Teológia - Hittudományi Folyóirat 47. (2013)

2013 / 1-2. szám - HÍREK, AKTUALITÁSOK

A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT KIADASABAN MEGJELENT ÜNNEPI KÖTET MARÓTH MIKLÓS HETVENEDIK SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE Szerkesztette: Fodor György és Sarbak Gábor AZ ÜNNEPI KÖTETBEN MEGJELENT TANULMÁNYOK: BELHADZS ABDESSZAMAD: Tasköprüzáda Ädäb al-babt wa- Ί - m u näzara-ja: az etika, a logika és a jog ta­lálkozása adorjáni ZSOLT: Két isten két kérése. Rétorikai szerkezet és hátsó szándék a homérosi Hermés-Zz/m- nuszban CSER ANDRÁS: Egy skót orientalista a nyelvek eredetéről. Alexander Murray Philosophical Elistory of the European Languages című műve ERDŐ PÉTER: Az „ignorantia facti, non iuris excusat” elve és a mai egyházi büntetőjog fodor GYÖRGY: Jézus eszkatológikus szerepe az iszlámban HORVÁTH LÁSZLÓ: Az Athénogenés-papirusz első kiadásának története KOVÁCS PÉTER: Licinius és Carnuntum lánczky ISTVÁN: Avicenna a túlvilágról. Van-e esély a megtisztulásra? LAUTNER PÉTER: Akraszia és mentális konfliktus a Prótagoraszban mészáros TAMÁS: Változatok egy témára: Thukydidéstől Prokopiosig pataki ELVIRA: A halhatatlanság lehetőségei. A homérosi Aphrodité-himnusz és a kölni Sapphó-pa- pirusz Tithónos-utalásához schmal DÁNIEL: Megbízható kalauz-e az introspekció a lélek természetéhez? Racionalitás és ókori hagyomány a kései 17. században SZELESTEI NAGY LÁSZLÓ: A IS. századi magyarországi respublica litteraria a tudóslevelezések tükré­ben SZUROMI SZABOLCS ANZELM: A Vienne-i Zsinat (1311-1312) és hatása a középkori egyetemes kánon­jogi gyűjtemények fegyelmi rendelkezéseire takács LÁSZLÓ: A szép és az idő viszonya Senecánál TUSOR PÉTER: A jezsuita Pázmány szomaszka szerzetessége - miért ? VARSÁNYI ORSOLYA: Arab keresztény terminológia a 9. században. Incarnatio és emberré válás A kötetben megtalálható Maróth Miklós műveinek jegyzéke, valamint a tanulmányokhoz összeállított név- és tárgymutató. Az ünnepi kiadvány limitált példányszámban, exkluzív kivitelben, chamois papírra nyomtatva, színes előzékkel ellátva jelent meg. A királykék vászon táblaborítón és könyvgerincen a címsorok aranyozással készültek. A táblaborítót színes matt fólia envelop védi. Terjedelem: 228 oldal / Méretek: 165 x 238 mm / Ára: 4400 Ft ÜNNEPI KÖTET MARÓTH MIKLÓS HETVENEDIK SZÚ> TÉSNAPJA TISZTEI-ETÉRE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT, 1053 Budapest, Veres Pálné utca 24. Telefon: 318-6957; 317-1049. Fax: 317-0974 POSTAI RENDELÉS: Szent István Társulat Vevőszolgálati Iroda, 1364 Budapest, Pf. 277. E-MAIL: vevoszolgalat@stephanus.hu; STEPHANUS INTERNETES KÖNYVÁRUHÁZ: www.szitkonyvek.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom