A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1912-1913. tanévről

Iskolai tudósítások - J) A tanulók érdemsorozata

76 Harmadik Ii. osztály. A tantárgyakban tanúsítóit előmenetel A tanuló neve és vallása Vallástan Magyar nyelVj Német nyelv Francia nyelv Földrajz Történelem Mennyiségtan Mértani rajz és mértan Természettan Szabadkézi r ajz ___ Test gyakorlat Magaviselet B aranyai Jenő, r. k. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 im. sz. Benischke Alfréd, r. k. 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 fo Berger István, izr. 1 1 1 1 1 1 T 1 T 2 T JO Berger Ottó, izr. 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 ]0 5 Bogár Vilmos, r. k. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T is Bőhm Andor, izr. T 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 JO Büchler Imre, izr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 sz. Csiszár Ferenc, ág. h. ev. 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 jó Deutsch Sándor, izr. 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 jó 10 Dóczi János, r. k. T 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 jó Fischer Andor, izr. 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 sz. Folbert Károly, r. k. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 sz. Friedländer László, izr. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 jo Gajer Liborius, r. k. 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 sz. 15 Gede Gyula, r. k. 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 jó Guth Pál, r. k. 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 jó Haklik Ernő, r. k. 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 sz. Haizler János, r. k. 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 jó Hartmann József, r. k. 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 jó 20 Hermész József, r. k. 1 9 3 3 9, 3 3 1 3 1 9 10 Horváth Gyula, r. k. 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 jó Jakubovich Ottó, r. k. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 jó Kodolányi János, r. k. 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 jó Kovács György, r. k. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 jo 25 Kovács János, r. k. 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 jó Krausz István, izr. 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 sz. Krausz Vilmos, izr. T 1 1 T 1 1 1 1 2 1 2 jó Lukács László, ev. ref. i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 jó Mautner Károly, izr. 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 fm. JO 30 Mautner László, izr. 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 JO Markóczy Alfonz ism., r. k. 3 3 1 1 2 2 2 1 3 1 2 jó Márkus István, izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 jo Moldoványi Aladár ism.,izr. 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 jo Paunz Márton, izr. 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 jo 35 Petz Péter, r. k. 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 jó Badocsai Győző, r. k. 1 3 3 3 2 2 3 2 3 1 1 jo Rótt Ferenc, r. k. 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 JO Schein Károly, r. k. 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 jó Schönauer Károly, izr. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 jo 40 Sibalszky Gyöi’gy, r. k. 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 jó Spitzer Artur, ism., izr. 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom