A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1915-1916. iskolai évről

Iskolai tudósítások - F) Ifjúsági egyesületek

F) Ifjúsági egyesületek. 1. Segítő-egyesület. A segítő-egyesület a folyó tanévben is folytatta áldásos működését. Az egyesületbe beiratkozott tagok nagy száma s egyes adakozók nagylelkűsége ez évben is lehetővé tette, hogy az egyesülethez fordult szegénysorsú tanulókat nemcsak, hogy elláthattuk a részükre szükséges könyvekkel s pénzbeli segéllyel, hanem amellett még az egyesület vagyonát is szép összeggel növelhettük. A rendes tagok száma 428 volt, még pedig : Atlasz Miklós, Bader László, Balogh Dezső, Bencze Nándor, Bondi Ottó, Braun Ervin, Breuer Vilmos, Brőder Viktor, Büchler Gyula, Döme Pál, Eckstein László, Eötvös Andor Grosz László, Guttmann Andor, Hartmann József, Heilmann József, Huri József, Kalinovcsán András, Koch Ferenc, Kohn Mihály, Körösztös Vince, Krausz István, Pálfi Ferenc, Pollák László, Pusztay Ferenc, Bistl Lajos, Ruzsics Endre, Sági István, Schippert Ernő, Schmidt János, Schwarcz Andor, Singer Föülp, Strobl István, Szinder László, Szuppancsics Ferenc, Taszler Mátyás, Ulrich Béla, Varga Dániel, Virág Gyula, Weisz József I. A. osztályú ; Aubrecht Ferenc, Böhm Elemér, Bubreg Ferenc, Dávidovics Miklós, Dudás István, Farkas Ferenc, Fürst János, Grünhut László, Hamerli Ferenc, Hartmann Ferenc, Hercz György, Horváth János, Jellachich Lajos, Katz Pál, Kerpner Dezső, Kohn László, Korányi Miklós, Kovácű József, Krausz József, Kreutzer Antal, László Béla, Lászlóffy Imre, Légrádi József, Matievics István, Mezey Pál, Olach Gyula, Pajor Kázmér, Petrovics János, Porges E emér, Puch József, Bajkovics Emil, Reder Ferenc, Roth Lajos, Schleng András, Spitzer Imre, Stankovics Gyula, Sugár László, Táraik József, Tömböl Imre, Vargha Béla, Vámos István, Weisz József, Wellowszky Aladár I. B. osztályú ; Brenner Kálmán, Buch János, Bugár Kálmán, Burgics László, Dusel János, Eckstein István, Engel Ferenc, Feldmann Jenő, Fried Frigyes, Füchsl Elemér, Graf László, Gyenes László, Hehnel János, Hoffmann Nándor, Hőke István, Janosovics József, Kelemen Sándor, Kemény László, Kirschbauer Elemér, Korányi István, Krausze Aurél, Lang György, Mahrer Gábor, Miskolczi Sándor, Motil János, Neuwirth Kálmán, Pajor Dénes, Pintér Ferenc, Polgár Pál, Porges Sándor, Remes Ferenc, Sági Imre, Scheer László, Schwarcz Mihály, Stockbauer Géza, Sugár Sándor, Sándor, Szász Károly, Tausz Ernő, Viasz Imre II. A. osztályú ; Banna István, Berger Béla, Biermann Ferenc, Cziráky Alajos, Erdély Zoltán, Farkas Imre mt., Fischer Gyula, Gundrum Aurél, Gyárfás István, Hoff­mann Miklós, Honig István, Kakas Sándor, Kovács István, Kovács Tibor, Lang Sándor, Lemberger József, Lőwinger István, Magda Pál, Martinék József, Mayer Gyula, Mestrits Jenő, Müller Guidó, Neumann Ferenc, Papp József, Polionyi Sándor, Rosenberg Ernő, Roth Károly, Schneider József, Schneider Sándor, Singer László, Steinmetz Jenő, Steiner László, Stern Aladár, Súly Antal, Súly Ede, Szépe Dénes, Tóth Dezső, Topos

Next

/
Oldalképek
Tartalom