Zrinyi Miklós Magyar Királyi Reáliskolai Nevelőintézet, Pécs, 1926

VII. C) OSZTÁLY. 45 A növendék Magaviselet R e n i e S Internáiusi Általános jeredmény a rendes tantárgvakból Összeredmény Kitüntetés t a n t á r g y a £ évfolyamban § évfolyamban s neve Hit- és erkölcstan Magyar nyelv és Írod. Német nyelv és irod. Francia nyelv és irod. Történelem Kémia 1 Fizika 1 Mennyiségtan 1 Ábrázoló geometria | 1 Rajz 1 Testgyakorlás Egészségtan 1 Cserkészkiképzés 1 Vívás Gvorsirás 17 44 Aczél Zoltán r. k. i i 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 e m —— . 4 9 Baditz Károly ref. ism. i 2 2 3 2 i 1 2 2 i 1 1 i i 1 1 jó iSió =; 1 1 Balás Ádám r. k. i i i 2 i i 1 1 i i 1 1 i i 1 1 jls kit 5 13 Barlay Béla /■. k. i i 2 2 3 i 1 1 2 i 2 2 i i 3 2 jó igjó : 14 36 Blascsók László r. k. 2 i 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 i 1 3 e m — • 13 34 Boma Géza k. t i 3 2 3 2 3 3 3 2 i 2 2 i 2 3 e m —. 11 31 Csesznik Zoltán r. k. i i 3 3 3 2 2 3 3 3 i 1 2 i 1 3 e m — 18 46 Eperjessy Sándor ref. i 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 3 e m — ■ 24 66 Farkas Tiobr ref. 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 3 e m — 26 73 Fáczányi Ödön r. k. 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 et ir,n 2 5 Frauenhoffer József r. k. 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 i 1 jó isi» = : 19 47 Gaál Tivadar r. k. 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 i 3 e m —.. 16 40 Halmos Hervich László r. k. 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 e m — 25 69 Kiss Sándor ág. h. ev. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 e m — • 7 20 Lőwe Ernő ág. h. ev. 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 i 1 1 e m — 9 26 Macher Ede r. k. 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 1 i 2 3 e m — ■ 3 6 Marothy Géza r. k. 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 i 1 1 i i 1 jó igjó =: 10 29 Novothny Gyula r. k. 1 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 1 2 i i 3 e m — 22 64 Oláh Gyula ref. 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 e m — 23 65 Pottyondy Béla r. k. 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 e m — 28 82 Szabó György r. k. 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 et mn 15 47 Szalay László r. k. 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 i 1 3 e m — 8 25 Szenczy György r. k. 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 i 2 3 e ni — 27 77 Szilágyi András ref. 1 1 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 et mn 20 55 Tar Károly ref. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 e m — 6 16 Sajó-Kazai Volant Sándor ág.h.ev 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 3 jó igjó —: 21 58 Zajzon Jenő ref. 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 i 2 2 3 3 e m — 12 32 Zitás Zoltán ref. 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 i 2 2 2 3 e m ■ •

Next

/
Oldalképek
Tartalom