Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1863

7 > A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Görögnyelv Magyar ny. Német ny. Történelem Mennyiség­tan Természet­tan Ásványtan Általános sorozat Helyzet­szám 30 Póhl Fér. árv. uöv. dics. fesz. erny. jeles kit. kit. kit. kit. kit, kit. kit. kit. kit. 1 PoIzOVÍCS Illés, g. n. e. dics. kellő kellő jeles jeles jeles jó kit. jó jó jő jeles I. r. 18 Punczmann Kálmán dics. fesz. erny. jeles jeles kit. kit. kit. kit. jeles jeles jeles jeles 3 Radoychích Endre dics. kellő kellő jeles jeles jeles jeles jeles jő jeles jeles jó I. r. 17 Rath Fer. k. s. n. Petii. ö. d. dics. kellő kellő Tő jeles kit. kit. jeles jeles jeles jeles jó I. r. 13 35 Ribianszky József törv. vált. hány. jő elégs. elégs. jó elégs. jeles elégs. elégs. jó I. r. 39 Ritter Ignácz, k. s. n. dics. fesz. erny. vizs gá la tot nem tett Rotter József k.tör. vált. esek. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégt. II. r. 45 Rozinger Vincze dics. kellő kellő jó jó elégs. jeles elégs. jó jő jó elégs. I. r. 37 Schulcz Kár. k.s.n. Pét. ö. d. dics. fesz. erny. jeles jeles kit. kit. kit. jó jeles jeles jeles jeles 7 40 Schvarcz Frigy. héb. dics. kellő kellő kit. jó jeles jó jeles lo elégs. jó elégs. I. r. 35 Simon Károly k.tör. kellő kellő jeles jó jeles jeles jeles jeles elégs. jó jeles I.r. 22 Spitzer Ottó ta no dát vál toz ta tott Steiner Mihály, héber törv. kellő kellő vizs gá la tót nem tett Stern Adolf, héber dics. fesz. erny. kit. jeles kit. jeles kit. jeles jeles jó jeles jeles 9 45 Szabó Imre, k. s. n. dics. fesz. erny jó jeles jeles kit. jeles jeles jeles jeles jeles jeles 10 Szeligmann Dávid, héber törv. kellő kellő kit. elégs. jeles jó kit. lő elégs. elégs. elégs. I. r. 36 Személy Kálmán dics. kellő kellő jeles jeles jeles kit. jeles jeles jó jeles jó I. r. 16 Szép Dénes törv. vált. hány. elégs. elégs. elégt. jó elégs. elégs. elégs. elégs. jó II. r. 43 Szondy János, Peth. o. d. k.tör. kellő hány. jó jó elégs. jó jó jő jó elégt. elégs. II. r. 42 50 Svácsik Mihály törv. vált. esek. jo elégt. elégs. elégs. elégs. elégt. elégt. elégs. elégs. II. r. 49 Tabak György törv. kellő kellő jó jó jeles jó jeles jeles jeles jő jeles I. r. 23 Tallián Gyula törv. kellő kellő jo jó elégs. jó jó jeles lő jeles jeles I.r. 29 Török Zsigmond dics. kellő kellő jó jő elégs. elégs. elégs. jeles jó jeles jeles I. r. 25 Vlasies György törv. vált. hány. jeles elégs. elégs. elégs. jó jó jő elégs. elégs. I.r. 38 55 Ziegler Ádám törv. vált. esek. elégs. elégs. i elégs. elégs. jő elégs elégt. elégs. elégt. II. r. 46 IV-ik osztálybeli tanulók. j i A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Magyar ny. Német ny. Történelem Mennyiség­tan Természet­tan Termény­rajz Általános sorozat Helyzet­szám Antal Lajos dics. kellő kellő kit. I jó jeles jeles kit. kit. kit. jeles jeles 8 Balla Gyula, Pethű 0. d. törv. kellő kellő jeles jó jó jó jo elégs. jeles jó I.r. 35 Benyovszky Manó, árv.n.Mis.ö.d. dics. kellő kellő jeles jó jeles jeles jeles kit. jeles kit. jeles 11 Bertalan István törv. kellő kellő jeles jő jó lő jeles jó jeles jeles I. r. 24 5 Bódis Imre, Hadn. 0. d. péld. fesz. erny. kit. jeles jeles jeles kit. kit. kit. jeles jeles 6 Bonyliády Iván törv. vált. hány. jeles elégs. elégs. elégs. jó jó jó jó I.r. 41 Bosnyák Döme, g. n. e. k.tör. vált. hány. jeles elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. I.r. 53 Csima Lajos törv. kellő kellő jó jó jó jeles jeles jó jeles jeles I. r. 23 Czindery István k.tör. vált. hány. JŐ elégs. jó jó lő elégs. elégs. elégs. 1. r. 47 10 Decleva Béla törv. kellő kellő jeles elégs. jő elégs. jeles jó jó jó I. r. 38 Decleva Vilmos. Sedelm. 0. d. törv. kellő kellő jeles elégs. JO jó jeles jő jeles jő I.r. 32 *2

Next

/
Oldalképek
Tartalom