A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1917-1918. iskolai évről

Iskolai tudósítások - G) A tanulók névsora és tanulmányi előmenetele

- 34 a) jeles előmenetelnek : Bader Andor, izr. Kühnel József, r. k. Schleining János, r. k. II. B. osztály. c) elégséges előmenetelnek: Beck László, izr. Bergel Béla, izr. Erb Imre, r. k. Fenyőssy Ödön, r. k. 5 Ferenci Béla, r. k. Fűrész József, r. k. Giskán Ferenc, izr. Katz Imre, izr. Késmárszky Emil, ág. ev. 10 Kiss László, izr. Klein Pál, izr. Kopári János, r. k. Kovács József, r. k. Lászlóffy Imre, r. k., ism. 15 Löwinger László, izr. Máté György, r. k. Molnár Gyula, r. k. Nowotarski József, r. k. Pethes Ernő, ref. 20 Röhringer Ottó, rk., ism. Szász István, izr. Szedlák Antal, r. k. Szegfű László, r. k. Sziebl Antal, r. k. 25 Tichy Aladár, r. k. Virág Andor, r. k. Visy Kornél, r. k. Weisz József, izr. Wiesenberg Oszkár, izr. b) jó előmenetelnek: Kasulakov Kálmán, r. k. Krejcsi Ede, r. k. Mirics Emil, gör. kel. Pénzes Géza, r. k. 5 Ullmann Ernő, izr. Wagner József, r. k. d) egy tárgyból elégtelen : Fuchs Béla, r. k. Kohn Imre, izr. Lukács László, r. k. Rónay György, r. k. e) két tárgyból elégtelen. Cseh Gyula, r. k. Herr István, r. k. Mittos Jenő, r. k. Szalay László, r. k. 5 Szalay Lorand, r. k. /) több tárgyból elégtelen : Pernecker Mihály, r. k. Salekovics József, r. k. Kimaradtak: Hilbert Leó, Kulcsár István, Risztl József, Rosen­baum Ernő. Magántanulók: Büttner Mária, Hirmann Mária, Kulcsár István, Reich László, Steiner Jolán, Weisz István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom