Teológia - Hittudományi Folyóirat 42. (2008)

2008 / 1-2. szám

NEMESKÜRTY ISTVÁN „ Deáki bötiiről magyar nyelvre ” PERENDYLÁSZLÓ Az egyházatyák Szentírás-magyarázata PUSKÁS ATTILA A Szentírás értelmezése Aquinói Szent Tamás teológiájában RÓZSA HUBA Papság, papi szolgálat az Ószövetségben SZUROMI SZABOLCS ANZELM Az érett középkori egyházi bíráskodás és bírósági szervezet sajátosságai TAJDINA JÓZSEF A Szentírás a lelkipásztorkodásban és a hitoktatásban TÖRÖK CSABA Inkulturáció és ökumené KRÁNITZ MIHÁLY A modernizmus elítélése MARTOS LEVENTE BALÁZS „Krisztus, a mi húsvéti bárányunk"

Next

/
Oldalképek
Tartalom