A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1913-1914. tanévről

Iskolai tudósítások - G) Ifjúsági egyesületek

61 Ruzieska László, Schwarcz Antal, Spitzer Mihály, Szécsén István, Tóth An­dor, Türr László, Wigan László IV. A) osztályú; Baranyai Jenő, Bátori Jenő, Benischke Alfréd, Berger István, Berger Otto, Büchler Imre, Deutsch Sándor, Dlusztusz Dénes, Doczi János, Gede Gyula, Guth Pál, Horváth Gyula, Jakubovich Ottó, Jankovich Hugó, Klein Alfréd, Kodolányi János, Krausz Vilmos, Lukács László, Markóczy Alfonz, Mautner László, Márkus István, Moldoványi Aladár, Paunz Márton, Radocsay Győző, Schwarcz Nándor, Sibalszky György, Sonnenfeld Gyula, Spitzer Artur, Steiner István, Szalai Imre, Tabak Pál, Viola László, Weigl Ernő, Weiss Sándor, Weisz Salamon, Wessely Antal, Winklarek József, Wolf József IV. B) osztályú; Barta Andor, Berán István, Biró Lajos, Cserta Antal, Csányi Tibor, Czumpft György, Futó Ferenc, Garai Károly, Hajdú Imre, Ha­raszti Sándor, Hirsch Károly, Horváth József, Höfler Pál, Jilly Endre, Käufer Imre, Käufer József, Károlyi Antal, Kelemen Dezső, Kindl Ferenc, Kunder Antal, Ledniczky Ferenc, Lőbl Kálmán, Mattyasovszky József, Miklós Sándor, Müller Nándor, Nowotarski Miklós, Plank József, Ruzsicska Sándor, Salamon József, Schlesinger Ödön, Schuber Rezső, Solti Gyula, Stwertka György, Varga József, Varga László V. osztályú; Bodó Jenő, Brenner Jenő, Denke Dávid, Dizseri Sándor, Dormuth István, Endler Nándor, Franyeczky Jenő, Gurszky Emil, Herbert János, Kempfner Jenő, Kerpner Károly, Kertész László, Kiss Ernő, Kner József, Kött Ferenc, Krancz Károly, Krausz László, Kunder József, Lang György, Mayer József, Nikell Jenő, Paunz Gyula, Röhringer Károly, Schultz Ferenc, Stein­bach Andor, Vogel Károly, Werner István VI. osztályú; Adler Miklós, Baizar Artur, Baumholzer Béla, Benkő István, Dőmel László, Feld- mann Zoltán, Fischer Ármin, Géczy József, Gettó János, Goldscheider Márk, Gonda Tivadar, Grünbaum Jenő, Halász Dezső, Floch Bertalan, Hoffmann László, Höfler János, Késmárszky Géza, Kiinger Zoltán, Kon­dor István, Kovács Pál, Lázár József, Lengyel Károly, Lengyel Lajos, Lobi Géza, Mátyás József, Mautner Zoltán, Mozessy Jenő, Pap Jenő, Pernekker Mátyás, Puppi András, Révész Jenő, Schönauer Gyula, Schöner Frigyes, Stark Jenő, Steinmann Frigyes, Steiner Zoltán, Szanditz Pál, Tóth Lajos, Vásárhelyi László, Wagner Pál, Weisz Imre VII. osztályéi; Antonin Nándor, Ádám Jenő, Bánfai Ernő, Bodó Pál, Freytag Guido, Füchsl Alfréd, Gaal László, Grünhuth Gyula, Horváth Ignác, Kehi János, Kertész Gyula, Kovács János, Kun Imre, Lang István, László Antal, Lőw Ferenc, Ludwig Károly, Papp Béla, Paunz János, Raab Andor, Radó Sándor, Schöberl Nándor, Siller Imre, Tas Endre, Tengler János, Vásárhelyi Gyula, kik két-két koronát fizettek a segítő-egyesület pénz­tárába. Ezenkívül mélt. Zichy Gyula gróf, megyés püspök úr, 200 koronát adományozott az egyesület céljaira. A „Pécsi Takarékpénztár” igazgatósága a lefolyt iskolai évben is

Next

/
Oldalképek
Tartalom