Teológia - Hittudományi Folyóirat 10. (1976)

1976 / 1. szám

Boda László — Dankó László — Földényi János — Goják János — Gonda Imre — Jeleníts István — Kiel, Elfride — Kiss László — Molnár János — Széli Margit és többek írásai X. évf. 1976. 1. sí. A TARTALOMBÓL AZ EVANGÉLIUMI ÉS TÁRSADALMI ERKÖLCS A keresztény erkölcs társadalmi vonatkozá­sai — Szocialista és keresztény etika — Sze- retetben gyümölcsözzenek... — Az evan­géliumi emberkép — Szeretetben elkötele­zett élet — Tetteink és az evangélium - Az emberélet végső magyarázata — Tanítóhi­vatal és a teológusok - Levél az NDK-ból.

Next

/
Oldalképek
Tartalom