Theologia - Hittudományi Folyóirat 1. (1934)

THEOLOGIA c. hittudományi folyóirat a kir. m. Pázmány Péter Tudomány- egyetem hittudományi karának kiadásában negyedévenkint jele­nik meg. Szerkeszti Wolkenberg Alajos, Pataky Arnold, Schütz Antal és Martin Aurél közreműködésével IVÁNYI JÁNOS. Belső munkatársak a hittudományi kar tagjain kívül : Hanuy Ferenc, prel. kanonok, Pécs, Lukcsics József, prel. kanonok, Veszprém a hittudományi karnak címmel és jelleggel felr. ny. r. tanárai. Artner Edgár, a közp. papn. intézet prefektusa, Budapest Erdey Ferenc, a kalocsai tanítók- házának igazgatója, Kalocsa Hermann Egyed, pr. r. főiskolai tanár, Budapest Ibrányi Ferenc, teol. tanár, Esztergom Kdhár Flóris, sz. B. r. teol. tanár, Pannonhalma Marczell Mihály, a Pesti Szent Imre- kollégium igazgatója, Budapest Saly László, apát-kanonok, Győr a hittudományi kar magántanárai. Balassa Brúnó, c. r. főiskolai tanár, bölcs, kari magántanár, Budapest F db er Gyula, főszentszéki bíró, pléb., Esztergom Hamvas Endre, prím. titkár, Esztergom Nász István, tábori püspök, Budapest Horváth Konstantin, perjel, Zirc Kiss György, teol. tanár, Veszprém Lépőid Antal, prel. kanonok, Esztergom Lippay Lajos, teol. tanár, Esztergom Madarász István, prel. kanonok, min. tan., Budapest Mester János, egyet, tanár, Szeged Meszlényl Zoltán, prel. kanonok, ér­seki irodaigazgató, Esztergom Mosonyi Lipót, pléb., Buffalo (U. S. A.) Petró József, teol. tanár, Eger Radő Polikárp, sz. B. r. teol. tan., Pannonhalma Rogács Ferenc, prel. kanonok, Szom­bathely Sípos István, apátkanonok, Pécs Strommer Viktorin, tihanyi apát, kor­mányfőtan., Tihany Takáts Ernő, a Szent István-Társulat igazgatója, Budapest Törnek Vince, piar. r. főisk.tan.,Budapest Török Mihály, prel. kanonok, Esz­tergom Vécsey I. A űréi báró, lelkész, Bodrog- kisfalud Vértesi Frigyes, teol. tanár, Pécs. Walter János, piar. r. egyetemes főnöki tanácsos, Róma Záborszky István, h. rektor, Wien, Pázmáneum a hittudományi kar bekebelezett doktorai. A Theologia előfizete'si ára évi 10 P. Előfizetni lehet: a Pázmány Péter Tud. Egyetem hittudományi karánál. (Budapest, IV., Egyetem-tér 1—3.) A csekkl. sz.: 46.390.

Next

/
Oldalképek
Tartalom