Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1940

V. Adatok az 1940/41. iskolai év történetéhez

74 Nóga Ervin VI. o. tanulók. Wott (Várbíró) Képviselőválasztását játszották: Wott (Várbíró) Béla, Czakó János, Hoffer Gyula, Gombos Károly, Lu­tonszky Zoltán, Bagó Imre, Hebling Károly, id. Török József, Nagy Mik­lós, Szabó Zsolt VIII. és Mester József VI. o. tanulók. Nagy Miklós: Ki lesz az álarcos? vadnyugati korcsmajelenetében: Thury Vendel, Jurcsik István, Vártay Alajos, Brunner József, Prenek József, Kircz János, Lutonszky Zoltán, Kozmács Ottó VIII. és Köcsky Sándor VI. o. tanuló szerepelt. Karinthy monológját Szolnoki János VIII. o. t. adta elő. A Világjáró gyermekkórust Jurcsik István VIII. o. t. vezényelte. A nagy közkedveltségnek örvendő falatozó után közvetítés következett innen-onnan. Gombkötő Sándor, Vártay Alajos, Klein Imre énekelt, Ke­rényi István, id. Török József, Nagy Miklós tánczenét közvetítettek és Schmidt János VIII. o. t. táncolt. Mit hoz a jövő? c. darabban szerepelt: vitéz Arató Miklós, Kutor László VIII. és Turi Árpád V. o. tanuló. Nagy Miklós: Három nemes Budára tart c. zenés travesztiáját: Vártay Alajos, Nick Endre, Reiner József, Szolnoki János, Gombos Károly, Prenek József, id. Török József, Klein Imre VIII. o. tanulók alakították. A pro­fesszor nem téved c. színműben szerepeltek: Gombkötő Sándor, Nagy Miklós, Nicsovics György, Horvát Szabolcs, Papp László, Klein Imre, Prigly István, Kircz János, Brunner József, Hebling Károly VIII. és Gyulai Miklós VI. o. tanulók. Az előadást Jutás (Jankovics) Titusz, a Kör ifjú­sági elnöke irányítása mellett Czoboly István, Gombkötő Sándor és Nagy Miklós rendezték. Az összekötő szöveget írta és mondta Marton János VIII. o. t. Február 23-án 47. sz. cserkészcsapatunk fogadalomújítását és újon­caink felavatását tartotta dísztermében. A meghitt, családias ünnep­ségen intézetünk és a cserkészet barátai nagy számban jelentek meg. A régi cserkészek nevében Czoboly István pr. rajvezető intézett néhány szót az újonnan felavatottakhoz. Beszédében kiemelte a cserkészet fon­tosságát, mely mindnyájunk számára életcélt és életmódot jelent. Foga­dalomtétel után a magyar cserkészcsalád tagjai közé fogadta legkisebb testvéreit. Március Idusán rendezte Önképzőkörünk hagyományos hazafias ünnepélyét. A Himnusz közös eléneklése után Bobány László VIII. o. t. szavalta mély átérzéssel vitéz Somogy vári: Csíki történetét, majd Jutás Titusz, a Kör ifjúsági elnöke, mondott ünnepi beszédet, melyben rámu­tatott a mai ifjúság és a 48-as ifjúság lelki rokonságára és meggyőzően ecsetelte nemzeti kötelességeinket. Ezután az intézet énekkara adta elő Gárdonyi: Március 15-én c. dalát; majd Kozma József VII. o. tanuló szavalta Szász Károly: A. felemelt zászló c. költeményét. Ekkor az inté­zeti zenekar játszott két ünnepi dalt, majd ifjabb színi gárdánk adta elő Majthényi: Talpra magyar című egyfelvonásosát. Szerepeltek: Kemény Miklós, Sík József, Benkő László, Szabó Emil VI., Csongor György IV., Szemmelveisz László II., Kárpáti János I. o. tanulók és még többen, a végső szavalókórusban. Márc. 29-én nyílott meg a Mária Kongregáció nagy katolikus sajtó­kiállítása. A megnyitó ünnepélyen dr. Molnár Rajmund prézes a katolikus sajtó terjesztésének fontosságáról beszélt, és a sajtóapostolkodást az egyik legkiválóbb kongreganísta munkatérként jelölte meg. Horváth

Next

/
Oldalképek
Tartalom