Teológia - Hittudományi Folyóirat 16. (1982)

1982 / 1. szám

XVI. évf. 1982. I. sz. A TARTALOMBÓL A MEGÚJULÓ KERESZTÉNY LELKISÉG Karizmatikus megújulás és a Szentlélek teo­lógiája — A lelkiség világi és közösségi dimenziója — A keresztény szemlélődés — A könnyek adománya — A lelkiség teoló­giája — Információ, lelkiség, lelkiismeret — Felelősségünk a világért — A szeretet mint ideál — A lelki megújulás jelei — Lelkisé­günk próbaköve — Vallásos élmény a ke­reszténység peremén — Püspökök a vilá­giakért — Megújulásunk Istenben — A ma­gyar papság létszámának alakulása — A lelkitükrök válsága. Boda László — Bolberitz Pál — Congar, Yves — Cselényi István Gábor — Fila Béla — Gál Ferenc — Gáncs Péter — Guthy Andor — Lubich, Chiara — Széli Margit — Tomka Ferenc — Vasadi Péter — Várszegi Asztrik — Waigand József — Weismayefe Josef írásai. /s v

Next

/
Oldalképek
Tartalom