Theologia - Hittudományi Folyóirat 8. (1941)

THEOLOGIA c. hittudományi folyóirat a kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem hit- tudományi karának kiadásában negyedévenkint jelenik meg. Szerkeszti Pataky Arnold, Schütz Antal, Baranyay Jusztin és Marczell Mihály közreműködésével IVÁN YI JÁNOS. Belső munkatársak a hittudományi kar tagjain kívül : Hanuy Ferenc, prel. kanonok, püsp. helynök, Pécs, a hittudományi karnak címmel és jelleggel felr. ny. r. tanára. Artner Edgár, intézeti tanár, Budapest Erdey Ferenc, a Közp. Papneveló'inté- zet lelkiigazgatója, Budapest Hermann Egyed, pr. r. egy. ny. r. ta­nár, Szeged Kühár Flóris, sz. B. r. házfőnök, Budapest Saly László, prelátus-kanonok, Győr. Somogyi Antal, plébános, Kisbér. a hittudományi kar c. rk. illetőleg magántanárai. Angeli Ottó, teol. tanár, Kalocsa. Balassa Brúnó, min. osztályfőnök, bölcs, kari magántanár, Budapest. Bárdos István, érs. biztos, Budapest. Csúszik István, p. kam., kormányfőtan., hittanár, Kaposvár. Dudás Miklós, g. k. megyéspüspök, Hajdú- dorog. Felber Gyula, főszentszéki bíró, pléb. Esztergom. Gálos László, teol. tanár, Pécs. Géfin Gyula, teol. tanár, Szombathely. Gigler Károly, irodaigazgató, Esztergom. Hantó Gyula, piar. r. főisk. tanár, Róma. Hamvas Endre, prel. kanonok, érs. helynök, Budapest. vitéz Haynal András, sz. Dom. r. tábori lelkész. Hász István, tábori püspök, Budapest. Hegyi Damján, sz. B. r. teol. tanár, Pannon­halma. Horváth Konstantin, c. r. főisk. igazgató, Budapest. Hoss József, prel. kanonok, Veszprém. Ijjas József, érs. biztos, Szabadka. Janotta Cirill, sz. Ben. r. főisk. tanár, Róma. Jánosi József, S. J. egy. m. tanár, Budapest. Kákossy Elek, plébános, Karád. Kerner István, szem. rektor, Kalocsa. Kiss György, apátpléb., Kaposvár. Koszterszitz József, a pesti Szt. Imre-kollé- gium igazgatója. Kovács Gabor, lelkiig., Vác. Lépőid Antal, prel. kanonok, Esztergom. Lindenberger János, ap. adm., Debrecen. Lippay Lajos, pleb., Balassagyarmat. Luttor Ferenc, ap. protonot., követs. jogt. Róma. Madarász István, megyéspüspök, Kassa. Mester János, egyet, tanár, Szeged. Meszlényi Zoltán, segédpüspök, Esztergom. Mosonyi Lipót, pléb., Buffalo (U. S. A.) Oetter György, teol. tanár, Vác. Petró József, kanonok, Eger. Radó Polikárp, sz. B. r. főgimn. tanár, Budapest. Rogács Ferenc, prel. kanonok, Szombat­hely. Schefflcr János, egyetemi tanár, Kolozsvár. Sipos István, kormányfőtan. apátkanonok, szem. rektor, Pécs. Szarnék József, piar. r. főisk. tanár, Budapest. Széli József, kanonok, szem. rektor, Vác. Takács Ince, sz. Fér. r. főisk. tanár, Szombat­hely. Takáts Ernő, a Szent István-Társulat vezérigazgatója, Budapest. Tiefenthater József, a budai Szt. Imre- kollégium igazgatója. Törnek Vince, piar. r. főisk. tanár, ház­főnök, Budapest. Török Mihály, prel. kanonok, Esztergom. Vargha Theodorik, sz. Fér. r. főisk. tanár, Róma. Várkonyi Fidél, kollégiumi igazg. Budapest. Vécsey I. A. báró, pápai prel., kanonok, Kassa. Vértesi Frigyes, teol. tanár, Pécs. Vidákovich Aladár, prem. r. procurator gen., Róma. Walter János, piar. r. egyetemes főnöki tanácsos, Róma. Záborszky István, h. rektor, Wien, Páz- máneum. Zemplén György, c. r. teol. tanár, Zirc. Zoltán Veremund, sz. Ben. r. főisk. tanár. a hittudományi kar bekebelezett doktorai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom