rint. Beköltözhető modern, új ház eladó. Hajó ut­ca 12. szám. Négyszemélyes reka­mié, két fotel, négy szék, kisipari készíté- süek. Igényesnek el- adó. Körösi út 19. Egy jó erős igásló el­adó. — Megtekinthető Dani Andrásnál IX., Mizsed út 15. Mester kocsma mellett. AUTÖFÉNYEZÉST, zo­rn áncja vitást, motor és kerékpár hőzomán- cozást készít. Nagy címfestő, Huszár u. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom