A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1896-97. tanévről

Iskolai tudósítások - F) Iskolai egyesületek

58 — A kör alakuló gyűlését 1896. évi szeptember hó 20-án tartotta meg. Alulírott vezető-tanár megnyitó beszédében ismertette az önképzőkörök czélját s főleg arra figyelmeztette az ifjúságot, hogy munkásságuk az iskolai tanulmányokkal mindig összefüggésben legyen. Ez alkalommal történt a tisztviselők szabályszerű megválasztása is és pedig a következő eredménynyel: elnök lett Kovács Aladár VIII. oszt., titkár: Grünhut Béla VIII. oszt., főjegyző: Weisz Lipót VIII. oszt., főkönyvtáros: Straka Ferencz VIII. oszt., pénztáros : Rotter Béla VIII. oszt., aljegyzők : Fischer Sándor és Mehrfels Lajos VII. oszt., alkönyvtárosok: Kóhn Márkus és Stayczár Ferencz VII. oszt., ellenőr: Schvarcz Gábor VII. oszt., rendfen- tartók: Fául Antal, Pauk Vilmos, Stibi Antal és Straka Rezső VII. oszt. tanulók. Az egyesületnek ez évben 30 működő és 250 pártoló, tehát összesen 280 tagja volt. Működő tagok a következők voltak: Friedmann Jakab, Fuchs Gyula, Gebauer Gusztáv, Goldberger Leó, Grünhut Béla, Kovács Aladár, Rotter Béla, Straka Ferencz, Walek Károly és Weisz Lipót a VIII. osztályból; Antos Mihály, Bein Hermann, Blum Mór, Büchler Dezső, Fischer Sándor, Handverk Károly, Imre Jenő, Kain Lajos, Kohn Márkus, Korzsinek György, Mehrfels Lajos, Pauk Vilmos, Paul Antal, Pritz György, Stayczár Ferencz, Stibi Antal, Straka Rezső, Schvarcz Gábor, Krausz Lajos és Weisz Ödön a VII. osztályból. Pártoló tagok: Reif Jenő a VIII. osztályból; Moticska József, Ne- jedlo Ferencz és Schlesinger Alfréd a VII. osztályból; Altmann Aladár, Bader Vilmos, Bódiss Ferencz, Braun Kálmán, Erreth Ede, Franki Henrik, Hess Lajos, Kanitzer Oszkár, Kepes Jenő, Kornis Ödön, Misángyi Vilmos, Perls Miklós, Puskás Ferencz, Requinyi Géza, Róth Miksa, Steiner Sámuel, Taussig Aladár, Vogl Andor és Velicogna Antal a VI. osztályból; Bach Jakab, Barrois Andor, Brüll Kálmán, Heinrich János, Kaszapovits J., Kohn Jenő, Kram Antal, Krausz Béla, Krisztián György, Landgraf Jó­zef, Loewy Márk, Moticska Nándor, Németh Péter, Münz Ottmár, Neu­mann József, Orf Győző, Pollák Náthán, Radig Alajos, Sasvári Géza, Schlesinger Ferencz, Steiner Aladár, Schvarcz Gábor, Szépes Gyula, Skrbic Tivadar, Tóth Miksa, Volk János, Weisz Arthur és Pfeifer Márk az V. osztályból; Bedő Andor, Bielics József, Engel Róbert, Fink Zvoi- nimir, Glass Mór, Hegyessy Géza, Hoffmann Rezső, Kende Dezső, Kovács J., Krausz Aladár, Loewy Arthur, Martinék L., Mautner Aladár, Mikes Andor, Münz Vilmos, Novák János, Oppenheim Géza, Orf Aurél, Patzolt Oszkár, Peterdi Béla, Perger György, Präger Lajos, Schandl An­tal, Spitzer Pál, Strasser Béla, Szathmáry László, Thellmann János, Till Sándor, Ugrósdy Jenő, Váry Andor, Visnya Tivadar, Ziegler Ferencz és Girardi I. a IV. A. osztályból; Engel E., Graumann I., Jokics Tivadar, Kohn

Next

/
Oldalképek
Tartalom