A Pécsi Magyar Királyi Állami Főreáliskola Értesítője az 1890/91. tanévről

Iskolai tudósítások - K) A tanulók érdemsorozata

— 80 — A tantárgyakban tanúsított előmenetel A tanuló neve és vallása Hittan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Mennyiségtan Mértani rajz [ és mértan Természetrajz w ' Ctí ín Testgyakorlat Magaviselet M isángyi Aladár, r. k. 3 3 4 3 4 4 3 3 3 sz. 35 Negele István, r. k. 3 3 3 3 3 4 3 3 2 sz. Oscsodal Ödön, r. k. 3 3 4 4 3 3 3 3 2 sz. Pauk Vilmos, izr. 3 3 3 3 2 2 2 3 3 sz. Petrovics István, r.k. ism 3 3 4 3 4 3 3 2 2 sz. Ritzl János, r. k. 2 3 3 2 3 2 2 3 2 jó 50 Rosenberg Lajos, izr. 1 2 2 2 4 3 3 2 3 k. sz. Rosenthal Lajos, izr. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 sz. Rumann Győző, r. k. 1 3 2 2 3 2 2 2 1 jó Sass Ferencz, r. k. 3 3 4 3 3 3 2 3 1 sz. Sass Károly, r. k. 3 3 4 2 4 2 2 2 1 sz. 45 Schöner Nándor, r. k. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 sz. Stayczár Ferencz, r. k. 2 3 2 2 3 2 3 2 2 sz. Stern József, izr. 2 3 3 3 2 3 2 2 1 sz. *Stibi Antal, r. k. 2 3 3 2 3 2 2 2 2 sz. Strasser József, r. k., ism. 4 4 4 3 4 3 3 2 3 sz. 50 Szőnyeg István, r. k. 1 2 2 2 3 1 2 2 1 jó Tauszik Jenő, izr. 2 3 3 2 2 3 2 3 2 jó Tauszik Sándor, izr. 2 2 3 1 3 3 2 3 2 jó Weisz Ödön, izr. 1 2 1 1 2 1 2 1 3 jó Wolták Henrik, izr. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 sz. Kimaradtak: Gracz Ede, Hauer Aladár, Merger Peren ez, Kusity János, Mikes Jenő, Pápa Ferencz, Rosenfeld Lajos, Ruska Elemér, Schilhanek Márton, Schwarcz Jakab, Simon István, Warschitz Gyula, Warschitz Károly, Zákonyi Kálmán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom