A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1914-1915. iskolai évről

Iskolai tudósítások - I) A tanulók érdemsorozata

— 81 Ötödik osztály. A tanuló neve és vallása Vallástan j| Magyar nyelv g I Német nyelv I » 1 Francia nyelv [ g; I a n t o röJ G '<1> •©------ s 1 Mennyiségtan e | ~ ll o tt .N, cs* t-i <v N to '0) C r<U Vegytan 2=1 2 I Szabadkézi rajz S I — I Testgyakorlat Magaviselet A dorján Dezső, r. k. 2 1 1 2 1 2 2 1 1 fm jó Baranyai Jenő, r. k. 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 jó Beck Károly, r. k. 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 sz. Benischke Alfréd, r. k. 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 jó 5 Berger István, izr. 1 1 1 I 1 T I T 2 T jó Büchler Imre, izr. 3 3 1 1 3 4 3 3 3 3 sz. Cseresnyés Géza ev. ref. 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 sz. Csébi Lajos, r. k. 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 sz. Deutsch Sándor, izr. 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 jó 10 Dlusztus Dénes, r. k. 2 2 3 3 2 1 2 2 í 1 jó Dóczi János, r. k. 1 2 3 3 1 3 1 2 2 2 jó Doktor András, ev. ref. 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 jó Fein Lajos, izr. 1 2 í 1 2 3 I 1 1 2 jó Gede Gyula, r. k. 3 2 3 4 3 4 3 3 3 I sz. 15 Gungl György, r. k. 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 jó Hartmann József, r. k. 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 jó Hagenthurn Ede, r. k. T 2 1 3 T 2 3 3 T 2 jó Hébel Károly, ev. ref. 2 3 3 3 4 4 3 3 2 I jó Herbert Béla, r. k. 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 jó 20 Hirmann Márton, r. k. 2 2 2 3 3 4 3 3 3 1 jó Hirt Ferenc, r. k. 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 • /■ ]° Horváth Gyula, r. k. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 sz. Iványi László, izr. T 2 1 1 1 1 1 1 3 2 jó Justus Rezső, izr. 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 sz. 25 Klein Alfréd, izr. 1 1 1 2 1 2 1 2 3 T jó Kodolányi János, r. k. 3 1 4 3 3 4 3 3 2 fm jó Krausz István, izr. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 sz. Krausz Vilmos, izr. 1 1 1 T 1 1 1 2 2 3 jó Krausze Gyula, r. k. 1 2 2 2 1 1 2 1 3 3 jó 30 Kun Miklós, izr. 1 2 1 3 1 3 2 3 3 3 jó Lukács László, ev. rei. 1 T 1 1 1 1 1 2 1 2 jó Márkus István, izr. 1 1 1 1 1 1 1 T 2 2 jó Martincsevics László, r. k. 1 2 3 3 2 3 2 2 T 2 jó Mautner László, izr. 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 jó 35 Nowotarski Miklós, r. k. 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 sz. Petrovits Vazul, r. k. T 1 2 T 2 1 2 2 1 1 jó Poszek Mihály, r. k. 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 sz. Rein László, izr. 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 jó Rótt Ferenc, r. k. 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 jó 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom