Teológia - Hittudományi Folyóirat 49. (2015)

2015 / 1-2. szám

GUNTER BIEMER Newman hagyományteológiájának „alanyi” szempontjáról DOLHAI LAJOS Másodlagos zsinati mariológiai szövegek KOCSIS IMRE Az 1. Timóteus-levél Krisztus-himnusza KRÁNITZ MIHÁLY Teológiai irányzatok az Egyházban KUMINETZ GÉZA Megfontolások az alapvető emberi jogok megalapozásának lehetőségeiről I PUSKÁS ATTILA Kenózis és változhatatlanság Hans Urs von Balthasar teológiájában I ROKAY ZOLTÁN „Filozófiai antropológia ”- Egy akadémiai tárgy múltja, jelene és jövője SZUROMI SZABOLCS ANZELM Az egyház anyagi javaira vonatkozó egyháziegyelem változásainak vázlata, kánonjogtörténeti megközelítésben VINCZE KRISZTIÁN Miért van a rossz, ha van Isten?- A teodiceai válaszstratégiák apóriáiból Krisztus felé tekintve HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XLIX. ÉVFOLYAM /2015. 1-2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom