A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1913-1914. tanévről

Iskolai tudósítások - K) A tanulók érdemsorozata

- 81 K) A tanulók érdemsorozata. A használt rövidítések magyarázata: r. k. = róm. kath., ev. ref. = evang. református, ág. h. ev. = ágostai hitv. evang., gör. kath. = gör. kath., izr. = izraelita; 1 = jeles, 2 = jó, 3 = elégséges, 4 = elégtelen, sz = szabályszerű, k. sz. = kevésbbé szabály­szerű, fm. = felmentetett, ism. = ismétlő. Első A. osztály. A tantárgyakban tanúsított előmenetel A tanuló neve és vallása Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Mennyiségtan Mértani rajz és mértan Természetrajz Szépírás Testgyakorlat Magaviselet A bend Gusztáv, r. k. 3 2 2 3 2 2 2 2 1 jó Adler Andor, izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 fm. jó Baranics János, r. k. 2 2 3 3 2 2 3 2 1 .10 Becker Ferenc, r. k. 3 3 3 3 3 3 3 3 1 jó 5 Bercsényi István, r. k. 3 3 3 3 3 3 3 3 1 .10 Bertalan László, r. k. 3 2 3 3 3 3 3 2 1 jo Bóli József, r. k. 3 3 2 3 3 3 3 2 2 JO Brüsztl Dezső, r. k. 2 2 3 2 2 2 2 2 1 JO Büchler Andor, izr. 3 2 2 3 3 3 3 3 2 sz. 10 Dani János, ev. ref. 2 3 3 2 3 3 2 3 2 JŐ Deme Károly, r. k. 2 2 3 2 2 2 2 1 2 sz. Demény József, r. k. 2 3 3 3 3 3 3 3 1 .jő Dobos Pál, r. k. 2 2 3 3 2 2 3 2 1 sz. Fuhrmann Ferenc, izr. 2 2 3 3 3 3 3 2 1 .jő 15 Gallovich Jenő, r. k. 2 1 2 2 1 1 2 1 2 JO Gubricki József, r. k. 3 3 4 3 3 3 3 2 1 jó Gyura Péter, ev. ref. 3 2 3 3 3 3 3 2 2 sz. Hauer Dezső, r. k. 2 2 4 3 1 1 3 1 1 jő Hesz Károly, r. k. 2 2 2 2 3 3 2 2 fm. JŐ 20 Hainess Lajos, r. k. 3 2 2 2 1 1 2 2 2 jő Hoffmann Ferenc, r. k. 1 2 3 2 2 2 2 2 3 jő Hoffmann Károly, izr. 1 3 3 3 4 4 3 3 1 sz. Iványi Pál, izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 .jő Jakobovics Miklós, izr. 3 3 4 3 3 3 3 3 1 sz. 25 Kálóczy János, r. k. 3 4 3 3 4 3 3 3 3 .jő Keszler Imre, izr. 2 2 3 2 3 3 2 3 3 jő Klics Ignác, r. k. 3 3 3 3 3 3 3 2 1 sz. Kohn Lajos, izr. 2 2 3 3 2 2 2 2 1 jő Kovách Zsigmond, r. k. 3 3 3 4 3 3 3 2 2 JO 30 Kontrohr Sándor, r. k. 1 2 3 1 2 2 1 2 2 JO Köhler Lajos, r. k. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 .jő Krausz László, izr. 2 2 2 3 3 3 2 2 2 .jő Krámer Miklós, izr. 2 2 3 3 3 3 2 2 2 .jő Lemberger József, izr. 2 3 3 3 3 3 2 3 1 sz. 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom