Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1936

VIII. Tananyag. -– írásbeli dolgozatok. –Rendkívüli tárgyak

59 Szentirmay Márió, Szupper Dezső, Vincze Ferenc, Vörös Imre; a VIII. osz­tályból: Ákos Viktor, Dános László, Hervay Ferenc, Koltai László, Marx László, Márton Zoltán, Návay Pál, Nemes Tibor, Vargha Sándor. Orgonisták: Halász Kálmán VIII. és Angster János VI. osztályi tanulók. Zenekar. Fúvós zenekarunk 29 tagú volt, orchesterünk 30 tagból állott. A zenekarok szerepeltek a Budai Külvárosi Kath. Körben két alkalommal, az összes intézeti ünnepélyeken, a tornavizsgán, Szigetváron a Szerafi-kórus által rendezett dal- és zeneestélyen. Május 6-án fényesen sikerült zenedélutánt rendeztünk a következő műsorral: 1. Ambrosch: Díszinduló. Játszotta a fúvós zenekar. 2. Kéler B.: Vígjáték-nyitány. Játszotta a vegyes zenekar. 3. Magyar dalok: aj A rárói halastó és Falu végén van egy ház (egyszólamú karok); b) Jázmínbokor és Nyolcan vannak (kétszólamú karok). Molnár Antal feldolgozásában. 4. Vadnai L.: Az ál-PIuhár. Tréfás jelenet. Szereplők: ál-Pluhár: v. Berde B. VIII. o. t.; Sajó: Vargha S. VIII. o. t.; Hacsek: Gosz­tonyi P. VIII. o. t. 5. Borsay S.: Kuruc hallgató és palotás. Előadta: a fúvós zenekar. 6. Kacsóh P.: Késő ősz van. Előadta a vegyes zenekar. 7. a) Bárdos L.: János bácsi hegedűje; b) Kodály Z.: A magyarok­hoz. 4 szólamú kánon. Előadta az énekkar. 8. ,',A szűkszavú ember. Tréfás jelenet: Szereplők: A vasutas: Szalmássy L. VII. o. t.; Az utas: Gosztonyi P. VIII. o. t. 9. a) Cherubini: Bűvös ének (Kerényi Gy. szövegével). 3 szólamú kánon; b) F. Neuwach: Régi dalocska (Nádasdy K. szövege). Elő­adta a háromszólamú férfikar. 10. Fahrbach J.: Tréfás takarodó. Előadta a vegyes zenekar. 11. Péter J.: Víg kovácsok — induló. Előadta a fúvós zenekar. Május 16-án a Szeráfi kórus meghívására Szigetvárra rándult ki a zenekar. A rendelkezésünkre álló szabad időt felhasználtuk arra, hogy a Zrínyi-emlék előtt ünnepélyt rendeztünk. Az ünnepély elején a fúvós zenekar a Himnuszt, végén a Hiszekegy-et játszotta. Gosztonyi Pál VIII. o. t. emlékbeszédben méltatta Zrínyi érdemeit, Szalmássy Lajos VII. o. t. pedig Radványi Kálmán Áldozat című versét adta elő. Meg­tekintettük a városi múzeumot, a várat, sportpályát és az újonan épített fürdőt. Mindezekben a város vezető férfiai kalauzoltak bennünket, amiért e helyen is hálás köszönetet mondunk nekik. A vívást Bobány Antal testnevelési tanár vezette heti 2—2 órában. Résztvettek a kezdőfokon: Kollár Győző, Várhalmi Iván, Krausz János, Jancsics György, Vogl Imre, Fehér Pál, Meszlényi György, Bobány László, Burits Oktáv, Máttyus Adorján, Visnya József. Tananyag: lépés előre és hátra, kitörés, lépés-kitörés, a kard részei, fogása, lendítések, egyszerű vágások és védések. Haladók: Návay Pál, Schwarz Egon, Balázs József, Bálványi János, Székely Endre. Tananyag: ugrások, egyszerű és összetett cselek, egyenes szúrás, szúrócselek, pengetámadások, kötések, elő- és közbevágások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom