Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1862

3 I. Vni-ik osztálybeli tanulók. A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Görög ny. Magyar ny. Kémet ny. Történelem Mennyiség­tan Természet­tan Bölcsészet Általános osztály Helyzet­szám Bekő József törv. kellő kellő jeles jó jeles jó jó jó jó jó jó I.r. 24 Bénák János, p. m. n. dics. fesz. erny. kit. kit. jeles kit. jeles kit. jó jeles kit. j.I.r. 10 Pethő ösztön dij. Biró Imre dics. fesz. kellő jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles j-I-r. 9 Boross Aurél Paf.ö. dij. törv. vált. hány. jó elégs. jeles jó ló jó jó jó jó I.r. 25 5 Bors Emil törv. fesz. erny. jeles jeles jó jeles kit. jeles jeles kit. jeles j.I.r. 11 Brem József, p. m. n. dics. kellő kellő jeles jeles jó jeles jeles jeles jeles jó jeles I.r. 16 Breszlmayer József törv. fesz. erny. jeles jeles jeles jó kit, ló jeles jeles jeles — 15 Chalupni János dics. kellő kellő jeles jeles kit, jeles jeles jeles jeles jó jeles j-I.r. 13 Miskolczy ősz. dijjas. Cserba János, k. m. n. dics. fesz. erny. kit. jeles kit. kit. jeles kit, kit, jeles kit, k. I.r. 4 10 Cserny Gyula, p. m. n. törv. kellő kellő jeles jó jó jeles jeles jeles jó jó jeles I.r. 20 Csömör János törv. vált. kellő jó jó jó jó jó jó jó jó jó — 26 Driesz Lajos törv. vált. kellő jó elégs. elégs. jó jeles elégs. jó jeles jó — 27 Erreth Lajos dics. kellő kellő jeles jó jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles — 17 Fölkér Mátyás,p.m.n. dics. fesz. erny. jeles jeles jeles jeles jeles kit, jeles jeles jeles j.I.r. 8 15 Hajba Mihál törv. vált, kellő jeles elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. jó jó I.r. 35 Jeszenszky Ferencz törv. vált. hány. elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégs. jó jó elégs. — 36 Jóó János törv. vált. kellő jó elégs jó elégs. elégs. elégs. jó elégs. jó — 34 Klazer Gyula törv. vált. hány. jó elégs. jó elégs. elégs. jó elégs. elégs. elégs. — 37 Knezevits József törv. vált, hány. jó elégs. jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. — 39 20 Kóbor József törv. vált. hány. jeles elégs. elégs. elégs. jó elégs. elégs. "ló jó — 32 Kögl Ede, p. m. n. törv. kellő kellő jeles jó jó jeles kit. jeles jó kit. jeles — 18 Kömives Gyula,p.m.n. dics. fesz. erny. kit. j eles kit. kit, jeles jeles jeles jeles jeles j-I.r. 6 Krecht Ferencz, p. m. n. törv. vált. kellő jeles jó jó jó ló jó ló jeles jó I.r. 23 Kustár Lajos, k. m. n. törv. kellő kellő jeles jó jó jeles jó jeles jeles jeles jeles — 19 Ivat. ö. d. 25 Kuzmics Józs. pmn. dics. fesz. erny. kit, kit. kit. kit, jeles kit. kit. kit. kit. k.I.r. 2 Maislis Mór, héber törv. vált, hány. kit. elégs. elégs. elégs. kit. jó elégs. elégs. jó I.r. 29 Máj er Béla törv. kellő kellő jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles j-I-r­14 Milassevits Tibolt törv. vált, kellő jó elégs. elégs. elégs. jó elégs. elégs. elégs. jeles I.r. 28 Psik Lajos törv. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs. elégs. jó jó elégs. ló — 33 30 Rutich Géza törv. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs. el^gs. elégs. elégs. jó elégs. — 38 Száuer Ferencz törv. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs. jeles jó elégs. elégs. jó — 31 Szauter István, k.m.n. dics. fesz. erny. jeles jeles jeles jeles kit. jeles kit. jeles jeles j-I-r­7 Szíjártó János törv. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs. jó ló jó elégs. jó I.r. 30 Szilágyi Ferencz dics. kellő kellő jeles jeles jó kit. jeles jeles jeles jeles jeles j-I-r­12 35 Traiber Ignácz dics. fesz. erny. kit, kit, jeles kit. kit. kit. kit, kit. kit. k.I.r. l Udvardy Ferencz, péld. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. jeles jeles kit. jeles kit. — 3 M. Theresia ö. d. ,1 > Újhelyi Ágost. k. m. n. dics. fesz. erny. kit, jeles kit. kit. jeles kit. jeles kit. kit. — 5 Yasztl Káról törv. kellő kellő jeles jeles jó jó ló jó jeles jó jeles I.r. 21 39 Yirter Kár. k. m. n. törv. kellő kellő jeles jó elégs. 1 jeles jó jeles ló jó jeles F ~~ 22 i*

Next

/
Oldalképek
Tartalom