Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1937

XVII. Érettségi vizsgálatok

XVII. Érettségi vizsgálat. A június havi érettségi vizsgálatra 65 nyilvános és 1 magántanuló jelentkezett. Az írásbelieket május 16. (magyar), 17. (latin) és 18. (német) nap­jaiban tartottuk meg. A magyar tételek voltak: a) A vallásos lélek megnyilatkozása a magyar lírában, b) Az Árpád-ház érdemei a magyar nemzet életében. — Jeles: 16, jó: 31, elégséges: 16, elégtelen: 3. A latin szöveg: P. Vergilius Maro: Aeneis IV. 554—583. — Jeles: 24, jó: 28, elégséges: 14. A német nyelvből Egy ifjú életéből c. magyar szöveget fordították németre. — Jeles: 28, jó: 21, elégséges: 12, elégtelen: 5. Az érettségi vizsgálat szóbeli része vitéz Fraknóy József, áll. gimn. igazgatónak elnöklete alatt, vitéz Mészáros Ede dr., egyet. m. tanár, tanulmányi felügyelő, a pécsi áll. gr. Széchenyi István gyakorló-gimn. tanárának, mint kormányképviselőnek jelenlétében június 10—20. nap­jaiban folyt le. Kitüntetéssel érett: Almási Elemér, Bajomi Miklós, Brenner Valér, Dlusztus Mátyás, Hering József, Ritter János, Scheich Ádám, Schumann János, Sótonyi Gyula, Szalmássy Lajos, Tegzes József, összesen 11. Jelesen érett: Balogh Imre, Barlay Ödön, Jambrich Kázmér, Köves József, Nagy Andor, Sziebert László, összesen 6. Jól érett: Angster Emil, Balogh Gyula, Boczán Ottó, Bognár Tivadar, Csik László, Dants Béla, Deák László, Fejes Kálmán, Godelmann Károly, Görcs Jenő, Jávor János, Kiss Károly, Kubán Lajos, Kunnert Oszkár, Láng Béla, Manninger István, Neiger Ferenc, Pánczél Imre, Schapka Ágoston, Schwarz Egon, Szalay József, Tomszer Ferenc, Vincze Ferenc, összesen 23. Érett: Ambrus Antal, Benked József, Cserháti György, Csihalek Ferenc, Dömötör László, Eller Károly, Farkas Ottó, Felcser Gedeon, Felcser László, Hadfy Rudolf, Horváth György, Kovács Lajos István, Nagy Etele, Nagy Zoltán, Nett József, Nyers József, Pallós Károly, Schlechta Frigyes, Selényi László, Simonfai Ferenc, Szentirmay Márió, Szupper Dezső, Temesi István, Vörös Imre, összesen 24. Egy tárgyból javítóvizsgálatra utasíttatott: 2. Választott életpályák: szerzetestanári 5, világi papi 3, jogi 11, orvosi 3, állatorvosi 2, mérnöki 4, katonai 6, gazdasági 14, közigazgatási 2, postai 2, tanítói 1, rajztanári 1, ipari 1, kereskedelmi 2, tisztviselői 4, tengeré­szeti 2, vasúti 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom