Teológia - Hittudományi Folyóirat 27. (1993)

1993 / 1. szám

/ V if JÉZUS, A TÖKÉLETES EMBER Az egyszerű Istenember Jézus sorsának kudarca Az emmauszi tanítványok Isten életünk eseményeiben Jézus agóniája és a mi agóniánk Miért, mit, hogyan gyónjunk Gondolatok a keresztény nevelésről A TEOLÓGIA BESZÉLGETÉSE Ladocsi Gáspárral Jézus a valóságos ember Barlay Ö. Szabolcs — Boros, Ladislaus — Gál Ferenc — Koncz Lajos — Lambert, Willi — Sulyok Elemér — Temesszentandrási Péter és mások írása XXVII. évf. 1993.1. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom