Teológia - Hittudományi Folyóirat 43. (2009)

2009 / 1-2. szám

HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XLIII. évfolyam, 2009. 1-2. LAPTULAJDONOS A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KARA FŐSZERKESZTŐ KRÁNITZ MIHÁLY SZERKESZTŐSÉGI TITKÁR PERENDY LÁSZLÓ SZERKESZTŐBIZOTTSÁG RÓZSA HUBA KUMINETZ GÉZA ROKAY ZOLTÁN GERHARD LUDWIG MÜLLER (Ludwig-Maximilians Universität, München) HELMUTH PREE (Ludwig-Maximilians Universität, München) -UDGER SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER (Universität Wien) FELELŐS KIADÓ KUMINETZ GÉZA DÉKÁN A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI BOLBERITZ PÁL FODOR GYÖRGY PERENDY LÁSZLÓ PUSKÁS ATTILA SZUROMI SZABOLCS ANZELM TARJÁNYI BÉLA TARJÁNYI ZOLTÁN TÖRÖK JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG 1053 BUDAPEST, VERES PÁLNÉ U. 24. TELEFON: 318-1332 (MUNKANAPOKON 9-13 ÓRÁIG) HU ISSN 0133-1779 KIADJA A HITTUDOMÁNYI KAR MEGBÍZÁSÁBÓL A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT rZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA FELELŐS KIADÓ RÓZSA HUBA ALELNÖK FELELŐS VEZETŐ FARKAS OLIVÉR IGAZGATÓ TIPOGRÁFIA KOCZKA ETELKA KRISZTINA ÁRA: 750 FT ELŐFIZETÉS EGY ÉVRE: 1400 FT KÉSZÜLT A BUDAPESTI AKAPRINT NYOMDÁBAN FELELŐS VEZETŐ FREIER LÁSZLÓ IGAZGATÓ Bácskai Károly: Az alázat mint bibliai paradigma 1-10 Bolberitz Pál: Aquinói Szent Tamás ismeretelmélete 11-17 Hámori Antal: Az életvédelem kritikus pontjai 18-51 Kránitz Mihály: 1959-a II. Vatikáni Zsinat meghirdetésének éve 52-65 Szeiler Zsolt: Aquinói Szent Tamás intencionalitás koncepciójának történeti gyökerei 66-73 Szuromi Szabolcs Anzelm: A megszentelt élet intézményei és apostoli élet társaságai tagjainak sajátos kötelességei és jogai 74-80 Török Csaba: A fundamentális teológia nemzetközi panorámája 81-98 Török László: Szent Pál értelmezésének útja: a konkréttól az egyetemes felé 99-107 INTERJÚ Riport dr. Tarjányi Bélával 108-112 KÖNYVSZEMLE Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedó'k élete és nézetei tíz könyvben 113-114 Erdő, Péter: Storia déllé fonti dei diritto canonico 114-116 Finkelde, D.: Streit um Paulus 116-118 Kereszty Rókus: A Bárány menyegzője 118-119 McGrath: Az ateizmus alkonya 119-121 Szuromi, Szabolcs Anzelm: Sacrae disciplinae leges 121-122

Next

/
Oldalképek
Tartalom