Teológia - Hittudományi Folyóirat 48. (2014)

2014 / 1-2. szám

XLVIII. ÉVFOLYAM /2014. 1-2. HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT r A GYŐRÖK TIBOR A reconciliatio ecclesiastica Nüsszai Szent Gergely írásaiban KOCSIS IMRE Bibliaolvasás és bibliafordítás KRÁNITZ MIHÁLY XXIII. János pápa és az életszentség bizonyítéka SZENT XXIII. JÁNOS PÁPA Beszéd ״a holdfénynéí”, all. Vatikáni Zsinat megnyitása napjának estéjén (1962. október 11.) LINCZENBOLD LEVENTE Eszménykép és valóság-A családpasztoráció kihívásai PATSCH FERENC Teológia életközeiben-A felszabadításteológiák eredete, irányzatai és kilátásai PUSKÁS ATTILA Filozófia és kinyilatkoztatás kapcsolata Richard Schaeffler vallási tapasztalat értelmezésében SZUROMI SZABOLCS ANZELM A betegek kenetére vonatkozó egyházfegyelem kikristályosodása és kánonjogtörténeti forrásai A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara tanszékvezető professzorainak szenttudományi publikációi 2013

Next

/
Oldalképek
Tartalom