Theologia - Hittudományi Folyóirat 10. (1943)

aTHEOLOGIA c. hittudományi folyóirat a kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem hit- tudományi karának kiadásában negyedévenkint jelenik meg. Szerkeszti Pataky Arnold, Schütz Antal, Marczell Mihály és Galla Ferenc közreműködésével IVÁNYI JÁNOS. Belső munkatársak a hittudományi kar tagjain kívül : Hanuy Ferenc, ap. protonotarius, kanonok, püsp. helynök, Pécs, a hittudományi karnak címmel és jelleggel felr. ny. r. tanára. Erdey Ferenc, a Közp. Papnevelöinté- zet lelkiigazgatója, Budapest Hermann Egyed, pr. r. egy. ny. r. ta­nár, Szeged Kiihár Flóris, sz. B. r. házfőnök, Buda­pest Saly László, prelátus-kanonok, Győr Somogyi Antal, plébános, Kisbér Félegyházy József, teol. tanár, Vác Nyéki Kálmán, tanúim, felügyelő, Budapest ErBss Alfréd, teol. tanár, Kolozsvár a hittudományi kar c. rk. illetőleg magántanárai. Angeli Ottó, teol. tanár, Kalocsa. Balassa Brúnó, min. osztályfőnök, bölcs, kari magántanár, Budapest. Baráth Béla, pleb.-kanonok, Kolozsvár. Bárd János, teol. tanár, Kalocsa. Bárdos István, érs. főbiztos, Budapest. Beresztóczy Miklós, p. kam., min. tan., Bp. Brückner József, p. kam., szem. rektor, Esztergom. Ceászih István, p. kain., kormányfőtan., hittanár, Kaposvár. Cservenha Béla, kanonok, szem. rektor, Rozsnyó. Czumbel Alajos, kanonok, pléb., Szatmár. Dudás Miklós, g. k. megyésp., Hajdúdorog. Evetovics Kunó, ciszt. főisk. tanár, Bpest. Ervin Gábor, hittanár, Budapest. Felber Gyula, főszentszéki bíró, pléb. Esztergom. Faludi Marcellin, O. S. B. főisk. tanár, Pannonhalma. Gálos László, egy. m. tanár, teol. tanár, Pécs. Géfin Gyula, teol. tanár, Szombathely. Gerinczy Pál, prépost-prelátus, Jászó. Gigler Károly, irodaigazgató, Esztergom. Gyenis András, S. J. főisk. tanár, Buda­pest. Hamvas Endre, prel. kanonok, érs. helynők, Budapest. vitéz Haynal András, sz. Dom. r. táb. lelkész. Hász István, tábori püspök, Budapest. Hegyi Dómján, sz. B. r. teol. tanár, Pannon­halma. Horváth Konstantin, c. r. főisk. ig., Bp. Hoss József, prel. kanonok, Veszprém. Ijjas József, korm. főt., érs. bizt., Szabadka. Janotta Cirill, sz. Ben. r. főisk. tanár, Róma. Jánosi József, S. J. egy. m. tanár, Buda­pest. Kákossy Elek, plébános, Karád. Kemer István, szem. rektor, Kalocsa. Kiss György, apátpléb., Kaposvár. Koszterszitz József, a pesti Szt. Imre-kollé- gium igazgatója. Kovács Gábor, lelkiig., Vác. Kovács Vince, s. püspök, Vác. Ladomerszky Miklós, a Propaganda-egyetem tanára, Róma. Lépőid Antal, prel. kanonok, Esztergom. Lindenberger János, prel. kanonok, Nagy­várad. Lippay Lajos, pleb., Balassagyarmat. Luttor Ferenc, ap. protonot., követs. jogt Róma. Madarász István, megyéspüspök, Kassa. Magyary Gyula, egyet, tanár, Róma. Mester János, egyet, tanár, Szeged. Meszlényi Zoltán, segédpüspök, Esztergom. Müller Lajos, S. J., szem. reg., teol. tanár, Szeged. Nemecseh József, teol. tanár, Nagyvárad. Orbán László, teol. tanár, Győr. Oetter György, p. kam., pleb., Rákospalota. Péterffy Gedeon, vicerector, Budapest. Pétery József, megyéspüspök, Vác. Petró László, hittanár, szerkesztő, Budapest Pfeiffer János, egyházm. tanfelügyelő, Veszprém. Pfeiffer Miklós, prel. kanonok, Kassa. Radó Polikárp, sz. B. r. főgimn. tanár, Bp. Rogács Ferenc, prel. kanonok, Szombathely. P. Röss Bertalan, kap. r. hitt., Nagyvárad. Scheffler János, megyésp., Szatmárnémeti. Schriffert Béla, ap. proton., ap. korm.. Nagyvárad. Semiey László, teol. tanár, Esztergom. Sipos István, kormányfőtan., apátkanonok, szem. rektor, Pécs. Szarnék József, piar. r. főisk. tanár, Bpest. Széli József, kanonok, szem. rektor, Vác. Szörényi Andor, teol. tanár, Kalocsa. Takács Ince, volt sz. Fér. r. főisk. tanár, Budapest. Taháts Ernő, a Szent István-Társulat vezérigazgatója, Budapest. Tiefenthaler József, a budai Szt. Imre- kollégium igazgatója. Tihanyi Tibor, egyet, hitszónok, lelkész, Budapest. Törnek Vince, piar. r. főisk. tanár, Bpest. Török Mihály, prel. kanonok, Esztergom. 1 Vargha Theodorih, sz. F. r. tartomány­főnők, Budapest. Várkonyi Fidél, rendi alperjel, teol. tan, Zlrc. Vécsey I. A. báró, pápai prel., kanonok, ICüSScl Vidákovich Aladár, prem. főisk. t., Kassa. Walter János, piar. r. egyetemes főnöki tanácsos, Róma. Winkler József, teol. tanár, Szombathely. Záborszky István, h. rektor, Wien, Páz- máneum. Zemplén György, c. r. teol. főisk. ig., Zirc. I Zoltán József, v. főisk. tanár, Budapest a hittudományi kar bekebelezett doktorai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom