Teológia - Hittudományi Folyóirat 14. (1980)

1980 / 3. szám - TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK - Meves, Christa: Az egészséges nemi nevelésről

25,— Ft SOMMAIRE ETUDES KONRAD SZÁNTÓ: Saint Gérard et les Hongrois LÁSZLÓ BODA: Une approche neuve de la sexualité et l’étendue croissante de la responsabilité pour eile BÉLA BUDA: Les problémes d'actualité de la vie sexuelle MARGIT SZÉLL: Une approche dynamique de la morale sexuelle TOUR D’HORIZON Orientations pour l’éducation sexuelle (cselényi) PERSPECTIVES ALBERT GÖRRES: Observations psychologiques sur l'éthique sexuelle La force de cohésion du foyer chrétien (Éva Bozóky) Seigneur, apprends-nous ä prier (Péter Gáncs) La sexualité ä travers les äges (László Kiss) Les relations de partenaires et leurs épreuves (István Thiry) QUESTIONS THÉOLOGICO-PASTORALES LÁSZLÓ LUKÁCS: Une táche pastorale: guider le choix du ou de la partneire La pastorale sexuelle des adolescents (Nándor Tompa) Pour une saine éducation sexuelle (Christa Meves) TEOLÓGIA negyedévi folyóirat, megjelenik március, június, szeptember és december közeoén. — Laptulajdonos: Actio Catholica Országos Elnöksége. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1053 Budapest, Károlyi M. u. 4—8. III. lép­cső I. 8. (A kéziratot kizárólag ide kell küldeni) — Felelős szerkesztő: dr. Szennay András — Főmunkatárs: dr. Gál Ferenc — Felelős kiadó: dr. Várkonyi Imre — Egyházi jóváhagyással — Előfizetési díj 1 évre 100,— Ft. Egyes szám ára 25,— Ft. Belföldi előfizetés: Actio Catholica Országos Elnöksége TEOLÓGIA folyóirat, Budaoest 62. 511—324 számú csekkszám­láján. — Külföldön előfizethető a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedel­mi Vállalat útján. Külföldi előfizetési díj 1 évre 10.50 USA dollár, vagy ennek megfelelő összegű más pénznem. Átutalható a Magyar Nemzeti Bank­hoz (Budapest 54), a Kultúra 024/2 számú számlájára az összeg rendelte­tésének (Teológia előfizetés) a feltüntetésével. — Terjeszti a Magyar Posta. — Minden jog fenntartva. — 80-2768 Pécsi Szikra Nyomda — F. v.: Szendrői György Index szám 25 821 ISSN 0133—1779

Next

/
Oldalképek
Tartalom