Teológia - Hittudományi Folyóirat 26. (1992)

1992 / 2. szám - TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK - Lukács László: Egyházunk lelkipásztori terve

Ára: 60 Ft SOMMAIRE ETUDES HEINRICH FRIES: L'état actuel du mouvement oecuménique — point de vue catholique (traduit par B. Miksa Bánhegyi) GILBERT MIHÁLYI: La communion-ecdesiologie et l'oecuménisme ELEMÉR SULYOK: L'oecuménisme spirituel (La conversion du coeur) ENTRETIEN DE TEOLÓGIA avec Gellért Békés et Károly Hafenscher Sur quelques questions d'importance de Taction oecuménique (Ágnes Zimányi) TOUR D'HORIZON ISTVÁN NEMESKÜRTY: L'oecumenisme et la signification du „Vérbe" JÓZSEF SCHWEITZER: Réflexions sur thématique ä élaborer d'un dialogue entre Juifs et Chrétiens de Hongrie JANOS PÁSZTOR: „Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui..." GÉZA BITTSÁNSZKY: La formation oecumenique au foyer Le développement d'oecumenisme et du dialogue dans la Radio Hongroise Reportage avec LÁSZLÓ RAPCSANY1, rédacteur en chef des émissions religieuses par Margit Szeli ZSOLT SEMJÉN: Le défi de notre époque: le „New Age" ÉVA BOZÓKY: Un exemple de la pratique oecumenique en famille JOURNÉES D'ETUDES THEOLOGIQUES ANDRÁS SZENNAY: Regard sur passé et Tavenir — regard sur la vie ecclesiale en Hongrie LÁSZLÓ LUKÁCS: Projet d'action pastorale de notre Eglise TEOLÓGIA negyedévi folyóirat. — Felelős szerkesztő: Szennay András Főmunkatárs: Gál Ferenc — Felelős kiadó: Lukács László Kiadja a TEOLÓGIA kiadóhivatala, 1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. I. em. 1. Szerkesztőség: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4—8. III. lép. II. em. 9. Tel.: 1173-661/110 (Kézirat leadása kizárólag a szerkesztőség címére.) — Megjelenik egyházi jóváhagyással: február, május, au­gusztus és november közepén. — Ára: 60 Ft — Előfizetési díj 1 évre 240 Ft, fél évre 120 Ft — Csekkszámla­szám: OTP VII. kér. 218—98316/512—000324—1. Előfizetés és templomi terjesztés a kiadóhivatalban. Utcai áru­sítás a Hírlap és Postaszállítási Igazgatóságnál. — Külföldön előfizethető a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereske­delmi Vállalat útján (P. O. B. 149. — Budapest, 1389). — Külföldi előfizetési díj: 1 évre 10,50 USA dollár, vagy en­nek megfelelő összegű más pénznem. Átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (Budapest 54.) a Kultúra 024/2 szá­mú számlájára az összeg rendeltetésének (Teológia-előfizetés) feltüntetésével. Terjeszti a Magyar Posta. Minden jog fenntartva. Nyomás: Veszprémi Nyomda Kft. — Felelős vezető: Fekete István ügyvezető igazgató Index szám: 25 821 HU—ISSN 0133—1779

Next

/
Oldalképek
Tartalom