Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1878

- 52 — B e v é t e 1: frt. kr. Maradék 1877/8-ról 3 — Temetési költségmaradék 92 Kamat 1878. jul. 1. 46 27 Kamat 1879. jan. 1. 50 12 Förster B. alapigé. kamatja 13 32 Pécsi társaskör Budapestről 19 20 Pártoló tagoktól 131 8 Rendes tagoktól 50 66 Kiadás: Egy I. o. tanuló temetésére Könyvsegélyzésre Pénzsegélyezésre frt. kr. 20 62 45 98 89 Összesen: 164 51 A bevételből levonván a kiadást 314 57 164 51 Összesen: 314 57 Marad: 150 6 Az 1877/8-ki számadás szerint volt a töke 1628 frt. 19 kr. Ehhez csatolván az évi maradékot 150 „ 6 „ lesz a tőke: 1778 frt. 25 kr. és 2 db. földhit. záloglevél 240 frt. értékben. A tőke a pécsi takarékpénztárban van letéve, a betéti könyv és a záloglevelek az igazgatótól őriztetnek. Tagdíj hátralék: 1 frt. 34 kr. A könyvtár 40 könyvvel gyarapodott és egy átlássál; összesen: 252 könyv, 1 atlas, 16 térkép, 3 db. rajzszer. A nemes szivü segélyző uraknak és úrnőknek a pécsi kath. fögym. ifjúság nevében hála és köszönet! A pécsi kath. főgym. tanulók által élvezett ösztöndíjak az 18 7*\™-ki tanévben. a) A nagys. és ft. pécsmegyei székesegyh. káptalan által adamányoz­tatott ösztöndíjak: 5 Paffán 25 frt. 20 kr. — 9 Pethő 25 frt. — 3 Miskolczy 44 frt. 20 kr. — 2 Kelemen 50 frt. - 1 Gottlibovics 200 frt. — 5 Tulok 50 frt. b) A szab. kir. pécsvár. tanács által 12 ösztöndíj: 6 Makay 38 frt. 25 kr. — 6 Szedlmayer 42 frt. 97 kr. c) Tek. Tolmegye által 5 Styrum-Limburg ösztöndíj: 80—100 frt. d) 1 Budai Mária-Terézia ösztöndíj : 120 frt. e) A horvát-szlavón ifjak számára a magyar állam által alapított ösztöndíjak közül 4: 200 frt. f) 1 Jövedék bírsági alapítvány: 60 frt. g) 1 Hadnagy: 15 frt. Az 50 ösztöndíj pénzbeli összege: 3095 frt. 92 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom