Theologia - Hittudományi Folyóirat 3. (1936)

THEOLOGIA c. hittudományi folyóirat a kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi karának kiadásában negyedévenkint jelenik meg. Szerkeszti Pataky Arnold, Schütz Antal, Bárány ay Jusztin és Tóth Tihamér közreműködésével IVÁNYI JÁNOS. Belső munkatársak a hittudományi kar tagjain kívül : Hanuy Ferenc, prel. kanonok, Pécs, Lukcsics József, prel. kanonok, Veszprém a hittudományi karnak címmel és jelleggel felr. ny. r. tanárai. Ar trier Edgár, intézeti tanár, Budapest Erdey Ferenc, a kalocsai tanítók- házának igazgatója, Kalocsa Hermann Egyed, pr. r. főiskolai tanár, Budapest a hittudományi kar c. r Balassa Brúnó, c. r. főigazgató, bölcs. kari magántanár, Székesfehérvár Felber Gyula, főszentszéki bíró, pléb., Esztergom Géfin Gyula, főisk. tanár, Szombathely Halamka Gyula, piar. r. főisk. tanár, Róma Hamvas Endre, prel. kanonok, iroda­igazgató, Esztergom Hász István, tábori püspök, Budapest Horváth Konstantin, főisk. tanár, Zirc Janotta Cirill, sz. Ben. r. főisk. tanár, Róma Kiss György, pléb., Kaposvár Lépőid Antal, prel. kanonok, Eszter­gom Lindenberger János, ap. adm., Debrecen Lippay Lajos, teol. tanár, Esztergom Luttor Ferenc, pápai prel., követs. jogt., Róma Madarász István, prel. kanonok, min. tan., Budapest Mester János, egyet, tanár, Szeged Meszlényi Zoltán, prel. kanonok, Esztergom Mosonyi Lipőt, pléb., Buffalo (U. S. A.) Ibrányi Ferenc, teol. tanár, Eszter­gom Kühár Flórís, sz. B. r. házfőnök, Budapest Saly László, apát-kanonok, Győr :. illetőleg magántanárai. Petró József, teol. tanár, Eger Radó Polikárp, sz. B. r. plébános Rogács Ferenc, prel. kanonok, Szom­bathely Sipos István, apátkanonok, szem. rek­tor. Pécs Strommer Viktorin, tihanyi apát, kor­mányfőtan., Tihany Takáts Ernő, a Szent István-Társulat vezérigazgatója, Budapest Tiefenthaler József, a budai Szt. Imre- kollégium igazgatója Törnek Vince, piar. r. főisk. tan., házfő­nök, Budapest Tői ok Mihály, prel. kanonok, Esztergom Vargha Theodorik, sz. Fér. r. főisk. tanár, Róma Várkonyi Fidél, ciszt. r. á. pap,egyetemi lelkész, Budapest Vécsey I. Aurél báró, pápai prelátus, S.-A.-Ujhely Vértesi Frigyes, teol. tanár, Pécs Walter János, piar. r. egyetemes főnöki tanácsos, Róma Záborszky István, h. rektor, Wien. Pázmáneum a hittudományi kar bekebelezett doktorai. A Theologia előfizetési ára évi 10 P. (Külföldre 11 P.) Előfizetni lehet: a Pázmány Péter Tud. Egyetem hittudományi karánál. (Budapest, IV., Egyetem-tér 1—3.) A csekkl. sz.: 46.390.

Next

/
Oldalképek
Tartalom