Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1892

A tanintézet állapotrajza - IV. Iskolai egyesületek

— 55 —• A II. osztályban: Czindery András 3 frt, Grosics Károly 5 írt, Rónaky Béla és Varga József 3 frt 80 krt. A III. osztalyban : Fekete Antal 5 irtot, Kirsteier Ernő, Marity Lajos és Wáger Alajos 4—4 frtot. A IV. osztályban : Gyeney György 13 frtot, Rónaky Elemér 20 frtot. Az V. osztályban: Csincsek Ede, Decleva Dénes, Nagy László és Wo­troba Vincze 6—6 frtot. A VI. osztályban: Gúth Ferencz, Kaposy Gyula, Lebner László és Szelinger Jakab 6—6 frtot. A VII. osztályban: Dőmel Róbert és Rédl Sándor 5 frt 50 krt, Egi Kálmán és Gábel György 6— 6 frtot. A VIII. osztályban: Bőzinger Rudolf és Rauschenberger János 6—6 frtot. b) Tavaszi ruhanemüekre : Az I. osztályban : Fekete Sándor, Grosics János és Horváth Mihály 6—6 frtot, Meinhold Alajos és Muss Lajos 4—4 frtot. A II. osztályban: Czindery András és Varga József 5—5 frtot, Rónaky Béla 6 frtot. A III. osztályban: Fekete Antal, Kirsteier Ernő, Rihmer Oszkár és Wáger Alajos 6—6 frtot, Rónaky Antal 4 frt 50 krt. A IV. osztályban : Gyeney György és Keller József 12—12 frtot, Ró­naky Elemér 6 frtot. Az V. osztályban : Csincsek Ede, Kappant Géza, Kemény István és Nagy László 6—(5 frtot, Decleva Dénes 4 frt 50 krt, Wotroba Vincze 5 frt 50 krt. A VI. osztályban: Gúth Ferencz, Kaposy Gyula, Lehner László és Sze­linger Jakab 0—6 frtot. A VII. osztályban: Dőmel Róbert, Gábel György és Rédl Sándor 0—6 Irtot, Égi Kálmán 5 frt 50 krt. A VIII. osztályban : Rőzinger Rudolf és Rauschenberger János 6—6 frtot. E szerint téli ruhanemüekre 28, tavasziakra meg 32 tanuló kapott se­gítséget, — összesen 359 frt (>0 krt, azaz háromszázötvenkilencz forint hatvan krajczárt. « 11. Segély zö könyvtárunkból a következő ifjak s ily mennyiségben kaptak könyveket. I. osztályban: Fekete Sándor 9, Grosits János 11, Hótay Gábor 1, Jokics Tivadar 11, Kávé János 4, Máj Vilmos 9, Muss Lajos 7 darabot. — Összesen 58 darabot. II. osztályban: Czindery András 5, Grosits Károly 6, Mittinger Vilmos 3, Ruzsicska József 9, Varga József 7 darabot. — Összesen 30 darabot. III. osztályban: Rodonyi Dezső 10, Burgics Tivadar 9, Fekete Antal 12, Fránits István 10, Hetinácz Antal 8, Kirsteier Ernő 11, Maritty Lajos 1, Rihmer Oszkár 11, Tordy Ferencz 8, Wäger Alajos 3 darabot. — Összesen 83 darabot. IV. osztályban: Bencze Sándor 2, Buzsáky Imre 7, Glück István 6, Gyeney György 12, Hannuy Jenő 1, Horváth Antal 1, Marton Sándor 14, Nyaka Lajos 3, Réder Károly 1, Rónay Győző 1, Schäfer József 3 darabot. — Össze­sen 51 darabot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom