Theologia - Hittudományi Folyóirat 4. (1937)

THEOLOGIA c. hittudományi folyóirata kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi karának kiadásában negyedévenkint jelenik meg. Szerkeszti Pataky Arnold, Schütz Antal, Bárány ay Jusztin és Tóth Tihamér közreműködésével IVÁNYI JÁNOS. Belső munkatársak a hittudományi kar tagjain kívül : Hanuy Ferenc, prel. kanonok, püsp. helynök, Pécs, a hittudományi karnak címmel és jelleggel felr. ny. r. tanára. Artner Edgár, intézeti tanár, Budapest Eidey Ferenc, a kalocsai tanítók- házának igazgatója, Kalocsa Hetmann Egyed, pr. r. főiskolai tanár, Budapest Ibrányi Ferenc, teol. tanár, Eszter- gom Kühár Flóris, sz. B. r. házfőnök, Budapest Saly László\ apát-kanonok, Győr a hittudományi kar c. rk. illetőleg magántanárai. Balassa Brúnó, c. r. főigazgató, bölcs, kari magántanár, Székesfehérvár. Csúszik István, p. kam., kormányfőtan., hittanár, Kaposvár. Felber Gyula, főszentszéki bíró, pléb., Esztergom. Gálos László, teol. tanár, Pécs. Géfin Gyula, teol. tanár, Szombathely. Gigler Károly, teol. tanár, Esztergom. Halamka Gyula, piar. r. főisk. tanár, Róma. Hamvas Endre, prel. kanonok, irodaigaz­gató, Esztergom. Húsz István, tábori püspök, Budapest. Horváth Konstantin, c. r. főisk. igazgató, Budapest. Janotta Cirill, sz. Ben. r. főisk. tanár, Róma. Jánosi József, S. J. egy. m. tanár, Budapest. Kákossy Elek, plébános, Karád. Kiss György, apátpléb., Kaposvár. Koszterszitz József, a pesti Szt. Imre-kollé- gium igazgatója. Lépőid Antal, prel. kanonok, Esztergom. Lindenberger János, ap. adni., Debrecen. Lippay Lajos, teol. tanár, Esztergom. Luttor Ferenc, pápai protonot. követs.jogt., Róma. Madarász István, prel. kanonok, min. tan., Budapest. Mester János, egyet, tanár, Szeged. MeszlényiZoltán, segédpüspök, Esztergom. Mosonyi Lipót, pléb., Buffalo (U. S. A.) Oetter György, teol. tanár, Vác. Petró József, teol. tanár, Eger. Radó Polikárp, sz. B. r. főgimn. tanár, Győr. Rogács Ferenc, prel. kanonok, Szombathely. Sipos István, apátkanonok, szem. rektor, Pécs. Somogyi Antal, teol. tanár, Győr. Strommer Viktória, tihanyi apát, kormány­főtan., Tihany. Szélt József, kanonok, szem. rektor, Vác. Takáts Ernő, a Szent István-Társulat vezérigazgatója, Budapest. Tiefenthaler József, a budai Szt. Imre­kollégium igazgatója. Törnek Vince, piar. r. főisk. tanár, ház­főnök, Budapest. Török Mihály, prel. kanonok, Esztergom. Vargha Theodorik, sz. Fér. r. főisk. tanár, Róma. Várkonyi Fidél, ciszt. r. á. pap, egyetemi lelkész, Budapest. Vécsey I. Aurél báró, pápai prelátus, S.-A.-Ujhely. Vértesi Frigyes, teol. tanár, Pécs. Walter János, piar. r. egyetemes főnöki tanácsos, Róma. Záborszky István, h. rektor, Wien, Páz- máneum. a hittudományi kar bekebelezett doktorai. A Theologia előfizetési ára évi 10 P. (Külföldre 11 P.) Előfizetni lehet: a Pázmány Péter Tud. Egyetem hittudományi karánál. (Budapest, IV., Pázmány Péter-tér 1—3.) A csekkl. sz. : 46.390

Next

/
Oldalképek
Tartalom