A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1915-1916. iskolai évről

Iskolai tudósítások - I) A tanulók érdemsorozata

- 70 ­I) A tanulók érdemsorozata. A használt rövidítések magyarázata: r. k. = róm. kath., ev. ref. = evang. református, ág. h. ev. = ágostai hitv. evang., gör. kath. = gör. kath., izr. = izraelita ; 1 = jeles, 2 = jó, 3 = elégséges, 4 = elégtelen, sz. = szabályszerű, k. sz. = kevésbbé szabály- szerű, fm. = felmentetett, ism. = ismétlő. Első A. osztály. A tantárgyakban tanúsított előmenetel A tanuló neve és vallása Vallástan Magyar nyel Német nyelv Földrajz Mennyiségtan Mértani rajz és m értan Természetrajz Magaviselet A tlasz Miklós, izr. 1 3 3 3 3 3 3 .jó Balogh Rezső, izr. 2 3 3 3 3 3 3 jó Báder László, izr. 3 3 3 3 2 3 3 .1° Bencsik Zoltán, ág. h. ev. 1 3 4 3 3 3 3 sz. 5 Bencze Nándor, r. k. 3 3 3 3 3 3 3 jó Bencze Sándor, ág. h. ev. 2 3 3 3 2 2 3 jó Bondi Ottó, izr. 3 3 3 2 3 3 3 jó Braun Ervin, r. k. 2 3 3 3 3 3 3 jó Breier Vilmos, izr. 2 3 3 3 3 3 3 sz. 0 Brőder Viktor, izr. 2 3 3 3 3 3 3 jó Büche József, r. k. 2 2 3 3 2 2 3 jó Büchler Gyula, izr. 3 3 4 3 2 2 2 jó Döme Pál, ev. ref. 2 2 2 3 2 2 2 Jo Dvorzsák Ferenc, r. k. 2 3 2 3 2 2 2 jó 5 Eckstein László, izr. 2 3 3 3 3 3 3 sz. Eötvös Andor, r. k. 2 3 3 3 3 3 3 —0 Grósz László, izr. 2 3 3 3 1 2 2 1° Guttmann Andor, izr. T 2 2 3 3 3 3 jó Hartman József, izr. 1 3 3 3 3 3 2 jó !0 Honenwald Sándor, ism. izr 2 2 2 3 2 3 3 jó Huri József, r. k. 2 2 2 2 2 2 3 jó Kalinovcsán András, r. k. 2 2 2 2 2 2 2 jó Koch Ferenc, r. k. 2 2 2 2 2 2 2 jó Kohn Mihály, izr. 2 2 T 3 1 2 2 jó 15 Körösztös Vince, r. k. 3 3 3 3 3 3 3 jö Krausz István, iz. 2 3 3 3 2 2 2 jó Martyn Róbert, r. k. í 3 3 2 2 2 2 jó Meicher Ferenc, r. k. 1 1 1 T I 1 1 .10 Pálfi Ferenc, r. k. 3 3 3 3 2 2 3 jó 50 Pollák László, izr. 1 3 3 3 2 2 2 jó

Next

/
Oldalképek
Tartalom