A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1895-96. tanévről

Iskolai tudósítások - J) A tanulók érdemsorozata

Hatodik osztály. A tantárgyakban tanúsított előmenetel A tanuló neve és vallása Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Franczia nyelv Történelem Mennyiségtan Ábrázoló mértan Természetrajz Vegytan S zabadkézi rajz Testgyakorlat Magaviselet A ntos Mihály, r. k. 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 SZ. Bein Herman, izr. 1 2 1 1 1 1 : 1 2 1 2 2 jó Blum Móricz, izr. 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 i jó Braun Ignácz, izr. 1 3 3 2 3 3 3 3 3 j 3 2 jó 5 Büchler Dávid, izr. 1 2 3 3 2 3 3 2 3 ! 3 1 .1° Fischer Sándor, izr. 1 1 2 1 1 1 1 2 i i i 1 jó Handwerk Károly, r k. 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 1 2 JŐ Imre Jenő, ev. ref. 1 1 2 1 1 2 i 2 2 1 1 .ló Kain Lajos, r. k. 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 .10 10 Kohn Márkus, izr. 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 3 JÓ Korzsinek György, r. k. 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 Krausz Lajos, izr. 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 2 2 jó Mehrfels Lajos, r. k. 1 o 3 1 2 1 3 3 3 2 2 SZ. Moticska József, r. k. 1 4 3 3 2 3 1 2 1 1 1 jő 15 Nejedlo Ferencz, r. k. 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 .jő Pauk Vilmos, izr. 2 3 3 3 2 2 1 3 3 i 2 1 jó Paul Jakab, ág. ev. 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 SZ. Pritz György, gör. kel. 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 SZ. Schwarz Béla, izr. 1 1 2 1 1 1 3 2 2 3 3 SZ. 20 Schwarz Gábor, izr. 1 1 2 1 1 1 1 i 2 3 1 .jő Stayczár Ferencz, r. k. 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 jó Slibi Antal, r. k. 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 jó Straka Rezső, r. k. 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 jó Weisz Ödön, izr. 1 2 1 i 1 1 1 1 1 1 1 jó Kimaradt: Oplcr Hugó

Next

/
Oldalképek
Tartalom