Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1937

XV. A Ciszterci Diákszövetség

82 tek a temetőbe Buzássy Ábel volt igazgatójuk és tanáruk, valamint fia­talon elköltözött osztálytársaik, Gyulay József és Szanyi Árpád sírjához. Ebédre az üdülőszállóban, vacsorára a Pécsi Katolikus Körben jöt­tek össze. Vacsora alatt Várnagy Elemér dr. köszöntötte meleg szavakkal Kühn Szaniszló igazgatót, Nagy Vazul és Börötzffy Károly volt taná­rokat. Kííhn Szaniszló igazgató a ciszterci öregdiákok további összetar­tására buzdított. Hartl Ferenc — a fáradhatatlan rendező — a távol­maradtak kedves sorait olvasta fel. Az öregdiákok, akik közül sokan elhozták feleségüket is, a fényképeken pedig büszkén körözték mosoly­gós arcú gyermekeiket, jó és családias hangulatban sokáig maradtak együtt. Az érettségi találkozón megjelentek: Árpás Ferenc intézeti ig. (Pécs), Boros Béla dr. tanársegéd (Pécs), Csák János dr. orvos (Nagykónyi), Dobszay László dr. magántanár, igazgató-főorvos (Gyula), Garamváry Géza dr. törvényszéki jegyző (Pécs), Gosztonyi Gyula építészmérnök (Pécs), Gruber Béla dr. tanársegéd (Pécs), Hartl Ferenc urad. számtartó (Pécs), Horváth Gyula dr. jegyző (Paks), Kellner Béla dr. tanársegéd (Pécs), Klie Lajos urad. titkár (Sátorhely), Laczfy Emil plébános (Német­márok), László Jenő dr. fogorvos (Budapest), Molnár István dr. orvos (Mecsekalja), Myskowszky Miklós bányamérnök (Nagymányok), Nendt­vich Tamás gazd. felügyelő (Pécs), Nóvák Frigyes bányamérnök (Eger­csehi), Patton János dr. hittanár (Mohács), Raák Endre dr. jegyző (Duna­szekcső), Rihmer László dr. miniszteri mérnök (Budapest), Sebők Ferenc tisztviselő (Pécs), de Sorgo Miklós pénzügyi titkár (Pécs), Szentes Károly karkáplán (Pécs), Urbán Ferenc dr. szolgabíró (Szentlőrinc), Várnagy Elemér dr. városi tanácsnok (Pécs), Varga Nándor hitoktató (Pécs), Waszner Ferenc káplán (Mágocs). Távolmaradásukat kimentették: Ártner Lipót dr, magántisztviselő (Budapest), Frank Lajos dr. pénzügyi tisztviselő (Mohács), Gartner Ferenc mérnök (Dunaföldvár), Gruber József dr. ügyvéd (Siófok), Heckenberger József vasúti titkár (Belisce), Krausz Gyula dr. orvos (Barcs), Nádas György dr. tanár (Bár), Radó Gyula dr. szolgabíró (Mohács), Rektorisz Lajos dr. ügyvéd (Sárbogárd), Sárossy László tisztviselő (Budapest), Stei­ner László dr. ügyvéd (Pécs), Szvoboda Ferenc dr. orvos (Pilisszántó). * Június 30-án este a Korzó-étteremben jöttek össze 45 éves érettségi találkozóra azok a volt iskolatársak, akik 1892-ben a pécsi ciszterci gim­náziumban tettek érettségit. Másnap, július 1-én reggel fél 9 órakor a belvárosi plébániatemplomban csendes misét hallgattak, utána tiszteleg­tek Kííhn Szaniszló gimnáziumi igazgatónál, akinek szíves kalauzolása mellett megtekintették az új épületet. Ezután szokás szerint Zelesny fényképésznél lefényképeztették magukat. Déli egy órakor pedig a Korzó­étteremben ebéden vettek részt és kedélyes társalgás közt emlékeztek meg a régi diákéletről. Ezután pedig szétoszlottak azzal az ígérettel és reményben, hogy öt év múlva ismét találkozni fognak. Megjelentek: Cselenkó János plébános (Püspöklak), Dőry Ferenc dr. nyug. orsz. levéltári főigazgató Budapest, Dőry Frigyes gazd. főtanácsos, földbirtokos (Zomba), Kiss Lajos apátplébános, kormányfőtanácsos, felső­házi tag (Szekszárd), Kronesz József dr. nyug. árv. ülnök, Özörényi

Next

/
Oldalképek
Tartalom