Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1901

49 * £ A megjelen es A szak A szerző neve. A munka czínie. betűje, sora. A szerző neve. A munka czínie. betűje, sora. 0) <E helye, ideje. szama. iKupelvieser L. Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen 1 Wien 1895 C. II. b. 1. Lauschmann Gyula A székesfehérvári színészet Lauschmann Gyula múltja 1 Sz-fehérvár 1899 C. VII. a. 3. Lauschmann Gyula Adatok a magyarorsz. jár­ványok történetéhez 1 Sz-fehérvár 1898 C. VII. a. 3. Lauschmann Gyula A czisztercziták székesfe­Lauschmann Gyula hérvári temploma 1 Sz-fehérvár 1899 C. VIT. a, 3. Lipp Vilmos Tanulmányok 1 Szombati). 1880 D. VI. b. 32.1 Luczenbacher János A szerb zsupánok, királyok és czárok pénzei 1 Bud. 1843 C. II. b. 16. Magyarország európai hi­vatása és Deák F. 1 Pest 1869 C. II. b. 26.1 Magyarkák 1845-ből 1 Lipcse -Magyar történelmi életraj­zok. XVII. évf. Szerk. Dé­zsi L. dr. 1 Bpest 1902 C. VII. b. 2. Makay Dezső dr. Visszapillantások hazánk régi igazságszolgáltatási viszonyaira Nemesség l N.-Kanizsa 1887 D. VI. b. 37. Marcziánvi György viszonyaira Nemesség 1 Bpest 1886 D. VI. b. 35 Maspero G. Histoire ancienne des peuples de 1' orient A rómaiak nagysága és ha­1 Paris 1876 C. II. b. 31. 'Montesquieu peuples de 1' orient A rómaiak nagysága és ha­nyatlása. Ford. Pados J 1 Pest 1856 C. II. b. 36. N. Nagy J. és Sár­váry E. nyatlása. Ford. Pados J N. Nagy J. és Sár­váry E. Magyar hölgyek életrajza 1 Debreczen 1861 C. II. b. 3. Numismata 1 D. VI. b. 34. Az orosz invasio veszélye 1 Bpest 1883 C. I. b. 18. Overbeck J. Pompeji 2 Leipzig 1866 C. I. b. 22. Pap Dénes A inagyar nemzetgyűlés 2 Budapesten 1848-ban 2 Pest 1866 C. V. b. 4. Pap János A magyar emigránsok Tö­Pap János rökországban 1841»—1861­ben 1 Pécs 1893 C. I. b. 2. Patinus Carolus Imperatorum Rom. numis­mata 1 Argentinae 1671 D. VII. a. 13. 11. Rákóczi Ferencz levelei 1 Pest 1861 C. II. b. 17. Ranke Leopold Sämmtliche Werke 24 Leipzig 1867 C. I. b. 4. Ranke Leopold A vasmegyei Régészeti Leipzig egylet jelentése 9 Szombath. 1877-95 D. VI. b. 29. Rein Wilhelm Handbuch der röm. Anti­quitäten 1 Wien 1866 C. 11. b. 14. Rohonyi Gyula A honfoglalás története 1 Bpest 1896 C. T. b. 12. Rogerius Siralmas éneke. Ford.: Rogerius Szabó K. 1 Pest 1861 C. II. b. 22. Salamon Ferencz Két magyar diplomata a 17. századból 1 Pest 1867 C. I. b. 10. Salamon Ferencz Budapest története 3 Bpest 1885 C. II. b. 4. Szalay László 11. Rákóczi F. bujtlosása 2 Pest 1864 C. II. b. 20. Szalay László •Századok, XXXVI. évf. Szerk. Nagy J. 1 Bpest 1902 B. VI. b. 1. Széchenyi István Beszédei 1 Bpest. 1887 C. I. b. 16. Szilágyi Sándor Báthory Gábor fejedelem Szilágyi Sándor története 1 Pest 1867 c. I. b. 6. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom