A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1896-97. tanévről

Iskolai tudósítások - I) A tanulók érdemsorozata

Hetedik osztály. A tantárgyakban tanúsított előmenetel A tanuló neve és vallása Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Franczia nyelv Történelem Mennyiségtan Ábrázoló mértan Természetrajz j Természettan Szabadkézi rajzi Testgyakorlat Magaviselet A ntos Mihály, r. k. 1 4 3 3 3 3 3 3 4 1 1 SZ. Bein Herman, izr. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 jő Blum Móricz, izr. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 jó Büchler Dávid, izr. 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 jó 5 Fischer Sándor, izr. 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 1 jó Handwerk Károly, r. k. 1 8 3 3 3 3 2 3 3 1­1 SZ. Imre Jenő, ev. ref. 2 1 8 1 1 3 2 2 3 2 1 SZ. Kohn Márkus, izr. 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 fin. jó Korzsinek György, r. k. 1 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 JO 10 Krausz Lajos, izr. 1 1 2 1 1 3 3 2 3 2 2 SZ. Mehrfels Lajos, r. k. 1 2 3 2 3 2 4 2 4 2 2 SZ. Moticska József, r. k. 1 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 jő Nejedlo Ferencz, r. k. 1 3 1 3 2 3 1 1 1 1 1 JO Pauk Vilmos, izr. 1 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 SZ. 15 Paul Jakab, ág. hv. ev. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 jő Pritz György, gör. kel. 1 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 JO Schlesinger Alfréd, izr. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 jő Schwarz Gábor, izr. 1 2 1 1 1 3 1 3 3 1 jó Stayczár Ferencz, r k. 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 SZ. 20 Straka Rezső, r. k. 1 3 2 2 2 3 3 2 2 1 jő Weisz Ödön, izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 jó Vizsgálatot nem tettek: Kain Lajos és Stibi Antal. Kimaradtak: Braun Ignácz, Káromy Márius és Schwarz Béla. Nyolczadik osztály. A tanuló neve és vallása A tantárgyakban tanúsított előmenetel Magaviselet Vallást an Magyar nyelv j > 'Ö) >­'S a ‘<u Franczia nyelv Bölcsészet Történelem t í cö ‘<X> 05 i5"» Ö 9 o s Ábrázoló mértan Természettan Szabadkézi rajz Testgyakorlat F riedmann Jakab, izr. 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 jó Fuchs Gyula, izr. 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 jó Gebauer Gusztáv, r. k. 1 3 1 3 1 2 2 3 2 1 l jó Goldberger Leó, izr. 1 3 1 2 1 3 2 2 2 1 2 jó 5 Grünhut Béla, izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 jó Kovács Aladár, ev. ref. 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 3 jó Reif Jenő, izr. 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 fm. jó Rotter Béla, izr. 1 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 jó Straka Ferencz, r. k. 1 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 jó 10 Walek Károly, r. k. 1 2 1 1 l 2 1 1 2 1 ] jó Weisz Lipót, izr. 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 jó

Next

/
Oldalképek
Tartalom