Teológia - Hittudományi Folyóirat 35. (2001)

2001 / 3-4. szám - KÖNYVSZEMLE - Szuromi Szabolcs Anzelm: Erdő Péter: Egyházjog a középkori Magyarországon

A JEL Könyvkiadó ajánlata Jáki Szaniszló: Eszközadta üzenet (Értekezés az iágzságról 1100 Ft isten a szeretet (Válogatás Szent Maximosz műveiből) 970 Ft Jeruzsálemi Szent Kürillosz katekézisei 800 Ft Dolhai Lajos: Az ókeresztény egyház liturgiája 790 Ft Kecskés Pál: A keresztény társadalomszemlélet irányelvei 750 Ft Kuminetz Géza: A barátaim vagytok! (elmélkedések) 1200 Ft E. J. Korherr: A valláspedagógia fejlődéslélektani alapjai 950 Ft Bolberitz Pál: A metafizika alapjai 890 Ft Bolberitz Pál: Beveztés a logikába 540 Ft Kuminetz Géza: A jogrend filozófiai megalapozása Florváth Sándor O.E műveiben 680 Ft Az egyházatyák beszédei - Karácsony (Óker. Öröks. I.) 680 Ft Az egyházatyák beszédei - Húsvét (Oker. Öröks. II.) ^ 930 Ft Az egyházatyák beszédei Apostolok vértanúk ünnepeire (Ó.Ö. IV.) 840 Ft A III-IV század szentjei (Ókeresztény Örökségünk V) 950 Ft Latin-magyar zsoltároskönyv 850 Ft Szentek közös zsolozsmái 460 Ft Birher Nándor: Az ember filozófiája 790 Ft Tarr György: Világi jogi ismeretek 500 Ft Vanyó László: Az ókeresztény egyház irodalma (I.) 1650 Ft Vanyó László: Az ókeresztény egyház irodalma (II.) 1600 Ft Vanyó LAszló: Az ókeresztény művészet szimbólumai 1800 Ft Rózsa Huba: Kezdetkor teremtette Isten 830 Ft Molnárfi Tibor: A Korona 590 Ft Csanád Béla: Neveléstan 400 Ft Csanád Béla: Keresztény valláspedagógia 540 Ft Gyurkovics M.-Eisenbartb K.: Isten gyermekei vagyunk 420 Ft H. Schlier: Jézus Krisztus feltámadása 440 Ft P. Ranwez: A kisgyermek vallási nevelése 480 Ft A. Luciani: A hitoktatás művészete 480 Ft K. Tillman: Hogyan beszéljünk ma Istenről a családban? 400 Ft Szántó Konrád: Egyháztörténelem 820 Ft H. Madinger: A rózsafűzér ereje 380 Ft Könyveink kaphatók az Új Embernél és a katolikus könyvesboltokban (Ferenciek tere 7-8.) Postai megrendelést is teljesítünk! A JEL Könyvkiadó címe: 1118 Bp. Élőpatak u. 35. Tel.: 319 15 28; Fax.: 319 23 04 A TEOLÓGIA folyóirat megjelenik évente kétszer: júniusban és decemberben. A 2002. évi példányonkénti ára: 390 Ft, előfizetőknek 360 Ft. Külföldre a postaköltséget külön felszámítjuk! ElóTizetési díj egy évre 720 Ft. Előfizetés a JEL Könyvkiadón keresztül, az OTP XI. kér. Irinyi J. u. körzeti fiók 11711041-20901848 sz. csekkszámlára vagy postautalványon. A Teológia előfizetésekkel kapcsolatos leveleket kérjük a JEL Könyvkiadó címére küldeni: 1118 Bp. Élőpatak u. 35. Tel/Fax: 319 15 28; 319 23 04

Next

/
Oldalképek
Tartalom