Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1940

IX. Tankönyvek

XIII. Tankönyvek. Az 1940—41. isk. évben a következő tankönyveket használtuk: I. osztály. Nagyobb Katekizmus. — Alszeghy—Sík—Brísits: Magyar olvasókönyv I. — Alszeghy—Sík—Techert: Magyar nyelvtan I. — Bodnár—Kalmár: Magyarország föld­és néprajza. — Jámbor—Kemenes: Latin nyelvtan. — Jirka: Latin olvasókönyv I. — Kerékgyártó—Mohay: A ház és kert természetrajza. — Gidró—Holenda: Mennyiség­tan I. — Kerényi—Rajeczky: Énekes ábécé. II. osztály. Radó—Rajeczky: Az ószövetségi kinyilatkoztatás története. — Alszeghy—Sík— Techert: Magyar nyelvtan II. — Alszeghy—Brisits—Sík: Magyar olvasókönyv II. — Bodnár—Kalmár: A világrészek föld- és néprajza. — Jámbor—Kemenes: Latin nyelv­tan. — Jirka: Latin olvasókönyv II. — Kerékgyártó—Mohay: A magyar föld és az idegen tájak természetrajza. — Gidró—Holenda: Mennyiségtan II. — Kerényi—Rajeczky: Énekes ábécé. III. osztály. Radó—Rajeczky: Az újszövetségi kinyilatkoztatás története. — Alszeghy—Sík— Techert: Magyar nyelvtan III. — Alszeghy—Sík—Brisits: Magyar olvasókönyv III. — Balanyi—Balogh: Magyarország történelme. — Bodnár—Kalmár: Általános földrajz III.— Jámbor—Kemenes: Latin nyelvtan. — Jirka: Latin olvasókönyv III. — Bitter— Puhr: Német nyelvkönyv III. — Öveges: Kis fizika. — Borosay—Holenda: Mennyiségtan III.— Bíró: Műalkotások ismertetése. — Kerényi—Rajeczky: Énekes ábécé. IV. osztály. Radó—Rajeczky: A katolikus liturgia. — Alszeghy—Sík—Techert: Magyar nyelv­tan IV. - Alszeghy—Sík—Brisits: Magyar írod, olvasókönyv IV. — Lehr: Arany Toldija. — Balanyi— Marczell—Szegedi: Az antik világ és a ker. Európa története. — Jámbor—Kemenes: Latin nyelvtan. — Jirka: Latin olvasókönyv IV. — Bitter—Puhr: Német nyelvkönyv IV. — Kerékgyártó—Somogyi: Ásványtan és földtan IV. — Borosay— Holenda—Korányi: Mennyiségtan IV. — Bíró: Műalkotások ismertetése. — Kiss: Az egy­séges magyar gyorsírás tankönyve. — Melly—Párdányi—Mohay: Egészségtan IV. V. osztály. Schütz: Kat. hittan. — Alszeghy—Sík—Techert: Magyar nyelvi olvasó­könyv V—VI. — Alszeghy.—Sík—Brísits: Magyar irod. olvasókönyv V. — Balanyi— Marczell—Szegedi: A középkor és újkor története. — Jámbor—Kemenes: Latin nyelv­tan. — Márkus: Szemelvények T. Livius történeti munkájából. — Vézner; Anthologia

Next

/
Oldalképek
Tartalom