A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1913-1914. tanévről

Iskolai tudósítások - K) A tanulók érdemsorozata

- 95 ­Negyedik B. osztály. A tantárgyakban tanúsított előmenetel A tanuló neve és vallása Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Francia nyelv Történelem Mennyiségtan Mértani rajz és mértan Természettan Szabadkézi rajz Testgyakorlat Magaviselet B aranyai Jenő, r. k. 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 .jó Bátori Jenő, r. k. 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 .íb Benischke Alfréd, r. k. 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 Jb Berger István, izr. 1 1 1 7 1 1 1 1 2 7 jb 5 Berger Ottó, izr. 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 ' jb Bernhardt Frigy., ág. h. ev. 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 jb Bogár Vilmos, r. k. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 .fö Böhm Andor, izr. 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 jb Büchler Imre, izr. 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 sz. 10 Deutsch Sándor, izr. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 jb Dlusztus Dénes, r. k. 3 2 2 3 2 2 1 3 2 7 .jb Dóczi János, r. k. 1 2 2 2 7 2 2 2 2 2 jb Folbert Károly, r. k. 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 sz. Gede Gyula, r. k. 3 3 4 3 2 3 3 3 3 1 jb 15 Guth Pál, r. k. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 .jb Hartmann József, r. k. 7 2 2 3 2 3 2 2 2 2 jb Hermész József, r. k. 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 jb Horváth Gyula, r. k. 7 3 2 2 2 2 3 3 3 2 jb Jakubovich Ottó, r. k. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 jb 20 Jankovich Hugó, r. k. 3 4 4 3 3 3 3 3 3 fm. sz. Klein Alfréd, izr. 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 .jb Kodolánvi János r. k. 2 7 2 2 2 3 3 2 2 fm. jb Krausz István, izr. 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 sz. Krausz Vilmos, izr. T T 7 1 7 1 1 1 2 2 .jb 25 Lukács László, ev. ref. 1 i 1 1 1 1 1 1 1 2 Jb Markóczy Alfonz, r. k. 2 i 1 1 1 2 1 1 2 2 jb Mautner Károly, izr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fm. jb Mautner László, izr. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 jó Márkus István, izr. T T 1 1 1 1 1 1 2 2 .jb 30 Moldoványi Aladár, izr. 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 jb Paunz Márton, izr. 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 jb Petz Péter, r. k. 2 2 3 3 3 3 2 4 1 1 JO Badocsai Győző, r. k. 7 T 2 2 2 3 2 3 2 1 .jb Rótt Ferenc, r. k. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .jb 35 Schönauer Károly, izr. 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 .jb Schwarcz Nándor, izr. 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 jb Sibalszky György, r. k. 2 1 2 O o 2 2 2 3 3 3 .jb Sonnenfeld Gyula, izr. 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 Jb Spitzer Artur, izr. 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 sz. 40 Steiner István, izr. 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 Jb Szálai Imre, r. k. 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 jb Tabak Pál, g. kel. 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 jb

Next

/
Oldalképek
Tartalom