A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1914-1915. iskolai évről

Iskolai tudósítások - F) Ifjúsági egyesületek

F) Ifjúsági egyesületek. 1. Segito-egyesület. A segítő-egyesület a folyó tanévben is folytatta áldásos működését. Az egyesületbe beiratkozott tagok nagy száma s egyes adakozók nagylelkűsége ez évben is lehetővé tette, hogy az egyesü­lethez fordult szegénysorsú tanulókat nemcsak elláthattuk a részükre szükséges könyvekkel, hanem amellett még az egyesület vagyonát is szép összeggel növelhettük. A rendes tagok száma 452 volt, még pedig : Beck Gyula, Berkovits Mihály, Bugár Kálmán, Burgics László, Csirke István, Decsi Ferenc mt., Dusel János, Engel Ferenc, Feld István, Ferkov Ferenc, Friedmann Tibor, Füchsl Elemér, Gyenes László, Hoffmann Nándor, Hruza Gyula, Hügl Ádám, Jung Ferenc, Kelemen Sándor, Kemény László, Kerpner Dezső, Kirschbauer Elemér, Klein Sándor, Klobucsár Ernő, Krausze Aurél, Lang György, Lohr János, Miskolczy Sándor, Murányi Ferenc, Neuwirth Kálmán, Pajor Dénes, Pintér János, Polgár Pál, Richter Tibor, Scheer László, Simon János, Stockbauer Géza, Tamási Pál, Tóth János, Viasz Imre I. A) osztályú ; Angyal István, Banna István, Bátori István, Birmann Ferenc, Biró Pál, Bódog János, Braun László, Csorba Zoltán, Eckstein István, Enge János, Erdély Zoltán, Fischer Gyula, Ganter István, Grünhut László, Gundrum .Aurél, Gyárfás István, Heil Gyula, Honig István, Horváth László, Judt Ádám, Kleber József, Klein Sándor, Lauber József, Löwinger István, Martinék János, Mayer Gyula, Mestrics Jenő, Müller Guidó, Neumann Ferenc, Obersovszky Gyula, Polónyi Sán­dor, Porgesz Sándor, Reisch József, Rosenberg Ernő, Roth Károly, Schnei­der József, Singer László, Spinet Ferenc, Steinmetz Jenő, Stern Aladár, Súly Antal, Szépe Dénes, Tarnik József, Topos János I. B) osztályú; Adler Andor, Baranics János, Bergel Pál, Büchler Andor, Dani János, Deme Károly, Dobos Pál, Egry Kornél, Fischer Edit mt., Gergács Lajos, Gyura Péter, Hainess Lajos, Hauck Sándor, Hollósi Tihamér, Iványi Pál, Keszler Imre, Klics Ignác, Kohn Lajos, Kontrohr Sándor, Köhler Lajos, Kramer Miklós, Kümmelberg Károly, Lichtenstein István, Lobi Andor, Löwi Antal, Mészáros Dezső, Molnár Sándor, Nagy Kálmán, Pista János, Plügl Ferenc, Rónaky József, Rosenthal Leó, Scheer Béla, Schippert Károly, Schulhof László, Schneider András, Schwarzkopf Raj­inál-, Steinmetz Endre, Szampl Róbert, Tausz Ernő, Tóka Imre, Ujváry Géza mt., Weber József II. A) osztályú ; Balog Lajos, Bartonicsek Antal, Bedő Károly, Benischke Erich, Benkő József, Berény László, Borbély Gyula, Diamant Gyula, Engel Lajos, Erdély László, Fuchs László, Fürst Pál, Grosz Miklós, Gundrum Zoltán, Gungl János, Günsberger Béla, Gyulai Ferenc, Haasz László, Heinrich László, Höfler Rezső, Hőke Ist­ván, Illenberger Rezső, Jahn Jakab, Jelűnek Nándor, Kari Imre, Kasza József, Käufer Pál, Kohn Sándor, Krausz Miklós, Kramor János, Löwi László, Maderspach Béla, Mattyasovszky Kálmán, Nagy Dezső, Neuwirth

Next

/
Oldalképek
Tartalom