A Pécsi Magyar Királyi Állami Főreáliskola Értesítője az 1892-93. tanévről

Iskolai tudósítások - K) A tanulók érdemsorozata

Harmadik B osztály. A tantárgyakban tanúsított előmenetel A tanuló neve cs vallása Hittan > > c V­cö bB <5 Német nyelv j. Franczia nyelv j Történelem Mennyiségtan | Mértani rajz és m értan I Természettan Szabadkézi rajz! Testgyakorlat Magaviselet A ntos Mihály, r. k 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 sz. Bein Hermann, izr. i 2 2 1 2 2 2 2 1 jo Bérdi József, r. k. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fim JO Blum Lajos, izr. 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 j» 5 Braun Ignácz, izr. 1 O 2 2 3 2 2 2 3 2 jo Büchler Dávid, izr. 2 2 9 * 3 2 1 2 2 2 i i jo Domsics Dezső, r. k. 3 4 3 4 3 3 4 2 SZ. Dorner Pál, izr. 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 sz. Eisenhuth Jenő, r. k. 2 3 4 3 3 3 3 2 j" 10 Fischer Jenő, izr. 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 jo Franki Mór, izr. 2 3 2 3 2 3 3 3 3 JO Fuchs Sándor, izr. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 sz. Gyurkovics Fér., r.k.,ism. 9 3 3 3 3 3 3 2 3 1 i sz. Hackl András, r. k. 3 4 3 3 3 3 3 3 1 sz. 15 Handwerk Károly, r. k. 2 3 2 3 3 3 2 3 2 sz. Hirschler Arthur, izr. 2 2 2 2 3 2 2 2 2 fim sz. Kaidi Aladár, r. k. 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 j» Kántor János, helv. hv. 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 jo Klein Hermann, izr. i 1 1 1 1 1 1 1 2 2 jo 20 Kohn Márkus, izr. i 1 1 1 1 1 1 1 2 3 .0 Kornis Dezső, izr. i 2 1 1 2 2 2 2 1 3 sz. Krausz Lajos, izr. i i 1 2 1 2 2 1 2 2 1 sz. Krausz Miksa, izr. 2 3 2 3 3 4 4 4 2 k. sz. Krisztián Emil, r. k. 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 jo 25 Leimetzer Lajos, r. k. 2 3 3 3 2 3 3 3 3 fim jo Mikolovics Lajos, r. k. 2 3 8 3 3 3 3 2 3 1 1 jo Oppenheim Samu, izr. i 1 i 2 2 2 i 2 ! jo Oscsodál Ödön, r. k. 3 3 3 3 2 3 3 SZ. Pauk Vilmos, izr. 2 3 3 3 i 1 2 2 9 9 1 sz. 30 Rumann Győző, r. k. 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 jo Stayczár F'erencz, r. k. 2 o o 2 2 3 2 2 2 jo Stibi Antal, r. k. 2 3 3 2 2 2 2 2 i 3 1 jo Tauszik Jenő, izr. 2 9 2 3 2 3 3 2 sz. Tauszik Sándor, izr. 2 i i 2 i 2 3 2 •J 2 sz. 35 Weisz Ödön, izr. Kimaradt: Jápics Obrád. i 2 i i i i 1 1 2 i jo

Next

/
Oldalképek
Tartalom