Teológia - Hittudományi Folyóirat 36. (2002)

2002 / 1-2. szám

c “ \ TEOLÓGIA Hittudományi folyóirat XXXVI. évfolyam 2002. 1-2. szám Laptulajdonos Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Főszerkesztő Vanyó László Felelős szerkesztő Tarjányi Béla Szerkesztőségi titkár Kránitz Mihály Szerkesztőbizottság Bolberitz Pál Erdő Péter Kránitz Mihály Puskás Attila Rokay Zoltán Rózsa Huba Tarjányi Béla Tarjányi Zoltán Torday Attila Török József Vanyó László Felelős kiadó Tarjányi Béla Szerkesztőség 1053 Bp. Veres Pálné u. 24. Telefon: 318-13-32 (munkanapokon: 9-13 óráig) HU ISSN 0133-1779 Kiadja a Hittudományi Kar megbízásából a JEL Könyvkiadó. Előfizetés a JEL Könyvkiadón keresztül: OTP XI. kér. Irinyi J. u. körzeti fiók 11711041-20901848 sz. csekkszámlára. Egy szám ára: 390 Ft Előfizetés egy évre: 720 Ft Felelős vezető Győrffy Andrea Nyomás Naszályprint Nyomda, Vác ' _________________________J Ta rtalom Bolberitz Pál Cusanus, az egység filozófusa ................................................... 1 Do lhai Lajos Az Eucharisztia az évközi idő áldozás utáni könyörgéseiben ......................................... 11 Er dő Péter A II. Vatikáni Zsinat „Christus Dominus" kezdetű határozatának hatása az egyházi jog fejlődésére ............29 Fre nyó Zoltán A trichotomizmus és a „két halál"-elmélet.........................53 Harsányi Pál O.F.M. Genetikai forradalom: valóban minden jó, ami technikailag lehetséges? ............59 Rózsa Huba A bibliai őstörténet és az ókori Kelet irodalmi hagyománya..............................77 Zsu ppán Monika Pászka, a régi és az új exodus ünnepe ............................ 101 Köny vszemle ................................................................. 122

Next

/
Oldalképek
Tartalom