Teológia - Hittudományi Folyóirat 44. (2010)

2010 / 1-2. szám

HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XLIV. ÉVFOLYAM /2010. 1-2. GAL PETER Jézus Krisztus a mi megszabadítunk a személyes gonosz hatalmától KRANITZ MIHÁLY A Keresztény Egységtitkárság ötven éve - 1960-2010 KUMINETZ GÉZA Jogbölcseleti megfontolásoka büntetésekről, különös tekintettel a halálbüntetésre LEGENDY KRISTÓF A hegeli dialektika és az isteni gondviselés PERENDY LÁSZLÓ Kiktől óvta Antiokhiai Szent Ignác az ázsiai egyházakat? PUSKAS ATTILA A papság teológiájának súlypontjai a II. Vatikáni Zsinat tanításában ROZSA HUBA A Zsolt 2 és 110 krisztológiai értelmezése (I. rész) SZUROMI SZABOLCS ANZELM A káptalan sajátos kötelességei és jogai

Next

/
Oldalképek
Tartalom