A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1917-1918. iskolai évről

Iskolai tudósítások - G) A tanulók névsora és tanulmányi előmenetele

- 33 ­II. A. osztály. a) jeles előmeneíelüek : Doktor Sándor, ref. Hell Andor, izr. Lajos István, r. k. Nárai Ferenc, r. k. 5 Schindler József, ág. h. ev. Taubner György, izr. Tímár László, izr. Vukelich Szlavomir, ref. b) jó előmenetelnek : Fodor Dénes, ref. Gabel Antal, r. k. Hollósi László, izr. Keleti Imre, izr. 5 Nitsinger Henrik, ág. h. ev. Nyitrai László, izr. Ungár István, izr. Weber György, r. k. c) elégséges előmenetelnek : Agulár László, izr. Börzsei Mihály, r. k. Büchler Gyula, izr. Czehmann Antal, r. k. 5 Eckstein László, izr. Erhardt Béla, r. k. Faragó Béla, ref. Feil Nándor, r. k. Fitz Károly, r. k. 10 Friedrich Kálmán, izr. Hartmann Ferenc, r. k. Hausmann Alfréd, ág. h. ev. Király Rezső, izr. Konkoly László, r. k. 15 Nagy László, r. k. Negele Lajos, r. k. Politzer Ferenc, izr. Rambuszek Vilmos, r. k. Rajkovits Jenő, r. k. 20 Róth Lajos, r. k. Rothermel Imre, ág. h. ev. Szabó Kálmán, r. k. Tenczer Ottó, izr. Vámos Jenő, izr. 25 Vigmann Pál, r. k. Welovszky Aladár, r. k., ism. d) egy tárgyból elégtelenek : Kimaradtak : Dede Géza. Kornél József, Wajdits Géza. Magántanulók: Doktor Magdolna, Doktor Sára, Elek György, Hartmann József, Kiss István, Schaffer Ferenc. 3 Hohmann Ádám, r. k. Hóner József, r. k. Korneth András, r. k. Schein József, izr. é) két tárgyból elégtelenek : Réder Ferenc, r. k. Rosenberg Gyula, izr. Somogyi László, r. k. Stern Jenő, izr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom